Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

112. szám - 2014. január 01.

A tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdései

Tudás, tehetség, támogatás

Egy új hiánypótló kiadvány, a tehetséggondozás aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó kézikönyv segíti a vajdasági pedagógusok munkáját…

15

Az átlagon felüli képességekkel és személyiségjegyekkel megáldott fiatalokra mondjuk azt, hogy tehetségesek. Olyan testi és lelki adottságokkal rendelkeznek, amelyek kiváló tanulást, sikeres érvényesülést, kivételes teljesítményt tesznek lehetővé.

A tehetség leginkább már egész korán, igen fiatal korban megmutatkozik, bár vannak kivételek is. Ezekből a gyermekekből szerencsés körülmények között kiváló művészek, tudósok, sportolók lesznek, akik nagy tettekre, rendkívüli teljesítményekre képesek. Állítólag a tehetségekből lesznek majd az üzleti világ sikeres menedzserei, a kivételesen eredményes politikusok, vallási vezetők is. Renzulli amerikai pszichológus szerint a tehetség az értelmi képesség (az intelligencia), a kreativitás (az eredetiség) és a feladat iránti elkötelezettség (szorgalom, kitartás) egybeesése. A tehetség egyfajta ígéretesség, potenciális lehetőség a sikerre, ami a produkcióban, a megvalósított teljesítményben, azaz a tehetség kivételes adottságainak felmutatható, esetenként mérhető és összehasonlítható eredményében teljesedik ki.

Vajdaságban a tehetséggondozásnak van hagyománya, az eredmények is beszédesek, van mivel büszkélkednünk. A tehetséggondozást felvállaló pedagógusok esetében jobbára egyéni teljesítmény, azaz ösztönös elhivatottság és állhatatos munka eredményezi a felkarolt fiatal felemelkedését, kivételes sikereit. Ma már ez nem elég, a tehetséggondozásnak rendszerben kell működnie, több szubjektum összefogásával, minél több rátermett fiatalt felölelve kell sikerre vinni a tehetséggondozást.

A korszerű tehetséggondozás témaköre nagy kihívás a pedagógusok, az oktatási intézmények, de az egész társadalom számára is. Be kell látni, hogy számunkra a legnagyobb érték maga az ember, különösen a tehetséges emberek, rajtuk áll a világ sorsa, a jövőnk és a megmaradásunk is. Ezért társadalmi érdek, hogy időben felismerjük a tehetséges fiatalokat, és értő módon vezessük, támogassuk őket a kibontakozás, az érvényesülés rögös útjain.

Tudás, tehetség, támogatás címmel állított össze egy szakmai jellegű kéziratot Muhi Béla, újvidéki okl. fizikus, szaktanár, a vajdasági GENIUS tehetséggondozó mozgalom alapítója és elnöke, a Tehetségek szolgálatáért életműdíj kitüntetettje. Ezt a kéziratot jelentette most meg a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ az ugyancsak zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány közreműködésével. A kiadvány a Nemzeti Tehetség Program keretében a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jelent meg.

A kiadványt elsősorban a vajdasági diákoknak, egyetemi hallgatóknak, pedagógusoknak és szülőknek szánják. Többek között a következő témakörök szerepelnek itt: a tehetség fogalma, a tehetség felismerése, tehetségnevelés, tehetségsegítés, a Nemzeti Tehetség Program bemutatása, nemzetközi szintek a tehetséggondozásban, a tehetséggondozás vajdasági vonatkozásai (diákok sikerei, eredményes mentorok, programok stb.), szakmai irodalomjegyzék, kapcsolódások…

A kiadvány nem kerül kereskedelmi forgalomba. Szakmai jellegű konferenciákon, tanári továbbképzéseken, diákversenyeken, tehetséggondozó diáktáborokban lesz bemutatva és kerül szétosztásra.


Szűcs Attila újvidéki tehetséges diák Tesla-tekercset készített, mellyel nagy frekvenciás és igen nagy feszültségű áramokat tud előállítani.


 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor