Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

124-125 szám - 2015. január-február

Könyvismertető

Hogyan tovább a szlovákiai magyar közoktatásban?

A gondokra mi a megoldás? Mindenekelőtt a minőség nyomán az elégedettség megteremtése; a szakértelem, a módszertani, szervezeti kultúra, a hátránykompenzáló és fejlesztő programok megvalósítása; s a tanulót elsősorban tanulni kell megtanítani.
KOVÁTS-NÉMETH Mária - egyetemi magántanár

10

A közelmúltban látott napvilágot Albert Sándor professzor újabb könyve a szlovákiai magyar közoktatásról. A szerző a könyv címének szellemében, mint tapasztalt tanár, közoktatási intézmény vezetője, képviselő, a Selye János Egyetem alapító rektoraként, majd a neveléstudomány professzoraként nemcsak gazdag tapasztalattal, hanem felelősséggel fogalmazza meg a jelent tényeit számba véve javaslatait a problémák megoldására.

A közoktatás mai helyzetének alapvető problémájaként Albert Sándor a következőket summázza: „gond van a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésével, a tananyaggal, a tanítási módszerekkel és formákkal, a túlzott elvárásokkal, de a pedagógusképzéssel is.”

Tehát gond van az iskolával, az iskolaüggyel. A szerző nem kinyilatkoztat, könyvét vitaindítónak szánja. Szándéka, hogy szólaljon meg a vitában mindenki, érveljen, aki szívén viseli a magyar iskolák mai helyzetét és további sorsát.

A folytatás és az eredeti írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2019 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor