Tudta-e?
Hogy melyik a legrégibb magyar nyelvemlékünk ? A HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS, 1200 körül keletkezett. Ez az elsõ olyan magyar nyelvű írás, mely komoly irodalmi érték is. A BESZÉD szabad, a KÖNYÖRGÉS szó szerinti fordítás latinból; összesen 274, az ismétlõdõ szavakat csak egyszer számítva 190 szóból áll.

140. szám - 2016. május 1.

Versenyfelhívás

XIV. GENIUS konferencia

Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban 2016. május 14-én, tizennegyedik alkalommal kerül sor a tehetséges középiskolás diákok hagyományos GENIUS konferenciájára és vajdasági szintű versenyére. A korábbi évekhez hasonlóan a diákok szekciónként mutatják be kutatásaik, alkotó jellegű tevékenységeik eredményeit
MUHI Béla | a szerző cikkei

10

A XIV. GENIUS konferencia és vajdasági szintű verseny a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének egyik legjelentősebb programja, mely joggal népszerű a diákok és mentoraik körében. Az első forduló írásbeli jellegű. A diákok önállóan vagy párban eredeti, máshol még be nem mutatott kutatási jellegű szakmunkával jelentkezhetnek, melyet két nyomtatott példányban és egy CD-n május 7-ig kell beküldeni a következő postacímre:

Gimnazija „Svetozar Marković”, GENIUS konferencija, 21000 Novi Sad, Njegoševa 22.

Témamegkötés nélkül bármilyen kutatási jellegű szakdolgozattal lehet jelentkezni.

A szóbeli megmérettetés konferencia jellegű, melyre május 14-én kerül sor az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22 szám). A megnyitó ünnepség 9.30 órakor kezdődik, majd 10 órától lesznek a prezentációk. A résztvevők hagyományosan oklevelet kapnak, könyvjutalomban részesülnek, a legjobbak díjmentesen nyári táborozáson vehetnek részt. Jelentkezési lap, részletes információk a www.fokusz.info honlapon találhatók, illetve Muhi Béla főszervezőtől kaphatók (tel. 021 47 90 640).

Olyan kutatási jellegű szakmunkával lehet benevezni, mely korábban nem szerepelt más versenyen. Érettségi szakdolgozatok is számításba jöhetnek, amennyiben eredeti ötleteket, kutatásokat is tartalmaznak. Az A4-es formátumú szakdolgozat címoldalára le kell írni a diák legfontosabb adatait (név, osztály, elérhetőség), az iskola nevét, a helységet, a mentor (illetve a felkészítő tanár) nevét és elérhetőségeit, a dolgozat címét és szakterületét. Ezután következik a feldolgozott téma leírása, a szemléltető ábrák, a képek, az eredmény, a forrásmunkákat stb. A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítséget lehet találni itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A szakdolgozatot 2 példányban kinyomtatva és elektronikus formában egy CD-n kell beküldeni 2016. május 7-ig. A borítékra ezt a címet kell írni: Gimnazija „Svetozar Marković”, GENIUS konferencija, 21000 Novi Sad, Njegoševa 22.

A jelentkezési lapot május 5-ig kell beküldeni elektronikus levél formájában a következő címre:  muhi.bela.fizika@gmail.com

A diákok a GENIUS konferencián szóban, lehetőleg számítógépes prezentáció kíséretében maximum 10 perc alatt mutatják be a kutatott, tanulmányozott témát. Továbbá lehetőség szerint a szakmunkával kapcsolatos tárgyi eszközöket is bemutatják (modellek, szerkezetek, kérdőívek, fotók stb.)

A természettudományos és humán területek mellett műszaki jellegű témák is számításba jöhetnek.

A fotográfia témakörben nem lehet párban szerepelni. Három kategória van meghirdetve: természetfotók, dokumentációs jellegű fotók (épületek, szobrok, események) és fotografika (pl. számítógéppel manipulált fotók). Tanulónként és témakörönként legalább 3 különböző fényképet kell beküldeni (levelezőlap méretű, vagy ennél nagyobb kidolgozott képet egy-egy példányban, továbbá a képeket felvenni elektronikus formában egy CD-re, és szintén beküldeni). A képekhez adható rövid szöveges leírás is. Mindegyik kép hátulján fel kell tüntetni a szerzőt, a kép címét is, hogy el ne keveredjen a többi között.

A www.fokusz.info honlap Archívum című rovatában megtalálható néhány régebbi versenymunka, továbbá felkészülési tanácsok, az előző konferenciák beszámolói stb.

Ötleteket, szakmai segítséget a diákok iskolai tanáraiktól, a környezetükben élő szakemberektől, a GENIUS vezetőjétől is kérhetnek, illetve kutatók, szakemberek listája szerepel a következő kiadványokban: Magyar tudomány a Vajdaságban (VMTT, Újvidék, 1999), Kutatási lehetőségek középiskolásoknak - 2005 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005), illetve ezek későbbi kiadásai.

A diákok témakörök szerinti szekciókban számolnak be kutatásaik, vizsgálódásaik eredményeiről, teljesítményüket rangos szakbizottság értékeli. A résztvevők és mentoraik is megfelelő oklevelet kapnak, valamint könyvjutalomban részesülnek. A legjobb helyezést elért diákok ezúttal is lehetőséget kapnak a rangos hazai és nemzetközi versenyeken, diáktáborokban való részvételre.

A GENIUSa tehetséges diákokért mozgalom több vajdasági civil szervezet, iskola, valamint pedagógusok, különböző szakemberek együttműködésével 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerzője és szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu) és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

Korábbi középiskolai GENIUS konferenciák képes beszámolói láthatók itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1641736635&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1638220081

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1704012889

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1495923843

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&sid=1538129441&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1333404657&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1155425374&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1798421878&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1989159982&lista=1

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor