Tudta-e?
Egy átlagos villám 5-10 centiméter széles, és 3 kilométer hosszú!

164. szám - 2018. május

Kell egy hely, ahova leszállhatnak a galambok

A művészet lehet talán az utolsó szalmaszál, s az utolsó párkány, a menedék, hogy átmentse még a mentális értékek, a lélek esztétikumának valóban igaz minőségeit az újabb időkre.
PaedDr. BORBÉLY Károly festőművész, A Széchenyi István Egyetem docense

8

A könyörtelenül és prózaian racionális, anyagelvű logika, a kiszámíthatóság jegyében fogant kételkedés idegenül beszél az életről. Gyermekeink olyan materiális jellegű, - pénz uralta - torz minőségekre hangolódnak, amelyek egyre távolabb viszik őket az emberi alapértékektől. Jelenkorunkban a lélek, a hit értékei kezdenek - egyre ritkábban használt - idegen fogalmakként csengeni. A felnövekvő nemzedéknek szeretetre, harmóniára, érzelmi biztonságra is szüksége volna. A tudomány végtelen bőségét árasztja az ismereteknek, amelyek a kommunikáció széles skáláján szédítő gyorsasággal jutnak el a tömegekhez. A követhetetlen ismeretmennyiséggel – hibás módon – megpróbál lépést tartani az iskola, ami súlyos problémák sorát zúdítja a pedagógusokra. Ebben a túlfűtött aktivitásban az egyén nem kap szót, passzív befogadóvá némul. A személyes gondolatcsere, az egymásra figyelés maradék lehetőségei nagyrészt digitalizálódnak, minimális esélyt hagyva a közvetlen emberi kontaktusnak. Ezek a problémák a család szintjén is akadályozzák a nevelés egészséges folyamatait. Kellene valami, ami kiegyensúlyozza ezt a félrebillent rendet, kellene valami, ami emlékeztet még a szépre, jóra és igazra. Kellene valami, ami megadja a léleknek is, ami a léleké. Kellene egy hely, ahol megpihenhetnek az érzelmek, kellene egy hely, ahova néha végre leszállhatnak a galambok. 

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor