Tudta-e?
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.

116. szám - 2014. május 01.

Versenyfelhívás

XII. GENIUS konferencia

Tizenkettedik alaklommal kerül megrendezésre a tehetséges középiskolás diákok hagyományos GENIUS konferenciája és vajdasági szintű versenye…
MUHI Béla | a szerző cikkei

12

A tehetséges középiskolás diákok hagyományos GENIUS konferenciája és vajdasági szintű versenye 2014. május 31-én 10 órakor tizenkettedik alaklommal kerül megrendezésre az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22.)

A korábbi évekhez hasonlóan a diákok szekciónként bemutatják kutatásaik, alkotó jellegű tevékenységeik eredményeit. Önállóan vagy párban eredeti, csak erre az alkalomra kidolgozott szakmunkával jelentkezhetnek, melyet két nyomtatott példányban és egy CD-n május 20-ig kell beküldeni a következő címre: VMPE, GENIUS, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54. A részvevők oklevelet kapnak, és könyvjutalomban részesülnek. A GENIUS okleveleket általában számításba veszik az ösztöndíjak odaítélésekor, és más elismerésekben is részesülnek a konferencián sikeres tehetséges diákok. Részletes információk a GENIUS-ról a www.fokusz.info honlapon olvashatók, illetve Muhi Béla főszervezőtől kaphatók (tel. 021 548 259).

Csak olyan szakmunkával lehet benevezni, mely korábban nem szerepelt más versenyen. Az A-4 formátumú szakdolgozat tartalmazza a diák legfontosabb adatait (név, osztály, telefonszám, e-mail, lakcím), az iskola nevét, a helységet, a mentor (illetve a felkészítő tanár) nevét és elérhetőségeit, a dolgozat címét és szakterületét, a feldolgozott téma leírását, a szemléltető ábrákat, a forrásmunkákat stb. A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítség található itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A szakdolgozatot 2 példányban kinyomtatva és elektronikus formában egy CD-n kell beküldeni 2014. május 20-ig. A borítékra ezt a címet kell írni: VMPE, GENIUS, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A jelentkezési lapot május 15-ig kell elküldeni elektronikus levél formájában a következő címre:  nsvmpe@gmail.com

A diákok a GENIUS konferencián szóban, lehetőleg számítógépes prezentáció kíséretében (vagy poszter segítségével) maximum 10 perc alatt mutatják be a kutatott, tanulmányozott témát. Továbbá lehetőség szerint a szakmunkával kapcsolatos tárgyi eszközöket is bemutatják (kísérleti és demonstrációs eszközök, szerkezetek, kérdőívek, fotók stb.)

A természettudományos és humán területek mellett műszaki jellegű témák is számításba jöhetnek (gépek, szerkezetek, illetve más eszközök működő, vagy demonstrációs jellegű mása, lehetőleg minél több eredeti ötlettel).

A fotográfia témakörben három kategória van meghirdetve: természetfotózás, dokumentációs jellegű fotók és fotografika (pl. számítógéppel manipulált fotók). Tanulónként és témakörönként legalább 3 különböző fényképet kell beküldeni (levelezőlap méretű, vagy ennél nagyobb kidolgozott képet, és lehetőség szerint elektronikus formában egy CD-n is) rövid szöveges leírás kíséretében. A képek hátulján fel kell tüntetni a szerzőt, a kép címét is.

A www.fokusz.info honlap Archívum rovatában megtalálható néhány régebbi versenymunka, továbbá felkészülési tanácsok, az előző konferenciák beszámolói stb.

Ötleteket, szakmai segítséget a diákok iskolai tanáraiktól, a környezetükben élő szakemberektől, a GENIUS vezetőjétől is kérhetnek, illetve kutatók, szakemberek listája szerepel a következő kiadványokban: Magyar tudomány a Vajdaságban (VMTT, Újvidék, 1999), Kutatási lehetőségek középiskolásoknak - 2005 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005), illetve ezek későbbi kiadásai.

A diákok témakörök szerinti szekciókban számolnak be kutatásaik, vizsgálódásaik eredményeiről, teljesítményüket rangos szakbizottság értékeli. Mindegyik résztvevő és felkészítő tanáruk is megfelelő oklevelet kap, valamint könyvjutalomban részesülnek. A legjobb helyezést elért diákok ezúttal is lehetőséget kapnak a rangos hazai és nemzetközi versenyeken, diáktáborokban való részvételre.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom több vajdasági civil szervezet, iskola, valamint pedagógusok, különböző szakemberek együttműködésével 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerzője és szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu) és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

Korábbi középiskolai GENIUS konferenciák képes beszámolói itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1704012889

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1495923843

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&sid=1538129441&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1333404657&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1155425374&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1798421878&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1989159982&lista=1

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor