Tudta-e?
Hogy mekkora a Kheposz-piramis? Körülbelül egy kilométer a kerülete. Alapjának egy oldala 227 m hosszú, csúcsának magassága a földtől 146,5 m. Ha belépünk a piramis belsejébe kamrákat találunk, melyek részben a föld felszíne fölött, részben alatta helyezkednek el. Itt helyezték el a fáraónak szánt élelmet, edényeket, ruhákat, dísztárgyait, bútorait, azokat a dolgokat, amire a halál után szüksége lehet az uralkodónak. A legutolsó kamrában találjuk kőszarkofágba zárt fakoporsóban a fáraó bebalzsamozott testét - a múmiát.

150. szám - 2017. március

Recenzió írása

Egy PhD hallgató két professzorától is azt a feladatot kapta, hogy recenziót írjon egy-egy könyvről. A munkáira mintaként tekinthetünk…
GOSZTOM András PhD hallható, Nyugat-magyarországi Egyetem

5

A jelölt Réthy Endrénétől a következő feladatokat kapta:
Réthy Endréné: Módszertani ajánlások, gyakorlatra orientált feladatok az oktatáselmélet tanításához, tanulásához című könyve alapján egy témakörköz állítson össze kreatív, hatékony tanulást garantáló tananyagot.

A választott téma egy létező, angol nyelvű előadás elkészítése volt. A témakör a design-szemléletű problémamegoldás és a designhoz kapcsolódó elvek bemutatása volt. (Lásd az 1. feladatot)

A másik feladat az volt, hogy a téma mélyebb áttekintését, megértését, elemzését elősegítve állítson össze gondolati térképet egy éppen elsajátítandó tananyagról. (Lásd a 2. feladatot)

A harmadik feladat szerint a jelöltnek egy értékelő tanulmányt kellett írnia a fent említett szakkönyvről. (Lásd a 3. feladatot)

Kováts-Németh Mária professzortól is hasonló feladatot kapott. Szakmai recenziót kellett írnia a következő könyvről: Kováts-Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig (Lásd a 4. feladatot)

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2018 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor