Tudta-e?
A világon Skóciában születik a legtöbb vöröshajú ember. A skót lakosság 11%-a vörös hajú.

159-160. szám - 2017. december - 2018. január

Kódfrissítés: haladás a tudásrégió felé!

A városfejlesztés alapja a tőkefajták alakítása, a célok meghatározása és a fejlesztési intézmények „vezénylése”…
Dr. habil KOVÁTS-NÉMETH Mária könyvismertetője

10

Rechnitzer János: A területi tőke a városfejlődésben. A GYŐR-KÓD. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2016. 272 o.

Dr. Rechnitzer János közgazdász, a MTA doktora 1986-ban megalapította Győrben a MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetét.

A regionális kutatások jelentősége rendkívül nagy, mert – többek között – nem nélkülözheti az adott térség konkrét, történeti fejlődésének beható, terepi vizsgálatát, a társadalmi – gazdasági – kulturális – személyes/emberi feltételei rendszerének, összefüggéseinek az elemzését.

A kötet hatalmas munka, izgalmas kortörténet. Minden egyes fejezete összehasonlító elemzésre kell, hogy késztesse a ma tudományt művelő szakembereket és az innovációért felelős vezetőket. Ugyanakkor elengedhetetlen azoknak a tanulságoknak az értékelése, melyek részben egyéni ambíciók, részben a túlélésre törekvést, s másrészt az adott történelmi korszakban a körülmények adta lehetőségek kihasználását jelentette, de az eredmények az adott térség lakosságának boldogulását segítették elő.

Rechnitzer János professzor egyedülálló munkáját Akadémiai Díjjal ismerték el. Nem lett még akadémikus, de lényeglátásáról, problémaérzékenységéről, s a megoldások lehetséges módjaival már több, mint 30 éve tanúskodik munkássága…

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor