Tudta-e?
A nagyvárosi lakásokban a szobanövények a kintről beáradó szennyeződés 20-30%-át is képesek elnyelni.

132. szám - 2015. szeptember

Környezeti nevelés az iskolában

Tegyünk együtt a környezetért

Az Erdőpedagógia projekt három modulja azokra a globális kihívásokra kínál gyakorlatorientált megoldásokat, melyek minden embert érintenek környezetében, közvetlen emberi kapcsolataiban, s egyéni életvitelében…
Dr. KOVÁTS-NÉMETH Mária

11

A környezeti nevelés feladatait az 1970-es évtizedtől újra és újra megfogalmazták a nemzetközi egyezmények, amelyeket a különböző országok - oktatási rendszerük sajátosságainak megfelelően - törvényekbe, tantervekbe, határozatokba iktatták.

Magyarországon az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény, a Nemzeti alaptanterv (1995), a kerettanterv s a Kormány 202/2007. (VII. 31.) rendelete – mely egyúttal a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendeletet is módosította – majd a Nemzeti köznevelési törvény (2011) és a 2012-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv fogalmazza meg a környezeti nevelés területén elérendő feladatokat. Szlovákiában a 245/2008. évi állami rendelkezés írja elő az environmentális neveléssel kapcsolatos feladatokat.

A környezeti nevelés átfogó fogalom, maga a környezet kifejezés magában foglalja a természetes, az ember által alkotott és a társadalmi (gazdasági, politikai, kulturális) környezetet egyaránt. A természetvédelmi és környezetvédelmi nevelés helyett a szakma már több évtizede a környezeti nevelés kifejezést használja, mert a környezeti nevelés tágabb körű jelentése nemcsak a védelmi feladatokat, hanem az ember és a természet közötti harmonikus viszony, a környezettudatos életvitel kialakítását, a világgal való harmonikus együttélésre nevelés célkitűzését is tartalmazza.

Folytatás itt

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor