Tudta-e?
Hogy mik a gleccserek? A gleccserek tulajdonképpen óriási jégfolyók. A hófödte, magas hegyekben sok év alatt összegyűlik a hó, a völgyek felé csúszik, összetömörödik és jéggé válik. Azután a jégár lassan ledfelé csúszik a hegyoldalak között. Szemmel alig észrevehetõen, de állandóan mozog a roppant jégtömeg. Ahogy lejjebb ér, közben olvad is. A jég alatt apró kis patakok vize csobog. A vastag jégpáncél csak lassan olvad meg és mire leér a hegyekbõl, mély árkokat vág még a legkeményebb sziklavölgyekben is.

159-160. szám - 2017. december - 2018. január

Advent projekt az identitás erősítéséhez

A tanulási folyamatban a problémamegoldást, a konfliktusok elemzését és megoldását, a döntést, az együttműködést, a kompromisszumokat, a kritikus gondolkodás igényét, és az önszabályozó tanulást kell elősegíteni…
NMARNÉ Kendöl Jutka, PhD hallgató, a Soproni Egyetem BE Pedagógiai Kar oktatója

8

A tanítás módszertani, szakmai, szemléletbeli kultúrájának megújulása, a paradigmaváltás elkerülhetetlen. A pedagógus megújulása is szükséges. Az egyértelmű irányító szerep helyett a szakértői, segítői szerep az, amivel a tanulók önállósága növelhető. A tanár feladata nem a tudásátadás, hanem a tudáskonstrukcióhoz megfelelő pedagógiai környezet létrehozása. A tanulók önálló tevékenységének fejlesztése a kooperatív munkaformák előtérbe helyezésével érhető el. A tanulás társas folyamat, abban meghatározó szerepet játszik a társakkal kialakított diskurzus, a különböző megközelítések ütköztetése. A tanulási folyamatban a problémamegoldást, a konfliktusok elemzését és megoldását, a döntést, az együttműködést, a kompromisszumokat, a kritikus gondolkodás igényét, és az önszabályozó tanulást kell elősegíteni. „Önszabályozó tanulásról akkor beszélhetünk, ha egy személy önmagát motiválja és a tanulási tevékenységét önállóan, önmagáért felelősen tervezi, strukturálja, vezérli és kontrollálja” (Réthy, 2003, 47). A tanuló a tudást nem átveszi, nem közvetítik számára, hanem maga hozza létre önmagában, konstruálja.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor