Tudta-e?
Ha a cápa nevét halljuk, már látjuk is magunk előtt, hogyan marcangolja szét az embert. A több száz cápa fajból azonban csak 4 – 5 támad az emberre. Ilyen például a tigris – és a nagy fehér cápa. Évente az egész világon 60 cápatámadás történik, több mint a felét azonban ember provokálja…és ebből 2 – 3 halálos.

159-160. szám - 2017. december - 2018. január

Advent projekt az identitás erősítéséhez

A tanulási folyamatban a problémamegoldást, a konfliktusok elemzését és megoldását, a döntést, az együttműködést, a kompromisszumokat, a kritikus gondolkodás igényét, és az önszabályozó tanulást kell elősegíteni…
NMARNÉ Kendöl Jutka, PhD hallgató, a Soproni Egyetem BE Pedagógiai Kar oktatója

8

A tanítás módszertani, szakmai, szemléletbeli kultúrájának megújulása, a paradigmaváltás elkerülhetetlen. A pedagógus megújulása is szükséges. Az egyértelmű irányító szerep helyett a szakértői, segítői szerep az, amivel a tanulók önállósága növelhető. A tanár feladata nem a tudásátadás, hanem a tudáskonstrukcióhoz megfelelő pedagógiai környezet létrehozása. A tanulók önálló tevékenységének fejlesztése a kooperatív munkaformák előtérbe helyezésével érhető el. A tanulás társas folyamat, abban meghatározó szerepet játszik a társakkal kialakított diskurzus, a különböző megközelítések ütköztetése. A tanulási folyamatban a problémamegoldást, a konfliktusok elemzését és megoldását, a döntést, az együttműködést, a kompromisszumokat, a kritikus gondolkodás igényét, és az önszabályozó tanulást kell elősegíteni. „Önszabályozó tanulásról akkor beszélhetünk, ha egy személy önmagát motiválja és a tanulási tevékenységét önállóan, önmagáért felelősen tervezi, strukturálja, vezérli és kontrollálja” (Réthy, 2003, 47). A tanuló a tudást nem átveszi, nem közvetítik számára, hanem maga hozza létre önmagában, konstruálja.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor