Tudta-e?
Hány féle nyelvet beszélnek a földön? Minden egyes nép a maga nyelvét beszéli és ezen belül is számtalan nyelvváltozatot, nyelvjárást, tájnyelvet. Ezek száma valószínűleg több százezerre tehető, pontosan azonban nem tudjuk, mert még a nemzeti nyelv határvonalai sem állapíthatók meg egykönnyen. Ha a "jelentős mennyiségű ember" által beszélt nyelvek számát akarjuk meghatározni, akkor kb. 3500-at kapunk. A Biblia létező fordításaink a száma legalább 770.

154. szám - 2017. július

A természetfotózás hatása

A természetfotózás a diák számára új élményt jelent, mely motiválja további, mélyebb ismeretek szerzésére...
SZÁKOVICSNÉ Bérczy Dóra, PhD hallgató

6

Gyakorló pedagógusként kezdtem doktori tanulmányaimat a Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Programjában. Kováts-Németh Mária koncepciójában a környezetpedagógia egy új tudományterület, mely a társtudományaival együtt elősegíti a „felelős, környezettudatos magatartás kialakítását”. (Kováts-Németh 2010; 190.o.) A társtudományok között kiemelt helyet kap az esztétikai nevelés. A szép megláttatása fejleszti a gyermek személyiségét.

A természetfotózás a diák számára új élményt jelent, mely motiválja további – mélyebb - ismeretek szerzésére. A természetfotózás alkalmazásával felhívjuk a gyerekek figyelmét apró, eddig számukra lényegtelen részletekre, s ezzel a még nem ismert dolgokat is elmélyítjük. Például: hol tenyészik egyik vagy másik növény; egyik helyen miért magasabb, dúsabb a növényzet, míg a másik helyen alacsony; a levél miért szőrözött; miért található egy csoportban több ugyan abból a fajból.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2021 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor