Tudta-e?
Ha a Föld történetét egy évnek feleltetjük meg, akkor április eleje táján jelent meg az élet, az emberek pedig Szilveszter előtt pár perccel érkeztek.

161. szám - 2018. február

Peter Rosegger (1843-1918) reformiskolája

„A gyermek egy könyv, melyből olvasnunk kell, s amibe írnunk is kell” (Rosegger, 2011)
Prof. Dr. RÉTHY Endréné

9

Vizsgálatunk kiemelten annak feltárására irányult, hogy a Rosegger-i iskola pedagógiája az ott tanuló számára mennyiben volt méltányos, inkluzív, s milyen új, reformpedagógiai konceptuális, szervezési, módszertani és eszközi megoldásokat alkalmazott. Annak vizsgálata, hogy az iskola milyen védőhálót hozott létre az írástudatlan, sajátos, elszigetelt, szociálisan és kulturálisan hátrányos közegből kikerült tanítványok számára. Mennyire volt nyitott a gyermekek egyéni jellemzőinek (szükségleteinek) megismerésére, az oktatáson keresztüli társadalmi felemelkedés garantálására, azaz a társadalmi igazságosság elősegítésére…

A roseggeri iskola álomiskola volt a szó szoros értelmében. Álmot, jövőt jelentett az írástudatlan hegyi paraszt szülők gyermekei számára. Normatív és transzcendens értékeket együttesen tartalmazó, ezen értékekre fókuszáló célok jellemzik iskoláját, mellyel tanítványainál a megbízható erkölcsi ítéletalkotás kialakítását igyekezett elérni. Olyan erkölcsi talapzat létrehozására kívánt alapozni, mely megvédi a gyermekeket olyan csábításoktól, melyeken novelláskötetében Petikének át kellett esnie. Erkölcsi nevelés terén előtérbe került a segítőkészség, szolidaritás, tisztesség, bátorság, altruizmus, nemzeti érzület, istenhit fejlesztése, mindaz, mely Petike életében is követendő orientációt jelentett. Nem csupán ismereteket, tudást szeretett volna adni a gyerekeknek, hanem a jövendő életre is fel szerette volna őket készíteni, foglalkozást, szakmát adva a kezükbe. A lányok számára varrást, varrógépek beszerzésével, a fiúk számára fa és fémmunkát biztosított. Egyben olyan alapvető kulturális javak elsajátítását tekintette fontosnak, mint az olvasás, írás, számolás fejlesztése…

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor