Tudta-e?
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.

Tudományos műhelyek

Kiss Lajos Néprajzi Társaság

A Társaság feladata a vajdasági magyar néprajzi kutatások koordinálása, az eredmények publikálása, a kutatási stratégia tervezése...Tovább »

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (2001) alapvető célja a vajdasági magyar tudományos utánpótlás kinevelése egy ösztöndíjazási és tutoriális oktatási rendszer keretében és a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése által.Tovább »

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság alapításának célja: a vajdasági magyar nyelvű tudományos élet fejlesztése és szervezése; a magyar nyelvű tudományos kutatások és publikációk támogatása...Tovább »

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a vajdasági magyar könyvtári és információs szolgáltatások vezetője és kezdeményezője, a magyar közművelődési élet egyik főszervezője és a tudományos (kisebbségi) kutatások kezdeményezője és szervezője...Tovább »

Vajdasági Kutatóállomás

Empirikus kutatás folyik a vajdasági magyarok kétnyelvűségének pszicholingvisztikai vonatkozásáról, oktatásszociológiából. A régiófejlesztési projektumban a vajdasági lakosság humánerőforrásának magatartását és jellemvonásait kutatja...Tovább »

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet

Az Intézet törekszik a kisebbségben élő magyarságra és a térségre jellemző szellemi bezártság megszüntetésére, az érdekképviselet hatékonyságának a növelésére, a civil szféra aktívabb szerepvállalásra való ösztönzésére, a magyar és az európai integrációs törekvések erősítésére...Tovább »

Regionális Tudományi Társaság

Célunk a regionalizmus mint határtudomány népszerűsítése, és Vajdaság regionális fejlődésének elősegítése...Tovább »

Magyarságkutató Tudományos Társaság

A Magyarságkutató Tudományos Társaság 1991. szeptember 16-ikai bejegyzéssel alakult Szabadkán azzal a céllal, hogy tudományos - szociológiai, gazdasági, kulturológiai, pszichológiai,antropológiai, demográfiai, néprajzi, jogtudományi, történelmi és más társadalmi jellegű - kutatásokat folytasson Vajdaságban...Tovább »

IDENTITÁS Kisebbségkutató Műhely

A Műhely célja a Vajdaságban élő kisebbségek gazdasági, szociális, szociológiai, demográfiai, kulturális és történelmi vizsgálata. Céljainak megvalósításához különböző kutatási módszereket alkalmaz: közvéleménykutatások, interjúk, statisztikai adatok begyűjtése és elemzése, népszámlálási adatok elemzése...Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2018 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor