Tudta-e?
hogy Kína északnyugati részén a hatalmas homokviharok már földhalmokká változtatták az ősi nagy fal egyes szakaszait?

Nyelvtudomány

Európaiságunk és az idegen szavak

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A magyar azok közé a nyelvek közé tartozik, amelyek korlátozzák az idegen szavak átvételét. Nyelvünknek ez az introvertáltsága, befelé való fordulása nagyban elősegíti ősi sajátságainak, szóelemeinek fennmaradását, továbbélését. Ugyanakkor azonban némi műveltségbeli elszigetelődést, zártságot is eredményez.Tovább »

Az -alja utótagú helységnevek

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A magyar helységneveknek sajátos csoportja az, amelynek tagjai az -alja szóra végződnek. Közéjük tartozik a Boldogkőváralja, a Csátalja, a Cserépváralja, a Gátalja, a Horvátnádalja, a Karancsalja, a Magyarnádalja, a Nádalja, a Tornalja, a Váralja, a Vasalja név. Egyébként a Sátoraljaújhely névben is megtalálható ez a szó.Tovább »

Egy hagyományos helynévforma

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A helynevek sajátos kincsei a nyelvnek. Némelyekről régebbi korok levegője árad felénk, mások sajátos népi észjárást, gondolkodásmódot közvetítenek. Bizonyos földrajzi nevek szerkezetükben is jellegzetesek. Például a székelyföldi Csíkmenaság történeti helynévanyagában lépten-nyomon olyan földrajzi nevekkel találkozhatunk, amelyek birtokos szerkezettel vannak kifejezve.Tovább »

Az időmérés nyelvi vetülete

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Az emberi civilizációnak egyik velejárója az időmérés, illetőleg az ember tevékenységének meghatározott időpontokhoz való igazítása. A természeti népek számára rejtély, hogy a civilizált ember miért határozza meg percnyi pontossággal a munkaidő kezdetét, a vonat indulását, az iskolai óra időtartamát, az üzlet nyitva tartásának idejét stb. Pedig számunkra nagy jelentősége van a Hány óra van? kérdésnek és a reá kapott válasznak.Tovább »

Hivatali stílusunk bonyolultsága

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A hivatalos nyelvnek, a hivatali stílusnak közismert sajátsága a bonyolultság, a körülményes megfogalmazás, a nyakatekert szerkezetek, a nehezen áttekinthető mondatok használata. Ez talán még kifejezettebben érvényes a vajdasági magyar hivatalos nyelvre, amely a szerb hivatalos nyelv magyar változataként többnyire fordításos formában jelentkezik.Tovább »

Kémiai elemek névcseréje

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A tizenkilencedik század második harmadában a kémiai elemek nagy részét ma már ismeretlen néven tartották számon: mireny, büzeny, szikeny, éleny, iblany, hamany, kesreny, lavany, pirany, olany, továbbá halvany, reteny, köneny, dárdany, timany, pallany, cseleny és így tovább. Manapság egyikükről sincs alkalmunk hallani.Tovább »

Ácsokkal összefüggő helynevek

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Helységnevek köznévből is és tulajdonnévből is létrejöhetnek. Némelyikük tulajdonságra vonatkozik, egyik-másik építményt jelent, akad köztük népnévvel kapcsolatos, számos helységnév személlyel van összefüggésben stb. A helységneveknek egy része foglalkozásnévből alakult ki.Tovább »

Égitestek névalakja

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Újságolvasás közben egy érdekes hírre figyeltem fel. Jelentős csillagászati felfedezésről szerezhettem belőle tudomást: „A Mauna Kea hawaii csillagvizsgáló gyűrűket fedezett fel a Neptun körül. (…) Egyes tudósok már néhány éve állítják, hogy a Neptun körül gyűrűk vannak.” A hír tudományos jelentősége mellett talán eltörpül az a nyelvhelyességi, illetve helyesírási probléma, amely a szóban forgó bolygó nevével kapcsolatos, mégis szólni kell róla.Tovább »

Nyelvjárási vagy regionális?

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Mind jelentősebb szerepet töltenek be a magyar nyelv vízszintes tagolódásában a regionális köznyelvek. Noha sok érintkezési pontjuk van a nyelvjárásokkal, mégis alapvetően különböznek tőlük. A nyelvjárások kihalófélben vannak, a regionális köznyelvek kialakulóban, az előbbiek a falvak, a tanyák, a puszták népének ajkán élnek, az utóbbiak viszont inkább a városi lakosság beszédében élő nyelvváltozatok.Tovább »

Fogalommá vált személynevek

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Amikor az ember szendvicset eszik, és pasztőrözött tejet iszik rá, rendszerint nem is gondol Sandwich grófra és Louis Pasteurre, akiknek a nevéből ez a két fogalom származik. A fogalommá vált személynevek csoportjába több más közszavunk is beletartozik. Ilyen szó még a zsilett, a rekamié, a röntgen, a pepita, a viganó, az atilla, a garbó, a cézár, a garmond stb.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor