Tudta-e?
A madárhang sokkal több információt rejt mint gondolnánk, például a foltos nádiposzáta énekét legalább ötven különböző hangelemből tetszés szerint állítja össze, az énekes nádiposzáta más madarak énekét úgy utánozza, hogy akár negyven idegen faj énekét is vegyítheti.

127. szám - 2015. április

Versenyfelhívás

XIII. GENIUS konferencia

Tizenharmadik alkalommal kerül sor a tehetséges középiskolás diákok hagyományos GENIUS konferenciájára és vajdasági szintű versenyére. A korábbi évekhez hasonlóan a diákok szekciónként mutatják be kutatásaik, alkotó jellegű tevékenységeik eredményeit…
MUHI Béla | a szerző cikkei

18

A XIII. GENIUS konferencia és vajdasági szintű verseny a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének az egyik legjelentősebb programja, mely joggal népszerű a diákok és mentoraik körében. Az első forduló írásbeli jellegű. A diákok önállóan vagy párban eredeti, máshol még be nem mutatott szakmunkával jelentkezhetnek, melyet két nyomtatott példányban és egy CD-n május 8-ig kell beküldeni a következő postacímre: VMPE, GENIUS, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54. A szóbeli megmérettetés konferencia jellegű, melyre május 16-án kerül sor az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22.). A megnyitó ünnepség 9.30-kor kezdődik, majd 10 órától lesznek a prezentációk. A résztvevők oklevelet kapnak, és könyvjutalomban részesülnek, a legjobbak díjmentesen nyári táborozáson vehetnek részt. Jelentkezési lap, részletes információk a www.fokusz.info honlapon találhatók, illetve Muhi Béla főszervezőtől kaphatók (tel. 021 548-259).

Csak olyan szakmunkával lehet benevezni, mely korábban nem szerepelt más versenyen. Az A4-es formátumú szakdolgozat tartalmazza a diák legfontosabb adatait (név, osztály, elérhetőség), az iskola nevét, a helységet, a mentor (illetve a felkészítő tanár) nevét és elérhetőségeit, a dolgozat címét és szakterületét, a feldolgozott téma leírását, a szemléltető ábrákat, a forrásmunkákat stb. A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítséget lehet találni itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A szakdolgozatot 2 példányban kinyomtatva és elektronikus formában egy CD-n kell beküldeni 2015. május 8-ig. A borítékra ezt a címet kell írni: VMPE, GENIUS, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A jelentkezési lapot május 5-ig kell beküldeni elektronikus levél formájában a következő címre:  nsvmpe@gmail.com

A diákok a GENIUS konferencián szóban, lehetőleg számítógépes prezentáció kíséretében (vagy poszter segítségével) maximum 10 perc alatt mutatják be a kutatott, tanulmányozott témát. Továbbá lehetőség szerint a szakmunkával kapcsolatos tárgyi eszközöket is bemutatják (kísérleti és demonstrációs eszközök, szerkezetek, kérdőívek, fotók stb.)

A természettudományos és humán területek mellett műszaki jellegű témák is számításba jöhetnek (gépek, szerkezetek, illetve más eszközök működő, vagy demonstrációs jellegű mása, lehetőleg minél több eredeti ötlettel).

A fotográfia témakörben három kategória van meghirdetve: természetfotózás, dokumentációs jellegű fotók és fotografika (pl. számítógéppel manipulált fotók). Tanulónként és témakörönként legalább 3 különböző fényképet kell beküldeni (levelezőlap méretű, vagy ennél nagyobb kidolgozott képet, és lehetőség szerint elektronikus formában egy CD-n is) rövid szöveges leírás kíséretében. A képek hátulján fel kell tüntetni a szerzőt, a kép címét is.

A Fókusz Archívum című rovatában megtalálható néhány régebbi versenymunka, továbbá felkészülési tanácsok, az előző konferenciák beszámolói stb.

Ötleteket, szakmai segítséget a diákok iskolai tanáraiktól, a környezetükben élő szakemberektől, a GENIUS vezetőjétől is kérhetnek, illetve kutatók, szakemberek listája szerepel a következő kiadványokban: Magyar tudomány a Vajdaságban (VMTT, Újvidék, 1999), Kutatási lehetőségek középiskolásoknak - 2005 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005), illetve ezek későbbi kiadásai.

A diákok témakörök szerinti szekciókban számolnak be kutatásaik, vizsgálódásaik eredményeiről, teljesítményüket rangos szakbizottság értékeli. A résztvevők és mentoraik is megfelelő oklevelet kapnak, valamint könyvjutalomban részesülnek. A legjobb helyezést elért diákok ezúttal is lehetőséget kapnak a rangos hazai és nemzetközi versenyeken, diáktáborokban való részvételre.

A GENIUSa tehetséges diákokért mozgalom több vajdasági civil szervezet, iskola, valamint pedagógusok, különböző szakemberek együttműködésével 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerzője és szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu) és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

Korábbi középiskolai GENIUS konferenciák képes beszámolói láthatók itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1638220081

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1704012889

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1495923843

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&sid=1538129441&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1333404657&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1155425374&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1798421878&lista=1

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1989159982&lista=1

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor