Tudta-e?
...hogy az emberi test megközelítőleg 60 milliárd sejtet tartalmaz, amelynek mindegyike tízezerszer annyi molekulát tartalmaz, mint a Tejút összes csillaga?

230. szám - 2023. november

XXIII. Kovács Sztrikó Zoltán Fizika-Kémia Diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2023. november 28-án Szenttamáson kerül sor a diákversenyre.

3

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom
keretében 2023. november 28-án 14 órai kezdettel Szenttamáson a Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskolában megrendezi a vajdasági szintű kétfordulós XXIII. Kovács Sztrikó Zoltán
Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

Az idei évtől a versenyre a tanulók három korosztályban nevezhetnek be. Az első korosztály a
4. osztályba járó alsós diákok, másik kategóriába az 5-6. és a 7-8. osztályos diákok tartoznak.
A tanulók tudásszintjüknek megfelelő kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek, a felkészülést
önállóan vagy párban végezhetik.

Bejelentkezésként a verseny első, írásbeli fordulójára 2023. november 24-ig szakdolgozatot
küldenek be elektronikusan a következő címre: aniko.kanyo92@gmail.com

A szóbeli döntőre november 28-án kerül sor, ahol a diákok szakbizottság előtt mutatják be a kísérleteiket, valamint egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat.

Helyi szervező Ádám Renáta, főszervező Ortó Kanyó Anikó tanárnő.

A verseny célja a diákok megismertetése és érdeklődésének felkeltése a természettudományok

iránt. Ez okból már az alsós diákok is csatlakozhatnak a versenyzőkhöz. A verseny másik célja tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása. Az összejövetel egyúttal a természettudományi szaktanárok szakmai találkozója is. Ezen a természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt, mely nem csak a kémiához és fizikához kapcsolódhat, hanem a földrajzhoz és biológiához is. A diákok egyedül vagy párban jelentkezhetnek. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek.

A szakdolgozat követelménye az alsós diákok részéről 2-5 kézzel írott A4 oldal, mely
tartalmaz rajzokat is. A tanító nénik, lefényképezve küldhetik el a megadott címre. A felsős
osztályok részére a szakdolgozat gépelt 7-15 A4 oldal, minek az első oldalán fel van tüntetve
a munka címe, a diákok, a felkészítő tanár, az iskola és a verseny neve. A munka tartalmazhat,
táblázatokat, grafikonokat, képeket valamint bevezető, gyakorlati részt, ami 12 –es betű
méretű Times New Roman betű stílusban íródik. A dolgozatban röviden ismertetni kell a
témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy
grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket,
a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is!

Témaötletek:
Kémia a konyhában
Oldatok
Fény
Keverékek
Indikátorok
Gyógynövényt tartalmazó házi készítmények
Egyéb, szabadon választott téma

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 14 órára érkeznek a vendéglátó iskolába.
Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák
bemutatásához. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert hoznak,
melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek,
nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást,
továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt
kiállítható.

Az összejövetel egyúttal a természettudományokat oktató tanárok szakmai találkozója is. A
korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető
oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülhetnek megvitatásra. A találkozón
megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű
újítást bemutató szaktanárt.

Minden versenyző és felkészítő tanár is megfelelő oklevélben részesül. A legjobban teljesítő
diákok szakmai kiránduláson vehetnek részt. Ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar
Tankönyv Tanács gondoskodik. Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Bővebb információ Ortó Kanyó Anikótól kapható, a 0649700167 telefonszámon.
Részletes információk és aktualitások folyamatosan a következő honlapon találhatók meg:
www.fokusz.info

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor