Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

155. szám - 2017. augusztus

Kolumbusz és Luther korának egyszerű emberi életérzései

Homo bulla est – az ember egy buborék …
WILHELM Józef | a szerző cikkei

9

A ma embere mindig elfogult a saját világával, korával szemben. Jelenleg is úgy tekintünk a körülöttünk zajló eseményekre, mintha sohasem lett volna máskor hasonló, pedig a XV. század vége és a XVI. század éppoly bőségesen ontotta új felfedezéseit, tanait, feltételezéseit, mint ahogy az manapság is történik. A fenn említett korszakban olyan mélyreható változások indultak el, amelyek mind a mai napig befolyásolják az emberiség történetét, gondolkodását, világképét és művészetét. A könyvnyomtatás, a térképészet fejlődése, a földrajzi felfedezések, a reformáció és ellenreformáció, a tőkés társadalom kialakulása, a heliocentrikus elmélet elterjedése, az anatómiai, botanikai ismeretek elmélyülése és rendszerezése, az Európán kívüli kultúrák megismerése, a törökök térhódítása mind-mind nyomokat hagytak a lokális és globális történelem színpadán.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor