Tudta-e?
Hogy mekkora a Kheposz-piramis? Körülbelül egy kilométer a kerülete. Alapjának egy oldala 227 m hosszú, csúcsának magassága a földtől 146,5 m. Ha belépünk a piramis belsejébe kamrákat találunk, melyek részben a föld felszíne fölött, részben alatta helyezkednek el. Itt helyezték el a fáraónak szánt élelmet, edényeket, ruhákat, dísztárgyait, bútorait, azokat a dolgokat, amire a halál után szüksége lehet az uralkodónak. A legutolsó kamrában találjuk kőszarkofágba zárt fakoporsóban a fáraó bebalzsamozott testét - a múmiát.

155. szám - 2017. augusztus

Kolumbusz és Luther korának egyszerű emberi életérzései

Homo bulla est – az ember egy buborék …
WILHELM Józef | a szerző cikkei

9

A ma embere mindig elfogult a saját világával, korával szemben. Jelenleg is úgy tekintünk a körülöttünk zajló eseményekre, mintha sohasem lett volna máskor hasonló, pedig a XV. század vége és a XVI. század éppoly bőségesen ontotta új felfedezéseit, tanait, feltételezéseit, mint ahogy az manapság is történik. A fenn említett korszakban olyan mélyreható változások indultak el, amelyek mind a mai napig befolyásolják az emberiség történetét, gondolkodását, világképét és művészetét. A könyvnyomtatás, a térképészet fejlődése, a földrajzi felfedezések, a reformáció és ellenreformáció, a tőkés társadalom kialakulása, a heliocentrikus elmélet elterjedése, az anatómiai, botanikai ismeretek elmélyülése és rendszerezése, az Európán kívüli kultúrák megismerése, a törökök térhódítása mind-mind nyomokat hagytak a lokális és globális történelem színpadán.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor