Tudta-e?
...hogy Svédországban, Izlandon és Norvégiában teljesen tiltják a mesterséges élelmiszer-színezékeket?

A szerző összes cikkei :: WILHELM Józef

1. A demokrácia fékei és ellensúlyai
(Történelem, 141. szám - 2016. június 1.)

Egy demokrácia akkor működik igazán, ha a hierarchiában alacsonyabb fokon álló szervek minél nagyobb fokú autonómiával rendelkeznek a központi szerv(ek)hez viszonyítva…Tovább »

2. Az 56-os magyar forradalom zombori visszhangja
(Történelem, 72. szám - 2009. október 1.)

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményei az úgymond határokon túli magyarságot is érintették. A Vajdaságban, konkrétan Zombor város környékén a forradalom hírére a fiatalok szervezkedni kezdtek…Tovább »

3. A Bájkút
(Történelem, 73. szám - 2009. november 1.)

Tűznyelvek kavartak bele az éjszakába. Sírás és sikolyok foszlódtak szét az éjben. Sebzett, beteg emberek lézengtek céltalanul, és már nem rémültek meg semmitől.Tovább »

4. Mitől lett sötét a középkor?
(Történelem, 74. szám - 2009. december 1.)

A korok közötti határok mesterséges választóvonalak, amelyek a történészek szüleményei, és arra szolgálnak, hogy könnyebben tájékozódjanak a múlttal foglalkozók.Tovább »

5. A középkori bácsi vár
(Történelem, 75. szám - 2010. január 1.)

A középkori Bács a Mosztonga ölelésében feküdt. Az egykori vár és város maradványai északnyugatra találhatók egy magaslaton, pár lépésnyire a jelenkori Bácshoz viszonyítva.Tovább »

6. Kékvérűek nyomában
(Történelem, 76. szám - 2010. február 1.)

Közismert, hogy a kékvérűséget a középkori nemességgel, a nemesek hóka, fehér bőrszínével hozzák összefüggésbe, még ma is a nemesség szinonimájaként emlegetik…Tovább »

7. A zimonyi csata
(Történelem, 77. szám - 2010. március 1.)

A zimonyi csatában a bizánci és magyar sereg 1167. július 8-án ütközött meg egymással. Magyar oldalról a csata megvívásának gondolata és kivitelezése merően más, mint ahogy az a század más csatáiban megszokott volt.Tovább »

8. A Mátyás korabeli reneszánsz étkezés
(Történelem, 78. szám - 2010. április 1.)

A királyi és főúri asztalokra kerülő ételek sora bőséges és választékos volt. Mátyás király nem kenyérhéjon és levesen tengette az életét, mint ahogy a meséből ismeretes…Tovább »

9. A sámánizmus
(Történelem, 79. szám - 2010. május 1.)

A sámánizmust nem lehet egyértelműen vallásként meghatározni, mert nincsen egyházi szervezetük, nincsenek előírásaik, papságuk…Tovább »

10. Bodrog vára
(Történelem, 82. szám - 2011. március 01.)

A középkori bodrogi vár helye a mai Monostorszeg (Bački Monoštor) közelében, a bácskai Felső Duna-mente árterületén található. Róla kapta Bodrog vármegye a nevét.Tovább »

11. Az európai „nagy fal”
(Történelem, 83. szám - 2011. április 01.)

A híres kínai nagy fal mellett általában elfeledkezünk más hasonló jellegű építményekről, pedig az ókori Római Birodalom is kiépítette a maga határvonal rendszerét…Tovább »

12. A huszitizmus elterjedése a Délvidéken
(Történelem, 84. szám - 2011. május 01.)

A huszitizmus a XV. század elején Nyugat-Magyarországon, majd a Délvidéken is elterjedt. A Szerémségben annyira meghonosodott, hogy 1430-ban Zsigmond király Marchiai Jakab inkvizítort hívta segítségül ellenükTovább »

13. Egy királygyilkosság történetének dél-magyarországi vonatkozásai
(Történelem, 85. szám - 2011. június 01.)

Az Obrenović dinasztia utolsó sarja, Sándor király és felesége 1903-ban katonai puccs áldozatává vált.Tovább »

14. Polihisztor vagy garabonciás
(Tudósok, 86. szám - 2011. július 01.)

A híres polihisztor, Herman Ottó bebarangolta Nyugat-Bácska vidékét. Nyugtalan természete ezen a vidéken is sok ismerettel gazdagodott.Tovább »

15. A magyarok déli érdekövezete az államalapítás előtt a X. században
(Történelem, 88. szám - 2011. szeptember 01.)

A X. század első felében, a magyarok pannóniai megjelenésével, megindult a hatalmi átrendeződés Délkelet-Európában. Az átmenetileg meggyengült Bizánc szerepét a délszláv népek igyekeztek átvenni.Tovább »

16. Egy állam fejlődésének csodája
(Történelem, 89. szám - 2011. október 01.)

A XIX. század vége Japán fejlődésének csodálatos korszaka volt, mely az európai államok elragadtatását és irigységét is kiváltotta.Tovább »

17. A bácsi humanista udvar
(Történelem, 90. szám - 2011. november 01.)

A mai Vajdaság, az egykori déli végek területén Mátyás király halálát követően Váradi Péternek köszönhetően Bács vidéki udvarrá alakult, sőt humanista vidéki udvarrá…Tovább »

18. A mohácsi csata előtti 1518-as bácsi országgyűlés
(Történelem, 91. szám - 2011. december 01.)

1518-ban, amikor már tarthatatlanná vált a főurak önkényeskedése és pénzügyi visszaélése, akkor a köznemesség tömegesen jelent meg a bácsi országgyűlésen, hogy az országban uralkodó áldatlan helyzeten változtasson.Tovább »

19. Tatárdúlások a Duna és Tisza közén a 15 éves háború idején
(Történelem, 92. szám - 2012. március 01.)

Amikor a tatárjárás kifejezést halljuk vagy olvassuk, akkor többnyire az 1241-es eseményekre gondolunk, de a tatárok később is fejtörést okoztak a magyaroknak.Tovább »

20. Hogyan gyártanak tervszerűen szemetet az 1929-es gazdasági világválság óta
(Történelem, 93. szám - 2012. április 01.)

Egy válságot az is előidézheti, hogy a technika fejlődésével a fogyasztók túl sokáig használják a minőségesen gyártott cikkeket. Az obsolescenc angol fogalom gazdasági tekintetben azt jelenti, hogy elromlásra tervezés.Tovább »

21. A modern háborúk, és a mai láthatatlan háborúk hadviselésének rövid története
(Történelem, 94. szám - 2012. május 01.)

Mottó: A háborút, amely az ország legnagyobb vállalkozása, az élet vagy halál alapja, a megmaradás vagy pusztulás útja, mindenképpen alaposan tanulmányozni kell.Tovább »

22. Egy világméretű csata 626-ban
(Történelem, 95. szám - 2012. június 01.)

Európa történelme szempontjából igen jelentős események zajlottak le 626-ban, amikor két ősi civilizáció, Bizánc és a Szasszanida Birodalom igyekezett felemészteni egymást egy hihetetlenül fontos csatában.Tovább »

23. A keresztes hadjáratok nyomai a mai Vajdaság területén
(Történelem, 96. szám - 2012. július 01.)

Az érett középkor egyik jelentős korszaka a keresztes hadjáratok kora: a bátor, a lelkes, az önfeláldozó lovagok ideje, akik Jeruzsálem felszabadításáért adták oda életüket.Tovább »

24. II. András magyar király keresztes hadjáratának előzményei
(Történelem, 97. szám - 2012. augusztus 01.)

A középkori Magyar Királyság nyugati irányultságát az V. keresztes hadjáratban való részvétel is bizonyítja.Tovább »

25. II. András szentföldi hadjárata
(Történelem, 98. szám - 2012. szeptember 01.)

A negyedik lateráni zsinaton III. Ince pápa 1215-ben egy új keresztes hadjárat megindítását hirdette ki. Bár Európa több részében is felvették a keresztet, mégsem gyűlt egybe számottevő had sehol sem a kontinensen…Tovább »

26. II. András keresztes hadjáratának következményei
(Történelem, 99. szám - 2012. október 01.)

Megismerkedhettek a várrendszer fontosságával, megfigyelhették az új harcászati megoldásokat, a keresztes államok jogi berendezése hatással volt az Aranybulla meghozatalában…Tovább »

27. A lőporos Balkán
(Történelem, 100. szám - 2012. november 01.)

Az egykori Török Birodalom esetleges felosztását eredményezték a XIX. század végére eső katonai és politikai események. Az európai érdekellentétek különösen a Balkánon váltak mind kifejezettebbé.Tovább »

28. Változások a Balkánon a XIX.-XX. század fordulóján
(Történelem, 101. szám - 2013.)

A berlini kongresszus (1878) és a Balkán-háborúk (1912-13) közötti időszak lényeges geopolitikai változásokat hozott a Balkánon…Tovább »

29. A nagyvárosok, mint az emberiség önpusztításának motorjai
(Történelem, 102. szám - 2013. március 01.)

Mikor, hogyan és miért keletkeztek a középkori városok, és mi tette őket különlegessé, értékessé? Mitől működtek jobban, mint a mai megapoliszok?Tovább »

30. A milánói edictum
(Történelem, 103. szám - 2013. április 01.)

A Római Birodalomban a régi politeisztikus vallási életet mindjobban háttérbe szorította a monoteista kereszténység, és e vallás lett a császári hatalom domináns szövetségese…Tovább »

31. A tatárjárás előzményei
(Történelem, 104. szám - 2013. május 01.)

A középkorban a távolabbi területekről érkező hírek lassan terjedtek, a világpolitikai eseményeknek ritkán volt lokális hatásuk, ezért a terjeszkedő mongolok hírének sem tulajdonítottak különösebben sok figyelmet.Tovább »

32. A tűzfegyverek megjelenése Európában
(Történelem, 105. szám - 2013. június 01.)

A puskapor Ázsiából, pontosabban Kínából származik. Faszén és kén keverékéből állították elő. Bár ismerték robbanó tulajdonságát és erejét, eleinte mégsem katonai eszközként használták, hanem vallási ceremóniákon…Tovább »

33. A felegyenesedés hatása az emberré válásban
(Történelem, 106. szám - 2013. július 01.)

A paleoantropológusok többsége egyetért abban, hogy az emberré válás folyamatában a felegyenesedett járás alapvető változásokat okozott az ember csontvázában, életében.Tovább »

34. Károly Róbert hatalomra kerülésének körülményei
(Történelem, 107. szám - 2013. augusztus 01.)

Az Árpád-ház kihalását követő trónharcokban sokáig bizonytalan volt az új magyar király személye, de végül Károly Róbert maradt egyedüliként…Tovább »

35. A tőkés viszonyok meggyökeresedésének kora Magyarországon
(Történelem, 108. szám - 2013. szeptember 01.)

A karlócai békével (1699) a Habsburg Birodalomhoz került Magyarország a polgári átalakulás, a fejlődés szempontjából az európai peremvidékhez kapcsolódhatott…Tovább »

36. A diktatúrák jellemzői
(Történelem, 109. szám - 2013. október 01.)

A történelemben mindig akadtak időszakok, helyzetek, amikor a körülmények adta viszonyok diktatúrákat szültek…Tovább »

37. A földrajzi felfedezések körülményei és előfeltételei
(Történelem, 110. szám - 2013. november 01.)

A XV. század második felét tekintjük a nagy földrajzi felfedezések korának…Tovább »

38. Az Oszmán Birodalom európai terjeszkedése
(Történelem, 111. szám - 2013. december 01.)

A XIV. századtól kezdődően a Kis-Ázsiában élő törökök egyre inkább terjeszkedni kezdtek, miután Oszmán egyesítette őket, ami lehetővé tette katonai erejük megsokszorozódását.Tovább »

39. A fejedelem, aki a nemzete szabadsága mellett az Istent is kereste
(Történelem, 112. szám - 2014. január 01.)

Vágvölgyi Zoltán: A másik Rákóczi – II. Rákóczi Ferenc lelki élete című kötetérőlTovább »

40. A 15 éves háború előzményei, és a háború kialakulása
(Történelem, 114. szám - 2014. március 01.)

Az Oszmán Birodalom hanyatlása nem volt egy egygenerációs, látványos összeomlás, hanem igen lassú folyamat…Tovább »

41. A keresztény seregek sikerei a 15 éves háború első szakaszában
(Történelem, 115. szám - 2014. április 01.)

Szinán pasa 1593-ban 150 ezer főnyi török-tatár csapataival indult meg a Habsburg Birodalom ellen…Tovább »

42. Pedig bírom a verést
(Kultúra, 115. szám - 2014. április 01.)

Naponta látom a sanyarú gyermeksorsokat, mégsem tudom elviselni…Tovább »

43. A 15 éves háború záró szakasza
(Történelem, 116. szám - 2014. május 01.)

Az 1596. évi mezőkeresztesi csata volt a 15-éves háború döntő ütközete. III. Mehmed győzelme teljessé vált, a keresztények 15 000 főt, a törökök, becslések alapján 20 000 embert veszítettek…Tovább »

44. Közeledve az első világháborús centenárium felé
(Történelem, 117. szám - 2014. június 01.)

A 2014-es évvel megkezdődtek Európa szerte az első világháború századik évfordulójára történő megemlékezések úgy a kormányok, mint a civil szervezetek és az önkormányzatok részéről is…Tovább »

45. Menni, vagy nem lenni
(Kultúra, 118. szám - 2014. július 01.)

Egy kisfilm a vajdasági magyar fiatalok elvándorlásának a témáját boncolgatja igen finom érzékkel, a menni vagy maradni kérdésének érzelmi és észérvi ütköztetése által…Tovább »

46. A nagy háborúra való 100 éves megemlékezések csúf csapdái
(Történelem, 118. szám - 2014. július 01.)

Egyesek az I. világháború kitörésének okaként, mások csak a háború elindító ürügyeként emlegetik a szarajevói merényletet…Tovább »

47. Az első világháború kitöréséhez vezető út
(Történelem, 119. szám - 2014. augusztus 01.)

Az európai érdekazonosságok és ellentétek idővel különféle szövetségi rendszerek kialakulásához vezettek…Tovább »

48. A villámháború tervének fejlődése és alakulása az I. világháború előtt
(Történelem, 120. szám - 2014. szeptember 01.)

Egy villámháború emlegetése azzal kecsegtette a háborúba induló férfiakat és hozzátartozóikat, hogy csupán egy rövid, talán heves, ám egyszerű csetepaté lesz az egész, és a rend gyorsan helyreáll…Tovább »

49. A félelem oldala az első világháborúban
(Történelem, 121. szám - 2014. október 01.)

Az első világháború nagyon sok téren elütött a korábbi háborúktól, főleg embertelenségében múlta felül az elképzelhető borzalmak tárházát…Tovább »

50. Mennyibe kerülhetett a háború egy napja az I. világháborúban
(Történelem, 122. szám - 2014. november 01.)

Amíg a többség a háború következményeként tönkrement, éhezett, elszegényedett, addig a másik oldalon burjánzott a feketegazdaság, virágzott a feketepiac, a háborús nyerészkedők hatalmas vagyonra tettek szert…Tovább »

51. A vegyi fegyverek bevetése az I. világháborúban, e fegyverek alkalmazásának történelmi előzményei
(Történelem, 123. szám - 2014. december 01.)

A harci gázok, azaz vegyi fegyverek tömeges bevetésének tekintetében az I. világháború jelentett fordulópontot. Ebben a háborúban kezdték el hatalmas mennyiségben és felelőtlenül alkalmazni a mérges gázokat…Tovább »

52. A karácsony csodája a fronton
(Történelem, 124-125 szám - 2015. január-február)

Az egyszerű emberek akaratát száz évvel ezelőtt is úgy, ahogyan manapság is gyakran, felülírta a mindenkori politika…Tovább »

53. Felőrlő közelharc az I. világháborúban
(Történelem, 124-125 szám - 2015. január-február)

Nemcsak a halottak és sebesültek számának hatalmas számaránya miatt nevezhetjük ezt a háborút felőrlő összecsapásnak, hanem azért is, mert iszonyúan elhúzódott, és mert gazdaságilag is felmorzsolta a háborúban résztvevő országokat.Tovább »

54. Mátyás király vendége voltam
(Történelem, 126. szám - 2015. március)

A gyerekek, a tanulóifjúság, és néha a felnőttek számára is nehezen érthetők egyes történelmi események, egy adott kor jellemvonásai, a történések háttere és körülményei…Tovább »

55. A künde
(Történelem, 127. szám - 2015. április)

Egy detektívtörténet sejtelmességébe bújtatott történelmi regény, mely a X. század második felében élő magyarság valós és megtörténhetett eseményeivel, az államalapítás előtti politikai zajlásokkal foglalkozik. Könyvismertető a doroszlói származású Márai-díjas Hász Róbert történelmi regényéről…Tovább »

56. A malediktológia rövid áttekintése
(Nyelvtudomány, 128. szám - 2015. május)

A szó a latin maledicem fogalomból ered, ami csúnya beszédet, kiabálást jelent. A magyarok igencsak ismeretesek arról, hogy kacifántosra tudják kerekíteni dühük, mérgük, tehetetlenségük, sértettségük, átkozódásuk szóbeli megnyilvánulásait…Tovább »

57. A kommunikáció történetének rövid áttekintése
(Kultúra, 129. szám - 2015. június)

A kommunikáció kifejezést a latin communis szóból származtatják, ami magyarul közös jelentéssel bír. Ez arra utal, hogy egy közösségre, de legalább két résztvevőre vonatkozik a közlés tere. …Tovább »

58. A waterlooi csata
(Történelem, 130. szám - 2015. július)

Kétszáz évvel ezelőtt, 1815. június 18-án zajlott le az a csata, amely megpecsételte Napóleon sorsát, és ez az esemény az általa képviselt polgári eszmék ideiglenes visszaszorítását idézte elő az Ókontinensen egészen 1848-ig…Tovább »

59. Száz éve történt
(Történelem, 131. szám - 2015. augusztus)

A béke helyett az 1915-ös év újabb katonai és politikai tervek kovácsolásához vezetett. Az antant hatalmak igyekeztek a központi hatalmak katonai erejét szétforgácsolni, főleg a német hadsereg meggyengítésén dolgoztak…Tovább »

60. Növények a világtörténelem színpadán
(Történelem, 132. szám - 2015. szeptember)

Érdemes elgondolkodni azon, honnan származik egy-egy növény, milyen történelmi körülmények között került őshazájából hozzánk, és milyen szerepet játszott a történelem során…Tovább »

61. Herman Ottó doroszlói tartózkodásának politikai vonatkozásai
(Közélet, 133. szám - 2015. október)

Doroszlói tartózkodása idején, 1874 és 1875 között nem csak a magyarországi pókfauna című munkájának megírásán dolgozott, hanem sokrétű tudományos, közéleti és politikai tevékenységet is folytatott. …Tovább »

62. Tudatos telepítések
(Történelem, 134. szám - 2015. november)

A mai világ sohasem látott méretű migrációknak a tanúja. Mint ahogy a történelemben, így most is szemtanúi lehetünk annak a ténynek, hogy a migrációk valódi hátterében gazdasági érdekek állnak…Tovább »

63. A terrorizmus történetének rövid áttekintése
(Történelem, 135. szám - 2015. december)

Egyesek szerint csupán nézőpont kérdése, hogy a terrorista adott esetben erőszakos cselekmény elkövetője-e, vagy pedig szabadságharcos…Tovább »

64. Napóleon a mítoszgyártó
(Történelem, 136-137. szám - 2016. január, február)

A híres emberek becsvágya gyakran nagyobb az átlagnál. Sokkal tudatosabban dolgoznak a róluk kialakuló kép megformázásában. Ilyen ismert személyiség volt Napóleon Bonaparte…Tovább »

65. A globális népesedés különbözőségeinek veszélyei
(Történelem, 136-137. szám - 2016. január, február)

Akik mélyrehatóan tanulmányozzák a népesség számának alakulását egy országon, kontinensen belül, vagy a világ demográfiai arányainak változását figyelik, azok azt is tudják, hogy kulturális, vallási, társadalmi nézetek, elvárások, trendek stb. is befolyásolják egy-egy térség összlakosságának mutatóit…Tovább »

66. A doroszlói énekes Babosok
(Történelem, 142. szám - 2016. július 1.)

A valamikori nagycsaládokban sokszor másként alakultak az anyagi körülmények, mint az egykézős családokban… A nagycsaládban felnövő gyerekek másfajta értékeket kaptak az élet megvívásához…Tovább »

67. A vendégmunkáslét kialakulása Németországban
(Történelem, 143. szám - 2016. augusztus 1.)

Az 1960-as években megindult munkásmigrációnak az alapját az 1955-ben megkötött német-olasz munkaerő-toborzó egyezmény biztosította…Tovább »

68. A szenátusi határozatoktól a konzervműsorokig
(Történelem, 144. szám - 2016. szeptember 1.)

Eddigi ismereteink szerint Európában az első rendszertelenül megjelenő írott tájékoztatót az ókori Rómában jelentették meg. A tájékoztatásnak hosszú története van. A nemrég még gyermekcipőben járó digitális világ mára szinte eluralta a médiák univerzumát. Ebben nagy szerepe van az elkényelmesedésnek is…Tovább »

69. A doroszlói Szentkút kegyképének történelmi háttere
(Történelem, 145. szám - 2016. október 1.)

A Szentkút történetének első újkori gyógyulása 1792-ből való. Ekkor a Doroszlóhoz közeli gombosi Zablóczki János nevű lakos zarándokolt ide elvesztett szeme világáért. A látását visszanyerő fiatalember a forrás vizének tükrében Szűz Mária fénysugárban úszó alakját fedezte fel, és neki tulajdonította gyógyulását.Tovább »

70. Miként kísérték figyelemmel a vajdasági magyarok az 56-os magyarországi eseményeket
(Történelem, 146. szám - 2016. november 1.)

Amíg a Jugoszláv sajtó és rádió visszafogott, száraz adatokat közölt a magyarországi eseményekről, az emberek a Szabad Európa Rádió hullámhosszán igyekeztek minél részletesebb hírekhez jutni…Tovább »

71. Egy amerikai kincs, azaz a földi körte rövid története
(Történelem, 147. szám - 2016. december 1.)

Amikor a spanyol hódítók 1525-ben arany után kutatva az Inka Birodalomba hatoltak, mit sem sejtve az aranynál is értékesebb kincsre leltek. A burgonya, kolompér vagy pityóka 1650 körül jutott el a tájainkra…Tovább »

72. Miért léteztek és léteznek ma is boszorkányüldözések?
(Történelem, 148-149. szám - 2017. január-február)

Kilátástalan, első ránézésre megmagyarázhatatlan helyzetekben ártatlanokat megvádolni - baj esetén - egy sajátságos emberi gyengeség…Tovább »

73. Aki kilógott a felvilágosodás közgondolkodásából
(Történelem, 150. szám - 2017. március)

Kilátástalan, első ránézésre megmagyarázhatatlan helyzetekben ártatlanokat megvádolni - baj esetén - egy sajátságos emberi gyengeség…Tovább »

74. A manipulálás rövid története
(Közélet, 151. szám - 2017. április)

A pokolba vezető út jóakarattal van kirakva. A manipuláció egyik sajátossága elhiteti az emberekkel, hogy amit tesznek, azt a jó érdekében teszik…Tovább »

75. A „tittytainment”
(Közélet, 152. szám - 2017. május)

A „tittytainment” elméletének az alapja, hogy akik kiesnek a termelésből, szolgáltató-tevékenységből és munkanélkülivé válnak, azokat birkatudatra kell süllyeszteni, ugyanis így nem lázadnak föl…Tovább »

76. Az Oszmán Birodalom bürokratikus rendszere
(Történelem, 153. szám - 2017. június)

A Török Birodalom Szulejmán szultán idejéig felfelé ívelt. A fenséges padisah idején élte fénykorát. Szulejmán 1566-ban bekövetkezett halála után a központi hatalom gyengülése egyre nyilvánvalóbbá vált, de egészen a XX. századig kellett várni a teljes összeomlásig…Tovább »

77. Az Oszmánok udvari asszonyai
(Történelem, 154. szám - 2017. július)

A mohamedán világban élő nők helyzetét sokkal árnyaltabban kell kezelni, mint ahogy azt manapság a liberális médiák teszik…Tovább »

78. Kolumbusz és Luther korának egyszerű emberi életérzései
(Történelem, 155. szám - 2017. augusztus)

Homo bulla est – az ember egy buborék …Tovább »

79. A demokrácia valódi jelentése és igazi jellemzői
(Történelem, 156. szám - 2017. szeptember)

A demokrácia is azon fogalmak közé tartozik, amelyeket nem olyan értelemben használnak, mint ahogyan kellene. Többnyire a népuralom kifejezéssel párosítjuk…Tovább »

80. Szent László emlékek Nyugat-Bácskában
(Történelem, 157. szám - 2017. október)

Szent László jelentős magyar király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából 2017-et emlékévvé nyilvánították…Tovább »

81. Csihás Benő, a zöld város megálmodója
(Történelem, 158. szám - 2017. november)

Vannak még olyanok, akik a POLGÁRMESTER (nagybetűkkel írva) munkáját, szellemét tisztelettel emlegetik az eljövendő korosztályok előtt…Tovább »

82. Az 1440-es nándorfehérvári csata
(Történelem, 159-160. szám - 2017. december - 2018. január)

A Magyar Királyságban uralkodó belpolitikai ellentétek kedveztek II. Murád szultánnak, aki 1440-ben Magyarország déli kapujának, Nándorfehérvárnak az ostromába fogott. A törökök már májusban támadás alá vették a területet…Tovább »

83. A méltóságteljes élet
(Történelem, 159-160. szám - 2017. december - 2018. január)

Az emberi méltóság azon értékek összességét jelöli, amelyek az embernek a származásától, műveltségétől, vallásától, anyagi helyzetétől függetlenül a tulajdonságai.Tovább »

84. A pszichológiai hadviselés kialakulása és fejlődése
(Történelem, 166. szám - 2018. július)

Amióta léteznek összecsapások, harc, háború, azóta létezik pszichológiai hadviselés is. Az egymás ellen törő harcosok a hangjuk, a sokaságuk, a harci felszerelésük, a róluk terjesztett hírek által igyekeztek erősebbnek, ügyesebbnek, kegyetlenebbnek tűnni, mint az ellenfeleik.Tovább »

85. Az ereklyék bűvöletében
(Közélet, 166. szám - 2018. július)

A mai világ egyre sokrétűbben manipulál az emberekkel. A pszichológia, a szociológia, a média fejlődésének és az ezeken a területeken folytatott alapos kutatásoknak köszönhetően ma már nagyon sok képzés létezik azzal kapcsolatban, hogyan alakítsunk ki magunkról egy „kisminkelt”, hamis képet, vagy miként adjunk el egy fölösleges kacatot valakinek.Tovább »

86. Az eretnekmozgalmak eredete
(Történelem, 167. szám - 2018. augusztus)

Az eretnekség kialakulásának megértéséhez vissza kell nyúlni egészen a kereszténység kialakulásáig.Tovább »

87. Az eretnekség kialakulásának folyamata
(Történelem, 168. szám - 2018. szeptember)

A középkori eretnekség gyökerei az ókorba nyúlnak vissza.Tovább »

88. Az eretnekség fiziológiája
(Történelem, 169. szám - 2018. október)

Az eretnekség többnyire egy adott ideológiai, társadalmi, vallási, politikai mítosz kigúnyolásával kezdődik, majd annak kritikájával, s végül teljes aláásásával folytatódik…Tovább »

89. A nagy háború végének centenáriuma
(Történelem, 170. szám - 2018. november)

A központi hatalmak összeomlása a háború végét vetítette elő, pontosabban a vég újabb szörnyűségeit…Tovább »

90. Becslések a nagy háború katonai áldozatait illetően
(Történelem, 171 - 172. szám - 2018. december - 2019. január)

A nagy háború végével kapcsolatos megemlékezések újra felkorbácsolták a nemzeti érzelmeket.Tovább »

91. Valósággyűlölő eszmék fogságában
(Közélet, 178. szám - 2019. július)

A történelem attól válik érthetővé és érdekessé, ha bemutatják az ok-okozati összefüggéseket, ha egy adott múltbéli jelenség kialakulásának gyökeréig hatolnak vissza, ha feltárják egy folyamat fejlődési hátterét és működési mechanizmusait.Tovább »

92. A tárgyalási módszerek változása a világpolitikában
(Történelem, 179. szám - 2019. augusztus)

A XXI. század kezdetétől egyre drámaiabb módon tolódnak el a hatalmi koordináták a világpolitika mezejénTovább »

93. A framing vagy keretezés, mint manipulációs módszer
(Közélet, 180. szám - 2019. szeptember)

Senki sem szereti, ha megvezetik, ha átverik. A politika, a média azonban nagyon tudatosan használ olyan módszereket, amik finoman szólva nem tisztességesek.Tovább »

94. A háborúzást befolyásoló körülmények
(Történelem, 181. szám - 2019. október)

Nem tudjuk, és soha nem is fogjuk megtudni, hogy hol tarthatna az emberiség technikai-tudományos, kulturális és erkölcsi fejlettség szempontjából, ha nem lennének háborúk, viszálykodások, konfliktusok.Tovább »

95. A történelmi „Szívföld vagy Magterület” elmélet visszhangja napjainkban
(Történelem, 182. szám - 2019. november)

A 19. század végére egyre jobban tudatosult egyes politikai, katonai vezetők, geográfusok körében, hogy a földrajzi tényezőknek fontos szerepe van a mindenkori világpolitika alakulásában, egy-egy ország hatalmi (birodalmi) ambícióinak megvalósításában vagy fenntartásában.Tovább »

96. „Ide helyeztette a közös buzgóság, bízván, lesz gyümölcse kétféle boldogság.”
(Közélet, 182. szám - 2019. november)

Út menti körösztök Szenttamáson - könyvismertetőTovább »

97. Novellák, amelyek leszámolnak a pátosszal
(Közélet, 183. szám - 2019. december)

Jódal Rózsa legújabb, Az éjszaka megérintése c. novelláskötetének számos elbeszélése a történelmi fordulatok által szült kiszolgáltatottság kontextusában mozog.Tovább »

98. Miként vernek át minket számok, grafikonok, statisztikai adatok segítségével
(Közélet, 183. szám - 2019. december)

Ebben a cikkemben folytatnám a manipulálással kapcsolatos sorozatomat. Írtam már azokról az emberekről (kereskedők, politikusok, médiasztárok stb.), akik az érzelmeinkkel manipulálnak és nem a józan érvek segítségével győznek meg bennünket.Tovább »

99. A háború, ami 38 percig tartott
(Történelem, 192. szám - 2020. szeptember)

Sajnos a háborúkban is léteznek különböző legek. Léteztek drága és olcsó összetűzések, véresek, és halottak nélküliek, ugyanígy, a történelem folyamán voltak hosszú és rövid háborúk egyaránt.Tovább »

100. Manipuláció az ókori „pokol kapujában”
(Történelem, 192. szám - 2020. szeptember)

A Földön mindig léteztek titokzatos helyek, amelyek az egyszerű szemlélődők számára a csodával határosak. Például ma is létezik egy hely a Kara-kum sivatag közepén, Türkmenisztánban, amit a pokol kapujaként emlegetnek a médiában.Tovább »

101. A szélsőséges időjárás és a középkori pestisjárvány közötti kölcsönhatás
(Történelem, 193. szám - 2020. október)

A 14. század közepén, Európában hirtelen furcsa betegség sújtotta az embereket: lázuk támadt, sötét foltok keletkeztek a bőrön, a testükön különös dudorok alakultak ki, és nem sokkal később – ahogy a tünetek megjelentek – meghaltak a betegek, egymás után, egyre tömegesebben.Tovább »

102. „Uram, segíts békében meghalni” - hogyan élték meg a pestist a középkor emberei?
(Történelem, 193. szám - 2020. október)

A COVID hírekkel való bombázás a tavalyi év vége óta folyamatos. Mind a mai napig a vezető hírek közé tartoznak a vírussal kapcsolatos legfrissebb adatok.Tovább »

103. Járványok idején keletkezett babonák
(Történelem, 194. szám - 2020. november)

Régebben, amikor pusztító járványok ütötték föl a fejüket, a tehetetlenség, a düh hatására az emberek bűnbakot kerestek, ha nem lelték meg a ragály terjedésének valódi okát.Tovább »

104. A mirigyesek közül sokat elfogattak, mások megszöktek
(Történelem, 194. szám - 2020. november)

A 19. század második évtizedében egy új, világméretű járvány kelt életre, amely 1831-ben Magyarországon is pusztított, és amelyben, az év augusztus 22-én Kazinczy Ferenc is elhunyt. A nép e betegséget mirigyként emlegette, az orvosok Indiai Cholera nevű ragályként jegyezték le a nevét.Tovább »

105. Szeszélyes járványok a történelemben
(Történelem, 195. szám - 2020. december)

A XX. század utolsó évtizedben egyes betegségek előfordulása, elsősorban a fogyasztói társadalmak fejlett országaiban élő lakosok körében jelentősen megnőtt. Ezeket civilizációs betegségeknek nevezzük, amelyek a mai kor rohanó emberét sújtják.Tovább »

106. Történelmi járványok és fölkavart politikai iszap
(Történelem, 195. szám - 2020. december)

Évezredek óta léteznek járványok, pontosabban azóta, amióta az emberek letelepedtek és összezsúfolódtak a háziasított állataikkal.Tovább »

107. A teurgia
(Történelem, 204. szám - 2021. szeptember)

Léteznek különféle gyógyítási elképzelések, koncepciók, rendszerek, amelyek jól átgondolt, szisztematikusan megfogalmazott és megalapozott elméletet alkotnak a betegség tüneteiről, jellegéről, ok-okozati összefüggéseiről és szabályszerűségéről, valamint a gyógyítás módjairól. Ezek a múltban folyamatosan változtak. Az elkövetkező sorozatban ezeknek a gyógyászati rendszereknek a bemutatásával foglalkozom majd.Tovább »

108. Hippokratész orvosi felfogása
(Történelem, 204. szám - 2021. szeptember)

Az ókorban Kína, India és a mediterrán régió fejlett kultúráiban különböző orvosi rendszerek alakultak ki, amelyek gyakran fejlődtek tovább és keveredtek. Ezek ma nagy szerepet játszanak a nyugati, alternatív gyógyászatban is.Tovább »

109. Hippokratész esküje
(Történelem, 205. szám - 2021. október)

A régi korok emberei számára a betegségek kialakulásának hátterében nem csak testi folyamatok álltak, hanem azt tartották, hogy a nyavalyák kialakulásának hátterében lelki-szellemi rendellenességek is hasonlóan súlyos szerepet játszanak.Tovább »

110. Párhuzamosan létező ókori görög orvosi iskolák
(Történelem, 205. szám - 2021. október)

Alapos vizsgálat, helytálló kórkép és teljes titoktartás - ezek voltak a hippokratészi orvoslás alapjai két és fél évezreddel ezelőtt.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2021 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor