Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

154. szám - 2017. július

1. rész

Csak okosan?

Internet és okostelefon használatának vizsgálata a 10-18 éves diákok körében
NÉMETH László adjunktus, ELTE Savaria Kémiai Tanszék, nemeth.laszlo@sek.elte.hu

9

A kutatások azt mutatják, hogy paradigmaváltás szükséges az oktatás módszertani kultúrájában, a váltásban döntő szerepet kell kapnia az új tanulási környezetnek, a munkáltató módszereknek és új eszköztárnak. A digitális technika fejlődése, a mobiltelefonok elterjedése elősegítheti ezt a folyamatot. Új lehetőségeket, az információkhoz való szabad hozzáférést, gyors visszaigazolás teremthet.

Megvizsgáltuk a lehetőségét a módszertani kultúra eszköztára okostelefon és tablet használatával történő bővítésének. Az eszköztár bővítését elsősorban a tanítás-tanulás folyamatában a tanórán kívüli tevékenységeknél (iskolanap, témanap, jeles napok, témahét) és az iskolán kívüli lehetőségek (erdei iskola, a terepgyakorlatok, a tematikus táborok, tanösvények kialakítása) során tartjuk fontosnak, mert ezen alkalmakkor nyújt konkrét valóságos tapasztalatokat a felelős, környezettudatos magatartás kialakítására.

Azt tapasztaltuk, hogy a Z generáció tagjai, akik szinte folyamatosan az okostelefont használják bizonytalanok lesznek, ha a megszokott -  közösségi kapcsolatok, nyelvtanulás, játék -  határon túllépünk és olyat kérdezünk, amivel eddig még nem találkoztak. A diákok digitális kompetenciájának megismerése céljából elindítottunk egy online kérdőíves felmérést.

A teljes írás itt olvasható.

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2017 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor