Tudta-e?
Az USA államok közötti autópályáit úgy építették, hogy minden 5 mérföld útból legalább 1 mérföld egyenes legyen. Ezek az egyenes útszakaszok repülőgép leszállópályaként használhatók háború vagy egyéb vészhelyzet esetén.

119. szám - 2014. augusztus 01.

Szavak felcserélése

A beszélők nem mindig ügyelnek arra, hogy a megfelelő szóval fejezzék ki magukat, néha felcserélik más, hasonló értelmű szóval. Ez a csere olykor más nyelv hatására következik be, leginkább olyankor, ha az illető nyelvben más szóhasználati szabályok érvényesülnek…
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László - nyelv, irodalom, helyesírás | a szerző cikkei

6

"Goromba hibát vétett, ezért elvesztette a játszmát" – mondta valaki egy sakkozóról. Az igaz, hogy a goromba melléknévnek hasonló jelentése van, mint a durvának, de nem mindig cserélhetők fel egymással. A hiba inkább durva vagy súlyos szokott lenni, a bizalmas társalgás nyelvében ordító hiba is előfordul, olykor pedig szarvashibát emlegetnek. A durva szó egyébként számos egyéb szóval helyettesíthető. Ha felületről van szó, akkor azt is mondhatjuk, hogy érdes, reszelős, egyenetlen, gyalulatlan, megmunkálatlan, kinagyolt (ha nincs finoman kidolgozva), rusztikus (a választékos beszédben), rücskös (népiesen), a tenyér vagy a bőr lehet kérges esetleg (a nagyobb kidudorodások miatt) göcsörtös (népnyelvi szóval); a megnyilatkozásra, mint például a tréfára a vastag melléknév is vonatkozhat, a kifejezésre az erős; emberre is utalhatunk az otromba, a nyers, a faragatlan és a goromba szóval (aki modortalansága miatt durva, az otromba; aki pedig műveletlensége miatt, az faragatlan); a kegyetlenségig durva emberre a kíméletlen vonatkozik, a szeméremsértőre viszont a trágár (a választékos beszédben).

A goromba melléknév jelentése elsősorban olyan személlyel van kapcsolatban, aki a másokkal való érintkezésben durva, kíméletlen, modortalan. A goromba, mint a pokróc szóláshasonlat nagyon durva emberre utal. A nyelvjárások tárgyra, dologra vonatkoztatva is használják (a goromba vászon érdes, durva felületű, a goromba só nagyon darabos, a goromba öltés pedig elnagyolt, kirívóan nagy).

A vajdasági magyar beszélők némelyike szerb hatásra cseréli fel egymással a durvát és a gorombát, szerbül ugyanis mindkettő grub. A durva hibát gruba greškának mondják. A szerb grub és a magyar goromba alaki hasonlósága nem véletlen, ez a magyar szó ugyanis éppen szláv eredetű.

Több egyéb olyan rokon értelmű szavunk is van, amelyet közös szerb megfelelőjük hatására némelyek indokolatlanul felcserélnek egymással: az akadályt a határral (ograničenje), a díjat az árral (cena), az alkalmat a körülménnyel (prilika), a hasznot az előnnyel (korist), az enyhít igét a megkönnyít igével (olakšati), a hálát a köszönettel (zahvalnost) stb. Például: Tehetsége határ nélkül jutott kifejezésre. Inkább: Tehetsége akadály nélkül v. akadálytalanul jutott kifejezésre.; Meghatározták a szolgáltatás árát. Ehelyett: Meghatározták a szolgáltatás díját.; Kihasználja a körülményeket. Magyarul: Kihasználja az alkalmat.; Gazdasági előnyöket húz. Húzni hasznot szoktak.; A kellemes zene könnyítette fájdalmát. Voltaképpen enyhítette fájdalmát.; Köszönetet érzett iránta. Helyette: Hálát érzett iránta.

Olykor hasonló hangzású szavakat téveszt össze némelyik beszélő szerb mintát követve: Az utolsó napokban nem találkoztunk.; Többek is figyelmeztették tévedésére.; Különböző ételkülönlegességeket kínálnak.; Ez nem jellegzetes rá.; Szőrszál van a kabátodon! – A poslednji és a zadnji nemcsak utolsót jelent, hanem utóbbit is: Az utóbbi napokban nem találkoztunk. A mnogi értelme többek és többen is lehet: Többen is figyelmeztették tévedésére. Ami szerbül raznovrstan, az magyarul vagy különböző, vagy különféle: Különféle ételkülönlegességeket kínálnak. A szerb svojstven-nek megfelelő magyar szavak közül a rá a jellemzőnek a vonzata lehet (nem pedig a jellegzetesé): Ez nem jellemző rá. A szerbnek a szőrszál is dlaka meg a hajszál is, az ember kabátján inkább ez az utóbbi szokott lenni.

Olykor ellentétes jelentésű szavak cserélnek helyet egymással egyesek beszédében: A vádlott kitartóan tagadott. (Ide az uporno szónak csökönyösen megfelelője illik: A vádlott csökönyösen tagadott.); Az állhatatos bűnöző nem engedte el túszait. (A bűnözőre a megátalkodott vagy a megrögzött jelző a jellemzőbb.)

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor