Tudta-e?
hogy világszerte egymilliárdra tehető a vegetáriánusok száma?

192. szám - 2020. szeptember

Le- igekötős igék idegenszerű használata

Az igekötős igék sajátos jelentésárnyalatok kifejezését teszik lehetővé a magyarban. Olykor viszont szokatlan értelemben jelennek meg olyan nyelvek hatására, amelyekben nincsenek is igekötők: a szerb otplatiti nyomán lefizet, a szerb otkazati mintájára lemond, a szerb otpisati hatására leír, a német abbauen nyomán leépít, a német festlegen mintájára lefektet stb.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

4

„Lefizetésre is lehet vásárolni” – hirdetik egy helyi rádióban. Hirtelenében arra gondol az ember, hogy tisztességtelen cselekedetre biztatják, vesztegesse meg az árusokat, hogy hozzájusson a kívánt holmihoz. Nyelvünkben ugyanis a lefizet valakit kifejezés pénzzel való vesztegetést fejez ki. Ha pedig a lefizet igének elsődleges jelentésére gondolunk ('kifizet', 'követelt összeget kifizet'), fölöslegesnek érezzük a hirdetésben felcsillantott engedményt, hiszen magától értetődő, hogy a vásárolt árucikket ki kell fizetni. Akkor lelünk a dologra magyarázatot, ha szerbre fordítjuk a szót: Možete kupovati i na otplatu. Az otplata szó szerint csakugyan lefizetés, de nem mindig ezzel a szóval kell helyettesíteni, lehet törlesztés, részletfizetés, visszafizetés, részlet. A kérdéses magyar mondatban a lefizetés szó helyett inkább a részlet, a részletfizetés vagy a hitel szót kellene használni: Részletre is lehet vásárolni., Részletfizetésre is lehet vásárolni., Hitelbe is lehet vásárolni.

Más alkalommal arról értesültem, hogy a bútorgyár lemondta a szerződést. Fölkaptam a fejem, amikor ezt hallottam, mert furcsának éreztem a lemond igének ilyen használatát. A szerződést felbontani szokták, nem lemondani. Utána is néztem a szótárakban, hogy megbizonyosodjam felszisszenésem indokoltságáról. A lemond igét általában tárgyatlanul használjuk, valamiről mondunk le. Előfordul azonban tárgyasan is, amikor valaki bejelenti, hogy nem tud teljesíteni valamely kötelezettséget. Például lemondja az előadást, a meghívást stb. A lemond ige szerb megfelelője, az otkazati szélesebb körben alkalmazható tárggyal, mint a magyar ige. Gyakran inkább a felmond ige fejezi ki a jelentését: otkazati stan – felmondja a lakást, otkazati poslušnost – felmondja a szolgálatot stb. Az otkazati porudžbinu szókapcsolat értelme 'visszavonja a megrendelést', az otkazati ugovor szerkezeté pedig: 'felbontja a szerződést' (nem pedig lemondja). Ennek megfelelően az otkaz hol lemondás (meghívás esetében), hol felmondás (például munkahelyen), hol visszavonás (ha megrendelésről van szó), hol pedig felbontás (amikor szerződésre vonatkozik).

Efféle átvitt értelmű szerepe a leír igének is van, de csak a hivatalos kereskedelmi szóhasználatban ('veszteségként, fogyatékként vagy törlesztésként könyvel el'). Olyan köznyelvi használata azonban nincs, mint a szerb otpisati igének: On je otpisan. Magyarul nem Le van írva, hanem Lemondtak róla v. Vége van. Az Őt már leírták mondat ugyanúgy szerb hatásról, mintáról tanúskodik, mint a Lemondta a szerződést vagy a Lefizetésre is lehet vásárolni.

Némelyik magyar ige jelentésére német megfelelője volt hatással. A leépít például csak ritkán fejezi ki a 'lent levő helyre épít' konkrét értelmet, gyakran a német abbauen mintájára elvontabb jelentésben használatos: 'intézmény, vállalat egy részét megszünteti vagy tevékenységét korlátozza', '(szokásos tevékenységet) nagymértékben csökkent vagy megszüntet' (a bizalmas szóhasználatban), továbbá 'létszámcsökkenés során állásából elbocsát'. A leépít idegenszerű használatát elkerülhetjük, ha alkalmanként megkeressük az éppen odaillő jó magyar igét vagy kifejezést: csökkent, megszüntet, visszafejleszt, elbocsát, korlátozza a tevékenységét stb.

A lefektet ige nemcsak szokásos jelentéseiben fordul elő ('fekvőhelyre tesz, szavaival eléri, hogy valaki lefeküdjön', '(növényzetet, elsősorban gabonafélét) megdönt', '(hosszúkás tárgyat) vízszintes helyzetbe letesz vagy a föld alatt vízszintesen elhelyez'), hanem (a hivatali nyelvben, német hatásra) egyebet is kifejez: '(elvet) megállapít, írásba foglal'. Az utóbbi értelemben használt lefektet ige is helyettesíthető: Írásba foglalták az alapelveket., Rögzítették az irányelveket., Írásban határozták meg a jogokat.

Az ilyen jellegű átszüremlésekre már csak azért is ügyelni kell, mert viszonylag nehéz felismerni őket. A szerbül vagy németül beszélő magyar ismerősnek vélheti az említett fordulatokat, felhasználja őket, pedig nincsenek összhangban a magyar nyelvszokással.

 

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor