Tudta-e?
hogy az emberi szervezet víztartalma a kor előrehaladtával csökken? Az újszülött szervezete 72, a felnőtté átlagosan 60, míg az idős emberé 50%-ban tartalmaz vizet.

153. szám - 2017. június

Idegen szavak alakváltozatai

Ugyanazok az idegen szavak a magyar nyelvbe is és a szerb nyelvbe is bekerülnek, de nem feltétlenül ugyanabban az alakban. Jellegzetesek azok az esetek, amikor az idegen szó magyar változatában k van, szerb változatában pedig g. Ezenkívül arra is felfigyelhetünk, hogy egynéhány idegen szót magyarul x-szel írnak, szerbül pedig gz-vel.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

9

A Magyar Szó sajtószemle rovatát olvasva akadt meg egyszer a szemem a következő mondaton: "Ezért klánokba és titkos érdekcsoportokba szerveződnek, munkájukat intrigákkal kezdik, hogy végül nyílt hajszákat szervezzenek." Nem beszélve arról, hogy indokolt-e mellérendelt tartalmat célhatározói mellékmondat alakjában kifejezni (a hogy kötőszó helyett inkább a pedig használatára lenne szükség), feltűnő, hogy a cselszövésre, ármányra, fondorlatra utaló intrika szó g-vel szerepel. Mintájáért nem kell messzire mennünk, a szerb nyelvben van intriga alakja ennek a francia eredetű szónak. Az intrigue német közvetítéssel került a magyarba (die Intrige a német alakja, azzal, hogy a géből ká lett benne, vagyis intrikává módosult).

A magyar nyelvben kialakult származékai is kával hangzanak: az intrikus melléknév (jelentése 'áskálódó, cselszövő, bajkeverő, intrikál ige (ez 'áskálódik, cselt sző, ármánykodik, fondorkodik' értelemben fordul elő). A szerb intriga szónak viszont gével hangzó származékai vannak: intrigant, intrigantkinja, intrigirati v. intrigovati. Az intrigant főnév olyan személyre vonatkozik, aki áskálódással, cselszövéssel foglalkozik (szinonimái közé tartozik a spletkaroš, a smutljivac és a podmetač neistina), az intrigantkinja vagy spletkašica áskálódó, cselszövő nőre utal, az intrigirati vagy intrigovati ige pedig 'intrikál, áskálódik, cselt sző' jelentést hordoz.

Az említetthez hasonló eltérés más idegen szavak esetében is megfigyelhető. A francia eredetű szerb regrut a magyarban rekruta, a németből való galošne kalocsni, a szintén német gamaša kamásni (vagy kamásli), az angol eredetű grombi krombi stb. A magyar rekruta szó és származékai nem helyettesíthetetlenek, a népies hangulatú rekruta köznyelvi megfelelője újonc, a rekrutál ige jelentését az újoncoz vagy a toboroz szó is kifejezheti, a rekrutálódik viszont lehet gyűlik, kiegészül, toborzódik. A kalocsni német eredetű szava a magyarnak, a bizalmas szóhasználatban sárcipőt jelöl, a németből való kamásni pedig a bokavédő vagy a lábszárvédő bizalmas megfelelője. A krombi ruhaanyagot jelöl, olyan kétrétű, vastag gyapjúszövetnek a neve, amelynek egyik oldala bordázott.

Egyes görög eredetű szavakat a szerbben gz-vel írnak, a magyarban pedig x-szel (de itt is gz-vel ejtik). Ilyen párnak számít az egzodus – exodus, egzogen – exogén, egzoterican – exoterikus, egzobiologija – exobiológia, egzil – exilium, egzogamija – exogámia, egzorcizam – exorcizmus, egzarh – exarcha, egzarhat – exarchátus. A szerb egzodus és a magyar exodus közötti némi jelentéskülönbség is megfigyelhető; mindkét nyelvben a biblia egyik részére vonatkozik. Mózes második könyvére utalnak vele, amelyben a zsidóknak Egyiptomból való kivonulásáról van szó. A magyarban irodalmi fogalomként is számon tartják: az antik tragédiákban a mű záró része, egyúttal pedig a színészeknek a színpadról való ünnepélyes kivonulása; a szerb nyelvben viszont általában is jelent kivonulást, egy nagyobb közösségből való távozást, gyakran kiűzetést is.

Az exogén külső eredetűre, ill. külső hatásra bekövetkezőre vonatkozik, külön élettani és földtani jelentései is kialakultak. Az exoterikus nem tévesztendő össze az ezoterikussal, az előbbi a kívülállóknak is hozzáférhető, érthető, az utóbbi pedig titkos, rejtett, amit csak hivatottak értenek, ami csupán számukra hozzáférhető. Az exobiológia a más égitesteken való élet lehetőségeit és megjelenési formáit tanulmányozza. Az exilium a számkivetés, száműzetés szinonimája. Az exogámia nem más, mint a nemzetségen vagy a csoporton kívüli házasság kötelezettsége. Az exorcizmus voltaképpen ördögűzés, a katolikus vallásnak egyik szertartása. Az exarcha görögkeleti püspök, egyházmegye vezetője; a bizánci birodalomban tartományi kormányzót is jelölt. Az exarchátus az a terület, amely valamely exarcha fennhatósága alá tartozik.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor