Tudta-e?
Hogy mekkora a Kheposz-piramis? Körülbelül egy kilométer a kerülete. Alapjának egy oldala 227 m hosszú, csúcsának magassága a földtől 146,5 m. Ha belépünk a piramis belsejébe kamrákat találunk, melyek részben a föld felszíne fölött, részben alatta helyezkednek el. Itt helyezték el a fáraónak szánt élelmet, edényeket, ruhákat, dísztárgyait, bútorait, azokat a dolgokat, amire a halál után szüksége lehet az uralkodónak. A legutolsó kamrában találjuk kőszarkofágba zárt fakoporsóban a fáraó bebalzsamozott testét - a múmiát.

153. szám - 2017. június

Szentek a magyar nyelvben

Az Etimológiai szótár szerint a szent szó a 12. század végén jelent meg a magyar nyelvben mint szláv, valószínűleg horvát-szerb vagy szlovén jövevényszó [vö. horvát-szerb svet, szlovén svet’; vö. még: óegyházi szláv svętъ, szlovák svätý, orosz святой, lengyel święty] és ʽistennek, isteneknek szenteltʼ jelentésben.
Agnieszka Barátka PhD hallgató, Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék, Lengyelország

13

A szó vagy a bizánci, vagy a nyugati típusú keresztény terminológia elemeként került be a magyarba. (Zaicz, 2013)

A további szótári elemzés azt mutatja, hogy a szent szó előfordulása nagy gyakoriságot mutat, a leggyakrabban használt magyar szavak közé tartozik. Olyan melléknévi és főnévi használatban létező lexéma, amelynek a jelentése összetettnek tekinthető, ugyanis több profilú kognitív bázist hív elő: I fn 1. szentté avatott személy. 2. (kedveskedő megszólításként:) Kis szentem, drágám, mindenem! II mn 1. A legfőbb vallási tiszteletet érdemlő. 2. (A katolikus és az ortodox vallásban:) Olyan, akit az egyház halála után ilyennek nyilvánított. 3. A vallás alapjául szolgáló: Szent könyv: a Biblia. 4. Istentiszteleti, valláséleti célokat szolgáló. 5. Szent Korona: a magyar királyok koronája mint a magyar államiság jelképe és mint nemzeti ereklye. 6. Nagyon vallásos, erényes. 7. A legnagyobb, legbecsesebb értékű. 8. Vitathatatlan, kétségbevonhatatlan. 9. (nyomatékosító jelzőként:) Abban a szent pillanatban a nyakába is ugrott. (Eőry, 2007)

A teljes cikk itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2021 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor