Tudta-e?
Hogy ki találta fel az írást? Nem lehet teljes biztonsággal állítani, de valószínüleg a sumérok. Olyan agyagtáblákat találtak, amelyek i.e. 3500-ból származnak és sumér eredetűek, Úr és Kish városában bukkantak rájuk. A táblák kereskedelmi jellegű szövegeket tartalmaztak. Ezek a jelek még nem betûk, hanem ábrák, ezért ezt az írást képírásnak nevezzük.

146. szám - 2016. november 1.

A szóláskeveredés

A szerkezetvegyítésnek sajátos változata, amikor két szólásból egy harmadikat hoznak létre a beszélők. Tekintve, hogy állandó szókapcsolatokról van szó, nem változtathatjuk meg önkényesen alakjukat. Ezzel értelmi zavart okozunk, olykor pedig nevetségessé is válunk…
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

10

A nem enged a huszonegyből hibrid szólás a nem enged a negyvennyolcból és a kivágja a huszonegyet szólás vegyítéseként jött létre. Arra szokták mondani, hogy nem enged a negyvennyolcból, aki nagyon ragaszkodik az elveihez, nem tágít, makacsul ellenáll. Néhol pedig azt jelenti, hogy addig iszik, amíg csak be nem rúg.  Ebben a szólásban a negyvennyolc a polgári forradalom és a magyar szabadságharc eszméivel van kapcsolatban, eredetileg hozzájuk ragaszkodtak makacsul az emberek. A kivágja, mint a huszonegyet rendszerint azt jelenti, hogy az illető durván kiutasít, kidob valakit (ritkábban pedig azt, hogy nagy lendülettel kivesz valamit, és előmutatja, vagy kiteszi). Itt a huszonegy arra a kártyajátékra emlékeztet bennünket, amelyet magyar kártyával játszanak, és a 21-es érték elérésére törekszenek.

A vaj van a füle mögött kvázi-szólás a vaj van a fején és a van valami a füle mögött szólásra bontható. Az egyik arra utal, hogy az illető csínyt vagy kisebb bűnt követett el, ludas valamiben, a másik pedig arra, hogy nem valami megbízható ember, titkolni, rejtegetni valója van. Az otthagyja a foga fehérét voltaképpen otthagyja a fogát (odavész, harcban vagy vállalkozásban rajtaveszve meghal), illetve kimutatja a foga fehérét (elárulja gonosz szándékát, alattomos természetét). A lehúzza róla a keresztvizet mögött nyilván a ráhúzza a vizes lepedőt és a leszedi róla a keresztvizet szólás áll. Az elsőt akkor mondják, ha valaki a másikra rábizonyítja mulasztását, hibáját, ill. bűnét, és ezzel lehetővé teszi, hogy elbánjanak vele, ellássák a baját, a másodikat viszont akkor, ha az illető mindennek elmond, lehord valakit. A pálcát tör mellette alakulat is gyakran hallható pálcát tör felette, illetve lándzsát tör valami mellett helyett. Az szokott pálcát törni valaki felett, aki lesújtó ítéletet mond róla, súlyosan elítéli, ezzel szemben a lándzsát tör valaki vagy valami mellett azt jelenti, hogy a pártjára áll, a védelmére kel, síkra száll érte.

További szóláskeveredések: szorul a csizma (vagyis: szorul a kapca és szorít a csizma), tücsköt-békát kiabál rá (tücsköt-bogarat összebeszél és kígyót-békát kiabál); kudarcot mond (kudarcot vall és csődöt vagy csütörtököt mond) stb. Vigyáznunk kell arra, hogy a kifejezéseket és a szólásokat abban az alakban használjuk, amelyben meghatározott jelentést hordoznak!

A szerkezetvegyítés nemcsak állandó szókapcsolatokat érinthet, hanem alkalmi szókapcsolatokat is. Nem elszigetelt jelensége a nyelvhasználatnak. A beszélő figyelmetlensége folytán két hasonló gondolatnak a nyelvi formái keverednek össze a közlésben. Például: Kis híján múlott (a kis híja volt és a kevésen múlott elemeiből); ez rajta függ (a rajta áll és a tőle függ elemeiből); nélkülözi valaminek a hiányát (a nélkülöz valamit és a hiányát érzi valaminek elemeiből); valószínűleg, hogy tévedtek (a valószínűleg tévedtek és a valószínű, hogy tévedtek vegyüléke) stb.

Néhány évvel ezelőtt a rossz turistaidény arra kényszeríttette a szállodák némelyikét, hogy csökkentsék áraikat. A forgalom növelése érdekében szinte fél áron kínálták szolgáltatásaikat. Erről a dologról „Olcsóbb árak” címmel számolt be a sajtó. Ami olcsóbb lehet, az az áru vagy a szolgáltatás, az ár kisebb szokott lenni, ha csökken, vagy nagyobb, ha növekszik. Itt is szerkezetvegyítésről van szó, az olcsóbb áruk és a kisebb árak szerkezet tagjaiból hibrid szerkezet jött létre: olcsóbb árak. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy kisebb ár helyett egyesek alacsonyabb árról (vagy nagyobb ár helyett magasabb árról) beszélnek, de helytelenül, mert ez idegenszerű.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor