Tudta-e?
Miért szúrósak a kaktuszok? Leveleik szúrós tövisekké alakultak, mert ez kedvezõbb a száraz területeken élõ növények számára. Így kisebb felületrõl kevesebb nedvességet kell elpárologtatniuk, ez pedig a sivatagban, ahol forrón tűz a nap, és ritkán esik az esõ fontos számukra.

167. szám - 2018. augusztus

A multikulturáltság és a multikultúra

A tartományunkban levő egyetemista központok működésének módjával foglalkozó képviselőházi anyagban bukkant fel egy alkalommal a multikulturáltság főnév
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

6

A különös szónak szerb eredetije a multikulturalnost. A kultúrák sokszínűségével, a mások kultúrája iránti toleranciával, a különböző kultúrák elemeinek az elsajátításával van összefüggésben.

A multikultúra főnév és a multikulturális melléknév a kilencvenes években jelent meg a nyelvhasználatban. A multikultúra fogalma abból a felismerésből született, hogy a mai társadalmakban sokféle kultúra kerül közvetlen kapcsolatba egymással. Mindegyiknek lehet létjogosultsága, az emberekben tudatosítani kell ezt a sokszínűséget, el kell fogadtatni velük, hogy az övékétől eltérő kultúrák vannak a közelükben. A vallási, nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák sokfélesége gazdagítja az adott társadalmat. Már az iskolában is a kultúrák közötti párbeszédre kell törekedni. A multikulturális (’több kultúrát képviselő’) társadalom koncepciójában polgártársaink vallási, kulturális, etnikai vagy akármilyen jellegű másságának elismerése nem a távolságot jelzi, hanem az azonos egyéni és társadalmi jogokon alapuló kapcsolatot. A multikulturalizmus eszményi formája az, amikor a különböző kultúrák művelt képviselői önként és kellemes körülmények között találkoznak egymással.

Vannak jellegzetesen multikulturális városok és területek. Például Izrael legnagyobb városában, a hatszázezer lakosú Jeruzsálemben a zsidó, a mohamedán és a keresztény kultúra él egymás mellett. A városi önkormányzat különös figyelmet fordít arra, hogy kiegyensúlyozottan támogassa minden vallási és etnikai közösség művészeti életét. A multikulturális Bajorországban különleges kihívást jelentenek a vendégmunkások és a menekültek. A rendőrség egyre több külföldi származású német állampolgárt alkalmaz, elsősorban törököket.

Összetételekben a latin eredetű multi- előtag az utótag sokszorosára utal. A latin multus elsősorban ’tetemes, nagy bőséges’ jelentésben fordul elő, vonatkozhat hosszadalmasra vagy gyakorira, továbbá ’sok, számos’ értelemben is szerepelhet. Leginkább melléknevek tartoznak a multi- előtagos összetételek közé, akad azonban főnév is, tehát a multikulturáltság és a multikultúra nem egyedülálló.

A több szárnyú repülőgépnek hagyományosan multiplán a neve, a több vitamint tartalmazó készítményt multivitaminnak mondják, többszörös milliomosra utal a multimilliomos, a szorzást multiplikációnak is lehet nevezni stb. A multiplikáció jelentheti még egymástól kissé eltérő rajzok filmre vételét, ami a vetítés során a rajzok mozgásának a benyomását kelti, a híradástechnikában pedig azonos feladatú elemek párhuzamos összeköttetésére vonatkoztatják. Szintén híradástechnikai fogalom a multivibrátor és a multiplexer. A multivibrátor olyan rezgéskeltő, amely négyszög alakú kimenő jeleket állít elő. A multiplexer több olyan információ összegezésére szolgáló berendezés, amelyeket ugyanazon a hírközlő csatornán egyidejűleg továbbítanak. A multiprogram számítástechnikai vonatkozású, több egyszerre futó számítógépes programot jelent. A villamossági szaknyelv tartja számon a multipólust, ez olyan töltéselrendezés, amely páros számú elektromos vagy mágneses dipólusokból építhető fel. Szintén villamossági jelentésű szó a multiplier, magyarul elektronsokszorozó: olyan elektroncső, amelyben az elektronok száma egy elektródsoron másodlagos kibocsátással sokszorozódik. A multiplikátor egyrészt a matematikában fordul elő (’szorzószám, szorzó’ a jelentése), másrészt a hagyományos fényképészetben (ismétlő kazetta elnevezése).

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor