Tudta-e?
...hogy mitõl van a földrengés ? A szilárd földkéreg alatt a Föld képlékeny anyaga állandó, lassú áramlásban van. Ha ezek az áramlások találkoznak egymással, vagy szilárd kéregnek ütköznek, megrendül a Föld. Az óriási Földnek ez csupán apró mozgás, mégis a felszínén házak omlanak össze.

143. szám - 2016. augusztus 1.

Szülői attitűdök és személyiségfejlődés

Olyan szülő-gyermek kapcsolatban, amelyben nincsenek tekintettel a gyermek életkori sajátosságaira, túlságosan kevés játékteret hagynak neki, és túlontúl rugalmatlan elképzeléseik vannak arról, milyennek kell lennie, lassan de biztosan a kényszeresség színeivel szövődik át a fejlődő személyiségszerkezet…
Dr. SÁGI Zoltán

5

Az anyától való teljes függőség után a fejlődő személyiség korai, a kettőtől négy éves korig terjedő fázisában egy leválási, önállósulási szakaszba jut - ez az az időszak, amikor először nevezi magát „én”-nek, ezzel fejezve ki a felismert és megélt megkülönböztetést az anyjától. Ezzel egyidejűleg egyre jobban felszínre kerülnek megszerzett képességei, hogy bánni tudjon a testével, motorikus adottságaival, és ennek köszönhetően terjeszkedő, támadó impulzusai egyre jobban az őt körülvevő világra irányulnak. Ezáltal ismeri meg egyrészt az „anyag” ellenállását, összeütközvén vele, másrészt azt, hogy a környező világ hogyan reagál az ő viselkedésére. Így megtapasztalja mind a saját képességeit, a saját hatalmát, mind pedig ezek határait. De mindezeken keresztül szerzi meg az első tájékozódást a megengedett és a tiltott dolgokról, a jó és a rossz kategó­riáiról is. A gyermek akaratának a kell-el és a muszáj-jal, a szabad-dal és a nem szabad-dal való összeütközései állítják fel benne a sorompókat akaratimpul­zusainak szabadsága vagy gátoltsága számára, felettes-én-jének szigora vagy enyhesége számára. A fejlődő személyiség ebben a szakaszában a környező világ reakcióit a viselkedésére most újra magába építi, de már egyfajta bíróként, aki az eredetileg kívülről megszabott parancsokat és tilalmakat most már belülről képviseli.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor