Tudta-e?
hogy az emberi szervezet víztartalma a kor előrehaladtával csökken? Az újszülött szervezete 72, a felnőtté átlagosan 60, míg az idős emberé 50%-ban tartalmaz vizet.

181. szám - 2019. október

Értelemkeresés

Az élet értelme

Életminőségünk, egészségünk és jóllétünk alapja az élet értelmébe vetett bizalom. Ennek alapján találjuk meg valódi lényünknek megfelelő helyünket a világban és a társadalomban…
Dr. SÁGI Zoltán, Szabadka, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus.

4

A mai embernek nem a számos nehézség és baj okozza a legtöbb gondot, nem is a sokféle kisebb-nagyobb probléma nyomasztja, nem csupán a betegség, a szenvedés és a fáj­dalmas veszteségek miatt esik kétségbe, hanem azért keríti hatalmába a félelem és a kétségbeejtő szorongás, mert elhalványult vagy elveszett életének értelme. Bármilyen célirá­nyosnak és sikeresnek tűnik is az élet, elviselhetetlen, ha az ember nem látja értelmét, hát még, ha teljesen értelmet­lennek tartja. Az ember képtelen élni, ha életének nincs értelme.

Mindezek arra is utalnak, hogy az élet értelme és az élet célja nem ugyanaz, bár legtöbbször ugyanabban az értelemben használjuk ezeket a fogalmakat. Célon értjük az embernek azon elgondolásait, amelyeknek megvalósításáért adott helyen és időben, meghatározott élethelyzetben, saját egyéni tervei és indítékai alapján fáradozik. A célszerű gondolkodás, tervezés és cselekvés tehát térben és időben közeli, a világban lévő értékek alkotására irányul.

Az értelem ennél többet jelent. Mélyebb jelentése már abból is kiderül, hogy az értelmet „érzéknek” tartjuk: értelmen értjük, hogy egy adott helyzet­ben föl tudjuk ismerni, mi a helyes, és mit kell tennünk. A dolog mélyére nézve azonban értelmen azokat a célokat, feladatokat, szándékokat értjük, amelyek szorosan hozzátartoznak a világhoz.

A teljes írás itt folytatódik…

Az itt közölt írás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében megjelent tanári kézikönyvből származik, melynek címe: Közelségben levés – távolságtartás, Hozzájárulás a személyes növekedéshez
Szerző: Dr. med. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus.
Ez a kiadvány a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg Újvidéken
2018-ban a VMPE kiadásában. A kiadvány szerkesztője Muhi Béla.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor