Tudta-e?
...hogy melyik a leghosszabb kígyó? A hálós piton, amely Ázsia dél-keleti részén él. A leghosszabb példány amit eddig láttak majd 10 méteres volt.

202-203. szám - 2021. július-augusztus

Külügyi Műhely

A közadatok újrahasznosításától a posztszovjet térség integrációs törekvésekig: megjelent a Külügyi Műhely 2021/1. lapszáma!

14

A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat 2021. év III. évfolyam 1. lapszáma – a korábbi számokhoz hasonlóan – változatos témakörben publikálta 14 szerző kutatási és tudományos eredményeit. A kiadvány 10 rovatban biztosít megjelenési lehetőséget olyan magyar nyelvű egyetemi hallgatók – elsősorban doktoranduszhallatók – kutatók és oktatók számára, akik kutatási tématerülete nemzetközi fókusszal bír.

A teljesség igénye nélkül, a 2021/1 lapszámban az alábbi írások láttak napvilágot:

Boros Anikó Emese a nemzetközi átalakulásokhoz kapcsolódó adókötelezettségek és a letelepedés szabadságának összefüggései az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján témakörben ismertette kutatási eredményeit.

Fodorné Zagyi Orsolya a közadatok újrahasznosításának jogszabályi feltételeiről és lehetőségeiről összegezte tudását, kitérve a 2020 szeptemberében elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégia által életre hívott Nemzeti Adatvagyon Ügynökségre is.

Ájben Katalin és Biró Dávid a posztszovjet térség integrációs törekvéseit mutatta be, úgy mint a Független Államok Közösségét, az Eurázsiai Gazdasági Uniót, a Sanghaji Együttműködési Szervezetet és a Türk Tanácsot.

Schvéd Brigitta Kinga – aki egyben a Külügyi Műhely Diplomácia rovat társvezetője is – történelmi fókuszú tanulmányában a felosztási diplomácia gyakorlatát és a hatalmi egyensúly kérdését mutatja meg Lengyelország XVIII. századi példáján keresztül.

Szalay Gábor az 1946 és 1948 között létező jeruzsálemi Magyar Intézet történetét mutatja be a Külügyminisztérium – ma Külgazdasági és Külügyminisztérium – archív iratait feldolgozva.

Gáspár Zsolt, Szívós Alexander és Bujtár Zsolt a „Kriptoeszközök világa a jog és a gazdaság szemszögéből c. konferenciáról készítettek beszámolót, amely írásból az érdeklődők számára elérhető a teljes konferenciakötet hivatkozása is.

Regős Franciska a Nemzetközi Jogi Bizottság 71. ülését ismertette, kitérve a legfontosabb tárgyalási témakörökre.

A teljes lapszám elérhető többek között a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról, a Magyar Tudományos Akadémia REAL és REAL-J repozitóriumaiban, az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumban, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT.hu) oldaláról, valamint a MATARKA felületén.

A fenti felületek közvetlen hivatkozásai a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról érhetők el: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021/06/01/megjelent-a-kulugyi-muhely-c-folyoirat-2021-1-lapszama/

A Külügyi Műhely Szerkesztőbizottsága egyben felhívja a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy a soron következő, 2021/2. lapszámhoz 2021. október 10-ig kéziratokat vár a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen. A publikáció elkészítésére vonatkozó formai és tartalmi követelmények az alábbi hivatkozáson érhetők el: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-folyoirat/

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor