Tudta-e?
Bölcs mint a bagoly - szokták mondani, pedig a bagoly a madarak világában bizony butácskának számít mert a legokosabb madarak a hollók és a varjúk. Feltehetően a bagolyról azért gondolták, hogy bölcs, mert a madarak közül az ő szemük állása hasonlít legjobban az emberéhez – vélekednek a zoológusok.

220-221. szám - 2023. január-február

Nemzeti kisebbségek jogi védelme

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására

4

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be:

- külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);
- külhoni és magyarországi PhD hallgatók;
- fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:

- 2023. március 15. (szerda), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu email címre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;
- kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Választható témakörök:

1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein belül
2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa Tanács keretei között
3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben
5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében
8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben
9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében
10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpátmedencében 11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a Kárpát-medencében
12. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi térben és a területi államokban
13. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
14. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer
15. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog 

A pályázati felhívás további részlete itt olvasható.

A pályázati adatlap itt tölthető le.

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor