Tudta-e?
A medveállatkák 151 °C-ra felhevítést percekig is elviselik, napokig túlélik a −200 °C-os fagyasztást, és pár percig −272 °C-on is bírják. Az állat egyes példányai túlélték az 570 000 rad Röntgen-sugárzást. A rendkívül alacsony nyomást (vákuum) és rendkívül magas nyomást (a földi légköri nyomás százszorosát) egyaránt eltűri szervezetük és túlélték a világűrbe való kibocsátást. Méretük 0,2-1 mm-ig terjed

138. szám - 2016. március

Vallástudomány

A feminista teológia áldozat fogalma és annak teológiai értékelése

A feminista teológia az áldozat keresztyén értelmezésével szemben igen erős kritikát gyakorol, mivel vallja, hogy a naponként megtapasztalható visszaélések, amelyek elsősorban a gyermekeket és a nőket érintik, magától értetődő vadhajtásai mindannak, amit a klasszikus teológia az önfeláldozó életről és kereszthordozásról tanít…
PÓLYA Katalin, a SJE Teológia Kar dékánhelyettese

4

Ahhoz, hogy a feminista teológia áldozat fogalmát jól értsük, néhány alapvető kérdést kell tisztáznunk. Az egyik ezek közül az, hogy a feminista teológia nem minden ága mondható a keresztyén teológiával szemben ellenségesnek. Mind római katolikus mind protestáns oldalon működtek és működnek olyan feminista írók, akik úgymond keresztyén feminizmust szorgalmaznak, mely a keresztyén antifeminizmus és a bibliai tanítástól elszakadó feminizmus között helyezkedik el. Hangsúlyozzák a bibliai nőknek és a keresztyén egyháztörténelem nőalakjainak korszellemtől függetlenül meglévő szerepét, felhívják a figyelmet arra, hogy a keresztyén múltat újra kell értékelni, tiszteletet és elismerést kell adni azoknak a nőknek, akiknek bizonyságtétele, állhatatossága felett elsiklott az egyház. Más oldalról, más szemmel nézik a múlt eseményeit és alakjait, ezáltal más ítéletet is alkotnak azokról. A férfiak által hagyományozott történelem, a »hi-story« mögött keresik a nők történelmét, a »her-story« -t.

A tanulmány másodközlés: A Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2016 (nyomtatás alatt)

A teljes cikk itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2018 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor