Tudta-e?
A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. Hat év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol anno abbahagyták

124-125 szám - 2015. január-február

Hidat építeni Krisztussal

Karácsonnyal és a Fiú megtestesülésével Isten hidat vert felénk emberek felé, új biztonságot teremtve. Jézus Krisztus hozzánk érkezett, üdvösséget, megváltást, beteljesedést, szentséget, áldást hozott. Az örömhír példa volt életére, tanítására és működésére…
Dr. EGRESITS Ferenc pápai prelátus, a Hittudományi Főiskola tanára, Győr-bácsai plébános

11

ISTEN HIDAT VERT AZ ÉG ÉS FÖLD KÖZÉ

A megöregedett 2014-es esztendő a vége felé közelít, feszülten várjuk a 2015-ös újesztendőt, amelybe néhány óra múlva belépünk. Egyrészt nagy remény és bizalom jár át minket, mert karácsony öröme van itt velünk. A hit, szeretet, béke, amelyet az emberré lett Isten hozott közénk megerősít minket. Isten hozzánk, emberekhez, erre a földre a mi világunkba érkezett és találkozik velünk. Isten Fiában megérinthetővé válik számunkra, aki radikálisan, emberi létünk legmélyéig hatol, hogy egy, azaz mindenben szolidáris legyen velünk. Isten hidat vert az ég és föld közé, hogy találkozhassunk. Isten közé és az emberek közé hidat vert, hogy minden akadály és szakadék, mint például az idő és örökkévalóság között fennáll, áthidalt és kiegyenesített legyen. Másrészt számtalan kérdéssel közelítjük meg az újesztendőt, ami bizonytalanságot és nem egyszer félelmet kelt: Mit hoz majd számomra? Az újesztendő számomra jó, szerencsés, sikeres év lesz? Bizonyára mindegyikünknek van eredeti, egészen személyes kérdése, amellyel az újév kapuján átlép. Az azonban biztos, hogy ez is az Úr Isten éve lesz számunkra, Istentől áldott év. Számunkra nincs más alternatíva arra, hogy az újesztendőt körülírjuk, mint Isten bölcsességének és kinyilatkoztatásának biztos terepe és helye, amely során életünk végéig minden nap velünk van, és velünk marad…

A folytatás és az eredeti írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor