Tudta-e?
Ha a cápa nevét halljuk, már látjuk is magunk előtt, hogyan marcangolja szét az embert. A több száz cápa fajból azonban csak 4 – 5 támad az emberre. Ilyen például a tigris – és a nagy fehér cápa. Évente az egész világon 60 cápatámadás történik, több mint a felét azonban ember provokálja…és ebből 2 – 3 halálos.

147. szám - 2016. december 1.

Keresztény értékek az irodalmi művekben

Fiataljaink keveset olvasnak, főként igaz ez a megállapítás a konzervatív értékrendű, klasszikus irodalomra. Pedig az értékes irodalom fontos szerepet játszik/játszhat a nevelésben…
Varga Józsefné dr. Horváth Mária, szakigazgató. Pécsi Hittudományi Főiskola

6

Talán mindannyian megtapasztaltuk, hogy személyiségformáló erővel bír az a keresztény értékrendű irodalom, amely az esztétikum mellett (nem helyette) az erkölcsi értékre fektet nagy hangsúlyt, mivel értékközpontú, távlatos, egy magasabb rendű világról tudósít, bennük van az Istenre hagyatkozás békéje, biztonsága.

Írásomban néhány olyan, a középiskola 11. és 12. évfolyamán feldolgozható művet ragadok ki, amely az igazságosság és az irgalom kérdésével is foglalkozik. Többek között Herczeg Ferenc egy novelláját, Márai Sándor gondolatait 1956 kapcsán, Rónay György, Pilinszky János verseit, vagy Babits Mihály mindenki által jól ismert művét, a Jónás könyvét. Az említett művek kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bennük rejlő fontos erkölcsi fogalmakat körbejárjuk, a diákokkal megvitassuk, ez által a formálódó értékrendjükbe beépítsük. Hiszen a nevelés alapja a normák és értékek szilárd rendszere, és – mint tapasztaljuk – a fiatalok várják tőlünk az igazodási pontok megmutatását. Várják a tiszta, átlátható értékek felmutatását, azaz a hit, az erkölcs, a szeretet, a remény és az irgalmasság eszméjének elméleti értelmezését és gyakorlati példaállítását.

A teljes írás itt olvasható.

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2019 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor