Tudta-e?
...hogy honnan ered az óperenciás tenger kifejezés? A honfoglaláskor Magyarországhoz tartozott egy rész a mai Aausztria és Morvaország területéből. Itt folydogált az Ober-Enns folyó,ami az országunk határát jelentette akkoriban. Valószínűleg az erre vetődő vándorlegények rosszúl ejtették ki az Ober-Enns nevét, s amikor hazatértek messzi útjukról, arról meséltek,hogy túl jártak még az "Óperencián is"

139. szám - 2016. április

Oktatás

Az általános iskolai természetismeret és biológia tankönyvekben megjelenő ökológiai tartalmak vizsgálata a környezettudatosság szempontjából

Ha egy ilyen fontos témát, mint a fenntarthatóság, melynek alapja az ökológiai ismeretek, időhiány miatt nem tanul meg a gyermek, akkor nem várható el, hogy az országnak és Európának hasznos tagja legyen.
SZÁKOVICSNÉ BÉRCI Dóra tanár,  PhD hallgató

6

Az ökológia meghatározása Haeckeltől (1866) származik. A görög oicos: lakás, ház, valamint logos: szó, tan, tudomány szavak kontaminációjával képezte. Már Haeckel is több értelmezésben használta az ökológia szót. (Horváth és Pestiné 2011) Krebs a következőképpen értelmezte: „Az ecology azon kölcsönhatások tudományos tanulmányozása, amelyek meghatározzák a szervezetek eloszlását és mennyiségi viszonyait, azaz arra keresi a választ, hogy hol, mennyi élőlény fordul elő és miért.” (Krebs 1972)

A teljes cikk itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2017 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor