Tudta-e?
Hogyan táplálkozik a húsevõ növény? Ezeknek a nönyeknek a leveleik végén tömlõszerû kitüremkedés van, amit kancsónak hívunk. A széle többnyire színes, hogy a rovarokat magához csalogassa. Ha ügyetlenek, a kancsó peremén megcsúsznak és a tömlõ mélyére pottyannak, ahol beleragadnak a lefelé álló ragadós szõrszálakba. A fogságba esett rovarok elpusztulnak a kancsó mélyén és felbomló testükbõl táplálkozik a növény.

151. szám - 2017. április

Öröm-bánat térképpel a helyidentitás és környezettudatosság erősítése érdekében

Bemutatunk egy helyidentitást, környezettudatosságot fejlesztő tevékenységorientált programot, az öröm-bánat térkép készítését. A program alprojektként az Erdőpedagógia projekt részét képezi, de összhangban az erdőpedagógia céljaival mintaként szolgálhat iskolai projekthetek keretében történő megvalósításra is...
LAMPERT Bálint, tanársegéd, SZI Apáczai Kar

5

Az Erdőpedagógia projekt elméleti és gyakorlati megvalósítása 20 évvel ezelőtt indult el az Apáczai csere János Tanítóképző Főiskolán a Kisalföldi Erdőgazdaság Ravazdi Erdészetével közösen. A projekt kidolgozója és vezetője dr. habil Kováts-Németh Mária.

Az erdőpedagógia projekt célja a környezettudatos életvezetésre való felkészítés közvetlen tapasztalatszerzéssel, valóságos élethelyzetek gyakoroltatásával. A megalkotott projekt életmódstratégia, mely mintát kíván nyújtani egy alternatív tanítási–tanulási komplex tevékenységre és tevékenykedtetésre, fel kívánja készíteni a pedagógusjelölteket, pedagógusokat, erdőmérnököket, vadgazdákat, természetvédelmi mérnököket egy iskolán kívüli komplex tevékenységorientált tanítási–tanulási folyamat projektmódszerrel történő megvalósítására.

Az erdőpedagógia projekt tartalma gyakorlatorientált, mely egymással szerves egységet alkotó komplex témakörökből épül fel három fő modulba rendezetten: ez az Erdő és természet, a Környezet és egészség valamint a Helyidentitás-viselkedéskultúra. Az első modul a természetismeret, környezetismeret, a földrajz, a történelem, az irodalom, a fizika, a kémia, a művészet, informatika tantárgyi koncentrációját; a második témakör az egészségtan, a biológia, a testnevelés, a technika és életvitel; a harmadik témakör a honismeret, az etika, a művészet, a népszokások, a tánc és dráma ismeretvilágát integrálja.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor