Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

217. szám - 2022. október

Könyvismertető

A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások

A Külügyi Műhely Alapítvány első, 2022-ben publikált tanulmánykötete A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások címet viseli. A kiadvány célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a magyarországi klímakutatással foglalkozó szakértők kutatási eredményeit, gondolatait, és azt a szakértők, valamint kutatók figyelmébe ajánlja.

6

A Sziebig Orsolya Johanna és Tóth Zoltán Balázs által szerkesztett tanulmánykötetben egyaránt helyet kaptak junior és tapasztalt kutatók, illetve szakértők írásai is, és ezen írások bárki számára elérhetők online, a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról, illetve korlátozott számban nyomtatott példányban a különböző magyarországi könyvtárakban is.

A tanulmánykötet az alábbiak szerint épül fel:

A klímaváltozással kapcsolatos általános, a tanulmánykötet szakmai keretezését célzó írások (2 darab):
– Sziebig Orsolya Johanna – Tóth Zoltán Balázs: A klímaváltozás elleni globális küzdelem dimenziói
– Pánovics Attila: Potyautasok egy űrhajóban
A kormányközi nemzetközi szervezetek és az Európai Unió szerepvállalásának áttekintése, esettanulmányok feldolgozását felölelő írások (5 darab):
– Bartl Bálint: Az ENSZ fenntartható fejlődéssel összefüggő energia- és klímapolitikai céljainak magyarországi integrációja
– Biró Zsófia: Az európai zöld megállapodás és szakpolitikáinak hatásai az energiaszektorra: Az elektromos töltőinfrastruktúra fejlődése Közép-kelet-Európában – Egy bizottsági jelentés elemzése
– Farkas Csamangó Erika: A klímaváltozás negatív hatásai Magyarországon, cselekvési tervek
– Gál Rita Ilona: A klímaváltozás formáló ereje a kulturális örökségvédelem területén, különös tekintettel az UNESCO tevékenységére
– Kecskés Gábor: Szükség van-e klímavédelemmel foglalkozó ENSZ szakosított intézményre?
Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának vizsgálatával összefüggő írások (3 darab):
– Frolyó Karolina – Oláh Enikő: Az Amerikai Egyesült Államok elnökének személye, mint a környezetvédelmi kötelezettségvállalások meghatározó szereplője
– Kiss Sándor: A Reagan-kormányzatok környezetpolitikái és az 1980-as évek környezetpolitikai narratívái
– Kozma Klementina: Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának változásai – az ovális terem elfoglalójának befolyása a globális „főszennyező” nemzetközi vállalásaira
A klíma- és vízpolitika összefüggései, nemzetközi vízjogi aspektusok bemutatásával foglalkozó írások (3 darab):
– Árvai Gergő: A magyar mezőgazdasági öntözés jogi problémái
– Nagy Nikolett Anna: A Duna Bizottság környezetvédelemben betöltött szerepe – különös tekintettel a DANTE és GRENDEL keretei között végzett munkára
– Szolga Réka: A vízpolitika egyes nemzetközi és uniós vonatkozásai, kitekintéssel a magyarországi adaptációra
A klímaváltozáshoz kötődő felelősségi és menekültjogi kérdésekkel foglalkozó írások (2 darab):
– Gera Anna: A klímaváltozás és a természeti katasztrófák miatt lakóhelyüket elhagyó személyek nemzetközi jogi helyzete
– Marsovszki Sára Lili – Sziebig Orsolya Johanna: Az ökocídium és a klímaváltozás elleni küzdelem összefüggései

A kiadvány a NEAE-KP-1-2021/1-000279 azonosítószámú projekt keretében valósulhatott meg az alábbi támogatóknak köszönhetően:

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor