Tudta-e?
Hány féle nyelvet beszélnek a földön? Minden egyes nép a maga nyelvét beszéli és ezen belül is számtalan nyelvváltozatot, nyelvjárást, tájnyelvet. Ezek száma valószínűleg több százezerre tehető, pontosan azonban nem tudjuk, mert még a nemzeti nyelv határvonalai sem állapíthatók meg egykönnyen. Ha a "jelentős mennyiségű ember" által beszélt nyelvek számát akarjuk meghatározni, akkor kb. 3500-at kapunk. A Biblia létező fordításaink a száma legalább 770.

Kultúra

Találkozásaim Erdélyi Zsuzsannával

ALBERT Zsuzsa, József Attila-díjas író, költő, műsorvezető

Sokévi ismeretség után készíthettem vele azt a hosszú beszélgetést, amelyben emlékezett élete nagy fordulópontjára. Áradt belőle az egykori megrendülés, az a láz, amivel munkáját egész életében végezte…Tovább »

A népköltészet szimbolikája és az archaikus apokrif népi szövegek kutatója

Dr. LÉVAI Attila, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja

A vallásos néphagyomány és szövegfolklór, a szóbeliség-írásbeliség kapcsolatának legnagyobb hatású kutatójaként a népköltészet szimbolikája és az archaikus apokrif népi szövegek kutatása terén elért, európai összefüggéseket is feltáró munkásságáért kapott akadémiai díjat…Tovább »

„A rejtőzködő hit egyenértékű a nyilvános hitetlenséggel”

Dr. SOMOGYI Alfréd

Elhangzott a Calvin János Teológiai Akadémia emléktáblájánál 2015. június 21-én Komáromban…Tovább »

Hát ti mit mondotok, ki Jézus?

Dr. EGRESITS Ferenc

Ki tudja miért pont a hit kérdése az, amelyik félősen jut kifejezésre napjainkban, szinte szégyenlősen, talán csak a barátok közti vacsora legvégén…Tovább »

360 éves a Magyar Enciklopédia

Dr. KOVÁTS-NÉMETH Mária

A Brassótól 35 km-re fekvő Apáca község szülöttének, az európai kultúra közvetítésének legjelesebb magyar reprezentánsának nevét, munkásságát - számos tanulmány ellenére - nem ismerik kellően…Tovább »

Az idők árját ismerő

SÁFRÁNY Attila

Bodnár Zsigmondról, Oswald Spengler magyar elődjérőlTovább »

Gondolatok Andrej Platonov Csevengur című művéről

SÁFRÁNY Attila

Andrej Platonov Csevengur című művét antiutópiaként emlegetik. Valóban az utópia bírálatának szánta írója ezt a maga nemében páratlan művet?Tovább »

A kommunikáció történetének rövid áttekintése

WILHELM Józef

A kommunikáció kifejezést a latin communis szóból származtatják, ami magyarul közös jelentéssel bír. Ez arra utal, hogy egy közösségre, de legalább két résztvevőre vonatkozik a közlés tere. …Tovább »

Köztünk élő alkotók

Tóth Alisa a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének PhD hallgatója. Fiatal tehetség: grafikus művész-és tervező. A Forum Könyvkiadó gondozásában megjelenő "Tündértánc" című népmeséket tartalmazó könyv illusztrációiból nyílik kiállítása 2015. május 26-án a Tanulmányi és Információs Központ kávézójában.Tovább »

„Szárnyati Géza malacra” - Irodalmi és nem irodalmi kommunikáció

FÓRIS-FERENCZI Rita

A köznapi szövegek megértésekor kimunkált és begyakorolt olvasási műveletek nélkülözhetetlen alapjai az irodalmi kommunikáció későbbi tudatosításának…Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2018 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor