Tudta-e?
...hogy melyik a leghosszabb kígyó? A hálós piton, amely Ázsia dél-keleti részén él. A leghosszabb példány amit eddig láttak majd 10 méteres volt.

194. szám - 2020. november

„Gyógypedagógia-e a gyógypedagógia?”

Réthy Endréné: Néhány adalék a gyógypedagógus-képzés történetéhez 1963-1967 című kiadvány recenziója. A humanizmus, a gyermekközpontúság, s differenciált pedagógiai fejlesztő hatások, a gyógyítás vezette őket sikeresnek mondható pályájukon. Ezen gondolatok jegyében ajánlom a kötetet a gyógypedagógia szakembereinek és a hallgatóknak egyaránt.
Dr. habil KOVÁTS-NÉMETH Mária

10

thy Endréné: Néhány adalék a gyógypedagógus-képzés történetéhez 1963-1967

Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Győr, 2020

Hiánypótló kötet jelent meg Réthy Endréné professzorasszony, az ELTE és a hallgatói nemzedékek kiváló oktatáskutatójának tollából a magyar gyógypedagógus-képzés XX. századi történeti múltjának és gyakorlati eredményeinek tanulmányozásához, értékeléséhez. A 362 oldalas keménytáblás könyv rendkívül igényes kivitelezés formátumában és tartalmában; a gyógypedagógiai professziónak egy adott korszakban betöltött szerepének, nevezetesen az 1963-ban bevezetett felsőoktatási reform hatásának vizsgálatában. A szerző szándéka szerint a mű tudománytörténeti kaleidoszkóp, a több mint 50 évvel ezelőtt a főiskolai szinten lezajlott reformtörekvés elméleti és gyakorlati kimenetelének feltárásával. A felülről szerveződő, ideológiailag megalapozott reformfolyamat következményeként indult el a gyógypedagógiai tanárképzés átszervezése, megújítása 1963-ban.

A szerző a már feltárt tényeket, a kritikus időintervallum eddig kevésbé ismert mikro-történéseit új nézőpontból - politikai, ideológiai, szakmai - mindenekelőtt személyes, elemző vizsgálat tárgyává tette. Az eredeti dokumentumok segítségével illusztrálja a korabeli heves vitákat, azok hatását az első „reformévfolyam” hallgatóira és tanáraikra. Ez utóbbit a szerző 21 interjú tartalomelemzésével mutatja be. A kötet eredetiségét gazdagítja, hogy a szerző a korszak első „reformévfolyamának” hallgatója.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor