Tudta-e?
Hogy mekkora a Kheposz-piramis? Körülbelül egy kilométer a kerülete. Alapjának egy oldala 227 m hosszú, csúcsának magassága a földtől 146,5 m. Ha belépünk a piramis belsejébe kamrákat találunk, melyek részben a föld felszíne fölött, részben alatta helyezkednek el. Itt helyezték el a fáraónak szánt élelmet, edényeket, ruhákat, dísztárgyait, bútorait, azokat a dolgokat, amire a halál után szüksége lehet az uralkodónak. A legutolsó kamrában találjuk kőszarkofágba zárt fakoporsóban a fáraó bebalzsamozott testét - a múmiát.

Tanítástan

Vízvizsgálatok, környezetfizikai mérések a terepen, elektronikus adatgyűjtés

NÉMETH László adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet

A módszertani kultúrában azokra a módszerekre kell a hangsúlyt helyezni, melyek a tanulók tevékeny részvételével segítik elő a tanulói szabadság megvalósulását az önállóságban, a választás lehetőségében, a tanulás kiteljesedésében…Tovább »

XV. Kalandok és Álmok Nagytábor

Határon túli magyar pedagógusoknakTovább »

Nemzeti értékeink: tudás, hit, kreativitás

VARGA Tünde tervezőgrafikus művész, PhD-hallgató

A szorgalom, a kitartás, a hit, az ügyhöz való alázat meghozza mind a sportban, mind az érvényesülésben az eredményt. Ha még valaki kimagaslóan tehetséges is, akkor világklasszis is lehet, vagy kimagasló tudós, művész, vagy “csak” ember.Tovább »

Nemzettudat és iskola

CSENGER Lajosné kérdezi Dr. SZIJÁRTÓ Istvánt

A ma emberének végre meg kellene értenie, hogy a legfontosabb dolgokat pénzért nem lehet megvásárolni. Az értékrendszerünkben, ami ma széthullani látszik, a szeretet, a barátság, a tisztelet, a megbecsülés, az önzetlenség nem jelenik meg közös értékként…Tovább »

A tanulás „maradandó kincsei”: a memoriterek

NAGY László

A memoriter alapvető mentális képességünk, melynek fejlesztése, szakszerű kiművelése kihat az emlékezet magasabb formáinak fejlődésére is. A memoritert úgy kell számon tartanunk, mint az emlékezet stabilizátorát. Érik az idő a memoriter új helyének és korszerű módszertanának kidolgozására…Tovább »

Az általános iskolai természetismeret és biológia tankönyvekben megjelenő ökológiai tartalmak vizsgálata a környezettudatosság szempontjából

SZÁKOVICSNÉ BÉRCI Dóra tanár,  PhD hallgató

Ha egy ilyen fontos témát, mint a fenntarthatóság, melynek alapja az ökológiai ismeretek, időhiány miatt nem tanul meg a gyermek, akkor nem várható el, hogy az országnak és Európának hasznos tagja legyen.Tovább »

Kiútkeresés érzelmeink fogságából

Dr. SÁGI Zoltán

Ha megértjük a konfliktus gyökereit és természetét, és olyan légkört teremtünk, amelyben az emberek, akikkel nap, mint nap együtt vagyunk, biztonsággal hangot adhatnak aggályaiknak és félelmeiknek, sikeresen alkalmazhatjuk a konfliktuskezelés technikáit...Tovább »

Elkényeztetett nemzedékek

Dr. SÁGI Zoltán

Fontos lenne belátni, hogy szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, jogalkotóként, vezetőként egyaránt kihátráltunk gyerekeink neveléséből a tapasztalathiány, a környezeti hatások, meg a különböző divatok követésének szerencsétlen kombinációja által. Vissza kell térnünk a nevelésnek arra az útjára, amelyről letértünk – a jelzések erre figyelmeztetnek...Tovább »

Az oktatás digitalizálódása

VARGA Tünde, PhD hallgató, Nyugat-magyarországi Egyetem

A könyv fejlődése mindig tükre, naplója volt az emberiség fejlődésének; ami találmányt a korok felvetettek, ami természeti erőt az ember irányítani tanult, a könyv igyekezett a maga céljára hasznosítani. Ki tudja, milyen találmányokkal jön a jövő s milyen lesz a jövő könyve? Csak annyi bizonyos, hogy akkor is az ezerarcú élet, az emberiség haladásának tükre lesz.Tovább »

„Minden iskola is annyit ér, amennyit a közösségnek, az életnek használhat.”

Dr. KOVÁTS-NÉMETH Mária ismertetője

Tölgyesi József: Szuhács János pedagógiai és közéleti munkássága. Balatonfüred, 2015.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor