Tudta-e?
hogy két és fél milliárd évvel ezelőtt csaknem az egész Földet víz borította?

153. szám - 2017. június

1. rész

Csak okosan?

Internet és okostelefon használatának vizsgálata a 10-18 éves diákok körében
Dr. NÉMETH László, adjunktus, ELTE Savaria Kémiai Tanszék

3

A kutatások azt mutatják, hogy paradigmaváltás szükséges az oktatás módszertani kultúrájában, a váltásban döntő szerepet kell kapnia az új tanulási környezetnek, a munkáltató módszereknek és új eszköztárnak. A digitális technika fejlődése, a mobiltelefonok elterjedése elősegítheti ezt a folyamatot. Új lehetőségeket, az információkhoz való szabad hozzáférést, gyors visszaigazolást teremthet.

Megvizsgáltuk a lehetőségét a módszertani kultúra eszköztára okostelefon és tablet használatával történő bővítésének. Az eszköztár bővítését elsősorban a tanítás-tanulás folyamatában a tanórán kívüli tevékenységeknél (iskolanap, témanap, jeles napok, témahét) és az iskolán kívüli lehetőségek (erdei iskola, a terepgyakorlatok, a tematikus táborok, tanösvények kialakítása) során tartjuk fontosnak, mert ezen alkalmakor nyújt konkrét valóságos tapasztalatokat a felelős, környezettudatos magatartás kialakítására.

Azt tapasztaltuk, hogy a Z generáció tagjai, akik szinte folyamatosan az okostelefont használják, bizonytalanok lesznek, ha a megszokott - közösségi kapcsolatok, nyelvtanulás, játék - határon túllépünk, és olyat kérdezünk, amivel eddig még nem találkoztak. A diákok digitális kompetenciájának megismerése céljából elindítottunk egy online kérdőíves felmérést.

A teljes írás itt olvasható

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor