Tudta-e?
hogy noha a világon mintegy 30000 emberi fogyasztásra alkalmas növényfaj létezik, a világ élelmiszereinek 90 százaléka mindössze 20 fajtából készül?

Nyelvtudomány

Nyelvi vitafórum

Molnár Csikós Lászlónak A nyelvi műveltség viszonylatai című könyvét olvasgatva olyan állításokra figyelhetünk fel benne, amelyek nem maguktól értetődőek, és elgondolkoztatják az embert.Tovább »

Félrecsúszott vonzatok

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Előfordul, hogy hallunk valamit, és furcsának találjuk, de hirtelenében nem tudjuk megállapítani, hogy miért. Szokatlannak tűnik a megfogalmazás, az alkalmazott kifejezésforma.Tovább »

Pleonazmus a szóalkotásban

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A stilisztikában a szószaporítás, vagy idegen szóval pleonazmus hibaként ismert jelenség, amely abban nyilvánul meg, hogy a mondanivaló erősítésére, nagyítására való törekvésből a beszélő fölösleges szavakkal terheli meg a mondatot. Az egyszerű szóismétlés fogalmazásbeli ügyetlenségre, a kellő stílusérzék hiányára vall.Tovább »

Számítógépes igék

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A számítógépek korát éljük, informatikai forradalom szemtanúi vagyunk, amely felülmúlja a műszaki haladás robbanékonyságát. A számítástechnikának magától értetődően megvan a maga sajátos szóhasználata. Nemcsak különleges főnevekkel találkozhatunk, hanem igékkel is.Tovább »

Európaiságunk és az idegen szavak

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A magyar azok közé a nyelvek közé tartozik, amelyek korlátozzák az idegen szavak átvételét. Nyelvünknek ez az introvertáltsága, befelé való fordulása nagyban elősegíti ősi sajátságainak, szóelemeinek fennmaradását, továbbélését. Ugyanakkor azonban némi műveltségbeli elszigetelődést, zártságot is eredményez.Tovább »

Az -alja utótagú helységnevek

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A magyar helységneveknek sajátos csoportja az, amelynek tagjai az -alja szóra végződnek. Közéjük tartozik a Boldogkőváralja, a Csátalja, a Cserépváralja, a Gátalja, a Horvátnádalja, a Karancsalja, a Magyarnádalja, a Nádalja, a Tornalja, a Váralja, a Vasalja név. Egyébként a Sátoraljaújhely névben is megtalálható ez a szó.Tovább »

Egy hagyományos helynévforma

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A helynevek sajátos kincsei a nyelvnek. Némelyekről régebbi korok levegője árad felénk, mások sajátos népi észjárást, gondolkodásmódot közvetítenek. Bizonyos földrajzi nevek szerkezetükben is jellegzetesek. Például a székelyföldi Csíkmenaság történeti helynévanyagában lépten-nyomon olyan földrajzi nevekkel találkozhatunk, amelyek birtokos szerkezettel vannak kifejezve.Tovább »

Az időmérés nyelvi vetülete

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Az emberi civilizációnak egyik velejárója az időmérés, illetőleg az ember tevékenységének meghatározott időpontokhoz való igazítása. A természeti népek számára rejtély, hogy a civilizált ember miért határozza meg percnyi pontossággal a munkaidő kezdetét, a vonat indulását, az iskolai óra időtartamát, az üzlet nyitva tartásának idejét stb. Pedig számunkra nagy jelentősége van a Hány óra van? kérdésnek és a reá kapott válasznak.Tovább »

Hivatali stílusunk bonyolultsága

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A hivatalos nyelvnek, a hivatali stílusnak közismert sajátsága a bonyolultság, a körülményes megfogalmazás, a nyakatekert szerkezetek, a nehezen áttekinthető mondatok használata. Ez talán még kifejezettebben érvényes a vajdasági magyar hivatalos nyelvre, amely a szerb hivatalos nyelv magyar változataként többnyire fordításos formában jelentkezik.Tovább »

Kémiai elemek névcseréje

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A tizenkilencedik század második harmadában a kémiai elemek nagy részét ma már ismeretlen néven tartották számon: mireny, büzeny, szikeny, éleny, iblany, hamany, kesreny, lavany, pirany, olany, továbbá halvany, reteny, köneny, dárdany, timany, pallany, cseleny és így tovább. Manapság egyikükről sincs alkalmunk hallani.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor