Tudta-e?
hogy az USA-ban az 50 tagállamból 35-ben a törvény kötelező AIDS-szűrést tartalmaz, sőt New Yorkban 1997-től már az újszülötteket is kötelezően vizsgálják?

Tanítástan

Hagyományos és digitális pedagógia

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom harmadik alkalommal szervezi meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című szakmai konferenciát, amelynek témája ezúttal a hagyományos és digitális pedagógia.Tovább »

Nemes Nagy Ágnes gyermekverseinek helye és szerepe az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében

Agnieszka BARÁTKA, Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszék, PhD-hallgató

Az anyanyelv elsajátítása vitathatatlanul alapvető fontosságú kompetenciának tekinthető, mivel csak az anyanyelv birtokában az egyén képes beilleszkedni az őt körülvevő környezetbe, illetve tudatosan tud részt venni a szélesebb társadalmi életben. Bemutatjuk Nemes Nagy Ágnes verseinek a helyét és didaktikai, tantárgy-pedagógiai szerepét…Tovább »

„Tegyétek a fát jóvá, s a gyümölcse is jó lesz”

TÖMÖSKÖZI Ferenc PhD, kutató, Selye János Egyetem RTK

A MTA Veszprémi Területi Bizottságának (VEAB) Magyarságkutató Munkabizottsága 2018. április 25-26-án Révkomáromban és Farádon tartott konferenciát…Tovább »

A magyarság megtartó ereje: az oktatás

MUHI Béla - a VMPE alapító tagja, a GENIUS elnöke, kiadványszerkesztő

Amikor két és fél évtizeddel ezelőtt Újvidéken megalapítottuk a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületét (VMPE), azt a vezérelvet tűztük ki magunk elé, hogy civil kezdeményezések keretében tevőlegesen járuljunk hozzá az anyanyelv megőrzéséhez, az anyanyelvű oktatás minőségének a javításához, megmaradásunk feltételeinek a javításához…Tovább »

Kitüntetett tehetséggondozók

MUHI Béla

A XVIII. Apáczai Nyári Akadémia természettudományi szekciójának keretében Újvidéken 2018. július 9-én sor került a legsikeresebb vajdasági tehetséggondozók méltatásra és a kitüntetések ünnepélyes átadására…Tovább »

A budapesti központi iskolai növénykert

KLAGYIVIK Mária PhD

A saját kerttel nem rendelkező iskolákat a főváros vezetése a vágott növények mellett igyekezett ablakokba ültetett növényekkel is gazdagítani, amelyek növekedését, fejlődését a tanulók ugyanolyan módon nyomon tudták követni, mintha a kertben lettek volna…Tovább »

A kompetencia alapú oktatás

BÉRCZY Dóra Judit doktorandusz - Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola

Megjelenése az Erdőpedagógiában – Környezetpedagógiában a Komplex Természettudományos tantárgynálTovább »

Kihez tartozom?

PaedDr. EGRESITS Ferenc székesegyházi fő esperes, teológiai tanár, plébános.

Ha nem tesszük fel ezt a kérdést, a tudatlanság sötétségében élünk, és nem számolunk vele, hogy mi már régen hozzátartozunk vagy ehhez a világhoz, vagy Krisztushoz, aki feltámadt és él...Tovább »

Kémia – pályázat

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a 2019-as évet a Periódusos Rendszer Évének nyilvánította. Ez alkalomból a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) nyilvános pályázatot hirdet középiskolásoknak, középiskolai tanároknak és egyetemi oktatóknak.Tovább »

A nevelés első szintje a fegyelemre nevelés

Dr. NÉMETH Ferenc c. főiskolai docens, nemzetközi borbíró

A fegyelmezési eszközök csak akkor tartósak, ha a nevelési rendszer elemeiként alkalmazzuk azokat. A fegyelmezés a nevelési folyamatnak csupán meghatározott oldala, összetevője…Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor