Tudta-e?
Ha a Föld történetét egy évnek feleltetjük meg, akkor április eleje táján jelent meg az élet, az emberek pedig Szilveszter előtt pár perccel érkeztek.

A szerző összes cikkei :: BORI Mária

1. A konfliktusok világában
(Pszichológia, 143. szám - 2016. augusztus 1.)

Ha jobban belegondolunk a dolgokba, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a konfliktusok az életünk része, a születésünktől egészen a halálig. Legegyszerűbben, mint az igények érvényesítésének akadályozását fogalmazhatjuk meg.Tovább »

2. A belső konfliktusok
(Pszichológia, 144. szám - 2016. szeptember 1.)

A konfliktusok világában élünk, és valójában nem kell mindig másokkal, a külvilágban keresni a konfliktus és a frusztráció okát. Van, amikor a „harc” bennünk folyik, és ezekkel a bennünk lévőkkel nehezebben tudunk elbánni, zöld ágra vergődni, mint a külsőkkel.Tovább »

3. Okok és megoldások
(Pszichológia, 145. szám - 2016. október 1.)

Ha átgondoljuk azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel eddigi életünk folyamán szembesültünk, számos okot fedezünk fel ezeknek a hátterében.Tovább »

4. Az én, és annak védelme
(Pszichológia, 146. szám - 2016. november 1.)

Az ember, az emberi viselkedés egyik alapvető jellemzője az önmagunkról való tudás, hogy meg tudjuk különböztetni magunkat, másoktól. Ha a tükörbe nézek, ÉN vagyok ott.Tovább »

5. Az én, és annak védelme - Az ÉN, az ego
(Pszichológia, 147. szám - 2016. december 1.)

Ha személyiséget, az Én-t olyan ingerek érik, amelyek felborítják az egyensúlyt, (pl. sérelmek, kudarcok), akkor feszültségek, nyugtalanság, sokszor szorongás keletkezik benne, amikkel megpróbál megküzdeni, megvédeni magát, igyekszik enyhíteni a szorongást.Tovább »

6. Adalék az emberi kapcsolatok megismeréséhez
(Pszichológia, 148-149. szám - 2017. január-február)

Az ember, megszületésének pillanatától kezdve nem tud meglenni a másik ember gondoskodása, jelenléte, a másik emberrel való kapcsolat nélkül.Tovább »

7. A kontroll helye
(Pszichológia, 150. szám - 2017. március)

Iskolapszichológusi munkám során számtalanszor szembesültem azzal, hogy a tanulók és a szüleik is, ha a gyerek problémájáról vagy éppen iskolai kudarcáról van szó, a kudarc forrásaként inkább másokat, külső tényezőket neveznek meg.Tovább »

8. A személyes légbuborékaink
(Pszichológia, 151. szám - 2017. április)

A napokban, a számlafizetési sorban állva, pontosabban beszorulva a három oszlopban kígyózó sorba, szembesültem újra azzal a ténnyel, hogy mennyire kellemetlen érzés, ha túl közel jönnek az idegenek, ha behatolnak és mondhatom, el is foglalják a személyes teremet.Tovább »

9. Önellentmondásos üzeneteink
(Pszichológia, 152. szám - 2017. május)

Az elmúlt ötven esztendőben rengeteget tudtunk meg az emberi kommunikációról, annak fajtáiról, tényezőiről, tulajdonságáról, hatásairól, az ún. szociális kompetenciákról.Tovább »

10. A viselkedés
(Pszichológia, 153. szám - 2017. június)

Amikor az utcán vagyunk, vagy kávézóban ülünk, az iskolában, az egyetemen, stb. nem egyszer megtörténik, hogy azon vesszük észre magunkat, hogy a körülöttünk lévőket, a járókelőket, stb. jól megnézzük magunknak, vagy a barátnőinkkel, barátainkkal megtárgyaljuk a jövő-menő, vagy éppen üldögélő embereket, azok viselkedését.Tovább »

11. Emlékezetünkről
(Pszichológia, 154. szám - 2017. július)

Az emlékezet, vagy memória az emberi agy egyik legbonyolultabb működési folyamata, amelyről, annak ellenére, hogy már nagyon régóta foglalkoznak, nagyon sokat megtudtunk már róla, továbbra is rejtélyes, és kevéssé ismert a kutatók számára is.Tovább »

12. Emlékezetünkről
(Pszichológia, 155. szám - 2017. augusztus)

Az emlékezet vagy memória, a tanulási folyamatokkal együtt, a pszichológia egyik legtöbbet kutatott területe. Különböző elméletek, elméleti-modellek és vizsgálódási szemszögök és hozzáállások születtek róla.Tovább »

13. A figyelem
(Pszichológia, 156. szám - 2017. szeptember)

Azt hiszem, az emberi létnek és működésnek, nincs még egy ilyen komplex és fontos eleme, mint amilyen a figyelem. A kognitív, megismerési folyamatok, és a viselkedés egészében, elképzelhetetlenek a figyelem nélkül.Tovább »

14. A figyelem
(Pszichológia, 157. szám - 2017. október)

A figyelemről és a figyelem tulajdonságairól, fajtáiról a legtöbbet, a kísérletek útján tudhattunk, tudunk meg. Általában a figyelem működésének rejtélyeit szeretnék feltárni a kutatók, arra a kérdésre keresve a választ, hogy miként is működik a figyelem.Tovább »

15. Ha gond van a figyelemmel
(Pszichológia, 158. szám - 2017. november)

A korábbi figyelemről szóló írásokban már szóltunk arról, hogy mennyire fontos folyamat az ember funkcionálásának szempontjából, hogy sem a kognitív, megismerési folyamatok, sem a viselkedés egészében, nem működnek a figyelem nélkül.Tovább »

16. Az ajándékozásról pszichológus szemmel
(Pszichológia, 159-160. szám - 2017. december - 2018. január)

Úgy tűnik, mintha évről évre egyre korábban indulna a sokak számára legszebb, ajándékozásban is gazdag időszak.Tovább »

17. A mobiltelefon-kor hátulütői
(Pszichológia, 159-160. szám - 2017. december - 2018. január)

Manapság többen mobiltelefon-függőségben szenvednek, vagy az újabb keletű szakkifejezéssel élve nomofóbiásak.Tovább »

18. A kudarc az élet velejárója
(Pszichológia, 165. szám - 2018. június)

Azt hiszem nincs olyan egyén, aki az életének valamelyik szakaszában, és az élet különböző területein ne élte volna meg, az egyik legkellemetlenebb dolgot, a kudarcot.Tovább »

19. Nézzünk be önmagunkba
(Pszichológia, 166. szám - 2018. július)

Az életünkben, a családban, a baráti és szerelmi kapcsolatokban, a tanulásban, a munka világában, stb., ahhoz, hogy jól tudjunk működni, és ha szükség van rá, a változások útjára lépni, valamilyen fokú önismeretre van szükségünk.Tovább »

20. Kiégett emberek világa
(Pszichológia, 167. szám - 2018. augusztus)

Hogy valóban a kiégett emberek világa jött el, jómagam is megtapasztaltam a saját bőrömön is, majdnem harminc munkaév után, és ezért kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, hogy segítsek önmagamon, de ha szükség van rá, a munkatársaimon is.Tovább »

21. Hangulat, érzelem
(Pszichológia, 168. szám - 2018. szeptember)

A hangulattal ellentétben, az érzelmek nagyon is összetett, komplex lelki jelenségek, mert több tényező együttes kölcsönhatása van jelen.Tovább »

22. Segélygyűjtések margójára
(Pszichológia, 169. szám - 2018. október)

Az utóbbi hetekben, de az elmúlt években sűrűn találkozunk a Facebook oldalain, a sajtóban, TV-ben, rádióban, különböző felhívásokkal, egyének, vagy közösségek, de sokszor szülők részéről is, hogy beteg vagy sérült gyermekek, fiatalok kórházi kezelésének költségeit segítsék összegyűjteni.Tovább »

23. Az emberi értékek és az értékvesztés
(Pszichológia, 170. szám - 2018. november)

Már lassan több mint három évtizede élünk olyan társadalomban, amelyben nincsenek meg azok a szilárd fogódzók, sem a családban, sem a társadalomban, amelyek iránytűt adnak a felnövekvő generációk kezébe, arról, hogy hogyan kell viselkedni, megítélni dolgokat a közösségben, a társadalomban, amelybe az egyén beleszületett.Tovább »

24. Az emberi értékek és az értékvesztés
(Pszichológia, 171 - 172. szám - 2018. december - 2019. január)

Nem azt fogja megtanulni, amit ezerszer elismétlünk, hanem azt, amit lát tőlünk.Tovább »

25. Mindennapunk, a közöny
(Pszichológia, 178. szám - 2019. július)

Úgy tűnik, életünk, és létezésünk számos területén uralkodó érzelemmé vált a közöny.Tovább »

26. Mindennapi kommunikációnk, a manipuláció
(Pszichológia, 179. szám - 2019. augusztus)

Úgy tűnik, hogy a manipuláció, ez az igencsak „csúnya”, tisztességtelen dolognak számító jelenség, amely néha szándékosan, néha pedig teljesen önkéntelenül jelenik meg az emberi kapcsolatainkban, mindennapjaink része lett.Tovább »

27. A boldogság titka
(Pszichológia, 180. szám - 2019. szeptember)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ, bizonyos időközökben a Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózatának (SDSN) megbízásából, világjelentést készít, a világ 156 országának boldogsági szintjéről, a kérdőív a lakosság jólétéről és boldogsághoz fűzött kapcsolatáról szól.Tovább »

28. A felejtés rejtelmei
(Pszichológia, 181. szám - 2019. október)

Ahogy múlnak az évek, mind gyakrabban és gyakrabban vagyunk kénytelenek szembesülni a felejtéssel.Tovább »

29. Mi történik a világgal - a szuperego meghibásodása
(Pszichológia, 182. szám - 2019. november)

Az utóbbi időben, mintha megsokszorozódtak volna a serdülők, de a felnőttek között is, a legmeredekebb társadalmilag el nem fogadható magatartásformák, úgy a tanintézményekben, mind az utcáinkon.Tovább »

30. A boldogság keresése
(Pszichológia, 183. szám - 2019. december)

Azt állítják egyesek, hogy a boldogság, pontosabban annak keresése, az élet értelme.Tovább »

31. Megküzdési stratégiák fontossága
(Pszichológia, 192. szám - 2020. szeptember)

Biztosan tudjuk, és általában el is fogadjuk, hogy életünk folyamán különböző típusú és súlyosságú nehézséggel találjuk magunkat szemben.Tovább »

32. A mindennapjaink része, a fegyelem
(Pszichológia, 192. szám - 2020. szeptember)

Sokan vannak, akik a „fegyelem” szó hallatán fölhördülnek, rossz emlékek jutnak eszükbe, mert a tapasztalatukban, negatív érzelmek kötődnek hozzá.Tovább »

33. Kompetencia
(Pszichológia, 193. szám - 2020. október)

Úgy tűnik, ennek a mai modern kornak egyik kulcsszava lett a „kompetencia” fogalma. Mondhatjuk azt is, hogy a népszerű fogalmak közé tartozik, mert lépten-nyomon találkozunk vele, az oktatásban, a munkakereséskor, munkapszichológiában, de a mindennapi életben is.Tovább »

34. Kompetencia fajták
(Pszichológia, 193. szám - 2020. október)

A kompetencia, a mai modern korunk egyik kulcsszava lett. Ha a kompetencia fogalmát szeretnénk meghatározni, számos elmélettel, modellel találkozunk.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor