Tudta-e?
Ha a Föld történetét egy évnek feleltetjük meg, akkor április eleje táján jelent meg az élet, az emberek pedig Szilveszter előtt pár perccel érkeztek.

103. szám - 2013. április 01.

Muhi Béla életműdíjat kapott

A budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 2013. március 23-án az Országos Tehetségnap keretében megrendezett ünnepségen adták át a rangos kitüntetést…

A Tehetségek Szolgálatáért életműdíj kitüntetést kapott Muhi Béla újvidéki fizikatanár. Többek között a három évtizede tartó meghatározó tehetséggondozó munkájáért; szakkörök, tehetséggondozó táborok, diákversenyek, tehetséggondozással kapcsolatos konferenciák, tanári továbbképzések szervezéséért és vezetéséért; a GENIUS tehetséggondozó mozgalom alapító és elnöki tevékenységéért; húsz éve tartó szakkiadvány-szerkesztői ténykedéséért; a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alapítói és alelnöki munkájáért és ennek az egyesületnek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsba való bekapcsolásáért kapta meg e tanács által alapított rangos kitüntetést.

A díjátadásra március 23-án az Országos Tehetségnap keretében került sor a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. A díjat Csermely Péter, az Európai Tehetségtanács és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke adta át.Laudáció – Méltatás

Muhi Béla újvidéki fizika-kémia szakos tanár, okleveles fizikus, a vajdasági tehetséggondozás meghatározó személyisége, aki több mint harminc éve foglalkozik a tehetséges diákokkal, szakköröket, tehetséggondozó táborokat, diákversenyeket, tehetséggondozással kapcsolatos konferenciákat, tanári továbbképzéseket szervez és vezet, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom alapítója és elnöke, sikeres mentor, húsz éve szakkiadványok szerkesztője, egyik alapítója és alelnöke a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének, melyet bekapcsolt a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsba.

Muhi Béla 1974 szeptemberétől tanít fizikát Újvidéken a gimnáziumban, az egykori Pedagógiai Akadémián, szakiskolákban, továbbá másfél évtizede Zentán, a Budapesti Corvinus Egyetem határon túli levelező tagozatán konzulens tanár. A hetvenes és nyolcvanas években népszerű szakköröket, ismeretterjesztő előadássorozatokat, tehetséggondozó foglalkozásokat vezet, az úgynevezett nagy Jugoszláviában diákjai 13 aranyérmet, illetve első díjat szereztek az országos versenyeken. Az Újvidéki Színház kamaratermében 1994 áprilisától Ismeretterjesztő Előadások címmel szerda esténként előadássorozatot szervez 13 éven keresztül. A sajtóban is évekig futó cikksorozatai jelentek meg a tudományos ismeretterjesztés témájában. Egyik kezdeményezője, alapítója és alelnöke a most 20. évfordulójához érkezett Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének. Az egyesület keretében rendezik meg Újvidéken az Apáczai Nyári Akadémiát (ANyA), mely egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzés magyar nyelven. A természet egysége elnevezésű akkreditált szekció megalapítója és szervezője immár 12 éve, ahol nemcsak szakmai és módszertani témák kerülnek feldolgozásra, hanem rendszerint a tehetséggondozással is foglalkoznak, itt (meg más tanácskozásokon is idehaza és külföldön) előadásokat tart ebben a témában. Mostanáig három hivatalosan akkreditált tanári továbbképzés fűződik a nevéhez. Szakkönyvek, oktatási jellegű kiadványok szerkesztője 1993-tól, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke. Több mint 200 kiadvánnyal sikerült eddig hozzájárulni az anyanyelvű oktatás és tehetséggondozás színvonalának emeléséhez. Egykori emeltszintű foglalkozásainak, felkészítő programjainak résztvevői, versenyzői sorából ma már többen egyetemi tanárként, kutatóként tevékenykednek.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom megalapítója és vezetője. A GENIUS 2003 tavaszán jött létre, és a tehetséges, kreatív, kezdeményező diákok felkutatására és támogatására, érvényesülési lehetőségük biztosítására jött létre. A GENIUS mozgalom a Vajdaságban hiányszerepet tölt be. Az itt szervezett versenyeken diákjaink anyanyelvükön, magyar nyelven szerepelhetnek, így nagyobb esélyük van az érvényesülésre. Egyúttal jobban elsajátíthatják a szaknyelvet, anyanyelvű forrásmunkákból meríthetnek és idézhetnek, a gazdag magyar kulturális kincs könnyebben elérhető a számukra. Ez a mozgalom továbbá széles teret nyithat meg a fiatal tehetségek számára a kibontakozás, az érvényesülés, a szakmai fejlődés, az ismerkedés és kapcsolattartás terén. A mozgalom hozzájárul térségünk anyanyelvi, kulturális kohéziójának a feljavításához, része a népnevelésnek. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS által együttműködik a magyarországi Kutató Diákok Országos Szövetségével, a Kutató Tanárok Országos Szövetségével, tagja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) vajdasági regionális döntőjét évek óta Muhi Béla koordinálja a GENIUS keretében.

A GENIUS szerteágazó tevékenységéről különböző tanulmányi versenyek, valamint diáktáborok és tehetséggondozással foglalkozó továbbképzések sora tanúskodik. Az egyik legsikeresebb versenyszerű rendezvény a vajdasági magyar középiskolások GENIUS Konferenciája, ahol évente több mint száz előadás hangzik el 11 szekcióban, a szakbizottság rendszerint 33 tagú. A GENIUS tíz éve tevékenykedik, és több ezer fiatal érezhette meg közvetlenül vagy közvetve ennek a mozgalomnak az áldásos tevékenységét.

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom által évente megrendezett diáktáborok, diákversenyek (2013 januárjával bezárólag):
- Fizika-kémia általános iskolai tehetséggondozó diáktábor (14 alkalommal)
- Középiskolai GENIUS tehetséggondozó diáktábor (2 alkalommal)
- Kovács Sztrikó Zoltán általános iskolai fizika-kémia diákverseny (12 alkalommal)
- Ribár Béla Vajdasági Fizikaverseny, kapcsolódik a magyarországi országos Öveges
József Fizikaversenyhez (6 alkalommal)
- Alkotmány és állampolgári jogok diákverseny (6 alkalommal)
- Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság (5 alkalommal)
- GENIUS Konferencia (10 alkalommal)

Muhi Béla kezdeményezésére a jubileumi X. GENIUS konferencia kapcsán a versenybizottság kitüntette a mozgalomban évek óta tevékenykedő legsikeresebb és legaktívabb tehetséggondozókat. GENIUS Arany Mentor Díjban 13 pedagógus részesült. A mozgalom lelkes támogatója és haláláig a GENIUS konferenciák versenybizottságának állandó elnöke volt Ribár Béla akadémikus, aki továbbá még az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület és a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke is volt. A GENIUS keretében egy általános iskolai fizikaverseny őrzi a nevét. A Tanár Úr tudományos eredményei, és a közéletben, különösen a fiatalok érdekében kifejtett sokoldalú és áldásos tevékenysége Vajdaságban közismert. A GENIUS és a VMPE tisztelete jeléül az Apáczai Diákotthonban Ribár Béla akadémikusnak egy bronz mellszobrot állíttatott. A szobor ünnepélyes felavatására a XII. Apáczai Nyári Akadémia keretében került sor 2012. július 16-án. A szobrot Muhi Béla avatta fel.

Muhi Béla egyik kezdeményezője és munkatársa a Fókusz ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő elektronikus folyóiratnak, ahol az általa szervezett tehetséggondozó programok rendszeresen fel vannak tüntetve, itt több mint száz írását is megjelentette: www.fokusz.info. Ez az elektronikus folyóirat ISSN 2334-6248 (online) nemzetközi szám alatt hivatalosan be van jegyezve a hazai elektronikus médiumok sorában. Az Internet által gyakorlatilag a világ bármely pontján elérhetők azok a tehetséggondozással, oktatással, szakmai ismeretekkel kapcsolatos anyagok, melyek Muhi Béla tevékenységével kapcsolatosak.

A méltatás szerzője: Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete elnöke

Forrás:
http://tehetseghidak.hu/tehetsegek-szolgalataert-kituntetesek-2013
http://www.magyarszo.com/hu/1923/kozelet_oktatas/94421/Muhi-B%C3%A9la-%C3%A9letm%C5%B1d%C3%ADjat-kapott.htm
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/3796/Tehetsegek-Szolgalataert-Muhi-Bela-eletmudijat-kapott.html
http://www.delhir.rs/delvidek/magyarsag-koezelet/6029-orszagos-tehetsegnap-muhi-bela-ujvideki-fizikatanar-is-dijazott

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor