Tudta-e?
hogy kiterjesztett napelemtábláival jelenleg a Nemzetközi Űrállomás az éjszakai égbolt legfényesesbb "csillaga", ennek következtében a Vénusz a második helyre szorult?

99. szám - 2012. október 01.

XII. ANyA - Osztályfőnökök továbbképzése

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének 2012 évi nyári tanári továbbképzése, a XII. Apáczai Nyári Akadémia az osztályfőnökök szekciójában igen érdekes és tanulságos programot nyújtott…
MUHI Béla | a szerző cikkei

A vajdasági magyar pedagógusok körében igen népszerű az Apáczai Nyári Akadémia, népszerű nevén az ANyA. Ennek keretében a 2012. évi Osztályfőnökök továbbképzése elnevezésű ankétot július 9-13. terminusban az újvidéki Apáczai Diákotthon főépületében (Ćirpanov utca 54.) rendezte meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Elsősorban az általános iskolai és középiskolai osztályfő¬nökök, osztálytanítók jöttek el, hogy szakmai ismereteiket felfrissítsék és gyarapítsák.

A programon olyan pedagógiai, pszichológiai, módszertani témák szerepeltek, melyek időszerűek, szakmai szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában. A program előadói ezúttal is közismert hazai és magyarországi pedagógusok, szakemberek voltak. Öt napon át szakmai jellegű előadások hangzottak el, műhelymunkák és gyakorlatok voltak, és ezeket rendre megbeszélés, illetve vita követett. Az előadók korszerű didaktikai és multimediális eszközöket alkalmaztak az előadások során, voltak műhelymunkák, számítógépes animációk is. Az oktatási jellegű témák mellett kapcsolatokat építő programok, kulturális és szórakoztató tartalmak is voltak.

A résztvevők vasárnap, július 9-én a délutáni órákban kezdtek érkezni. A hazai pedagógusok mellet szlovákiai vendégeink is voltak. A szálláshelyek elfoglalása, majd a vacsora után belvárosi körséta következett. Újvidék, a tartományi székváros számos kulturális, történelmi, vallási, turisztikai és egyéb jellegű nevezetességgel büszkélkedhet, így bőven akad látnivaló az érdeklődők számára.

A hétfői ünnepélyes megnyitó után a szakmai előadások Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató egész napos programjával indultak. Az előadó a neveléstudományok doktora, művészetpedagógus. A finnországi Jyväskylä Egyetem Humán Tanszékén summa cum laude eredménnyel doktorált Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével című dolgozatával. Munkahelye a pécsi Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, melynek vezetője. Az oktatás szinte minden szintjén dolgozott, óvodát, iskolát alapított és vezetett, egyetemen általános módszertant oktatott leendő tanároknak, tankönyveket írt. Az ANyÁ-n a következő témaköröket dolgozta fel: Az érzelmi intelligencia, A fejlesztés lehetőségei, Kisiskolások életfeladatai - értékelés, Önértékelés, A bűvös motiváció - hogyan működik, miért nem?

Az első munkanapon az esti órákban könyvbemutatóra is sor került: Sikerek és buktatók a pedagógiai gyakorlatban (Tanári kézikönyv pedagógusok számára). Beretka Ferenc vajdasági tanár, szakíró, iskolaigazgató könyvét a tanári továbbképzés résztvevői díjmentesen kapták meg. A szerző hosszasan elbeszélgetett az érdeklődőkkel a feldolgozott témák kapcsán. A kiadvány a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében jelent meg.

A második munkanap témája a tehetséggondozás volt. Dr. Duró Zsuzsa, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, tehetségfejlesztési szakértő Tehetségfejlesztés a nevelési-oktatási intézményekben címmel mutatott be egy egész napos programot. Előadásainak témái a következők voltak: A tehetségfejlesztés pszichológiája; A tehetséges gyermekek felismerése; Tehetségdiagnosztika; A tehetséges gyermekek fejlesztésének lehetőségei, módszerei; Tehetségfejlesztési stratégiák. Az előadó bemutatta a témában megjelent könyveit is: A pedagógus és a család szerepe a fejlesztésben; Tehetséges gyerekekről mindenkinek; Tehetségfejlesztés a családban.

A második munkanap záró programja ugyancsak egy könyvbemutató volt: Gondolkodva érezni – érezve gondolkodni (Tanári kézikönyv pedagógusok számára). Dr. med. Sági Zoltán szabadkai neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus munkáját ugyancsak díjmentesen vehette át a hallgatóság. A kiadvány a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében jelent meg.

A harmadik munkanap témája a szülő és a gyermek volt. Bori Mária újvidéki iskolapszichológus egyik előadásában a szülőtípusokról beszélt. A második előadásának a témája ez volt: Szülő-gyermek-iskola. A kölcsönhatások dinamikája, az együttműködés sikeressége izgalmas szakmai beszélgetés tárgya lett.

Apró Bakai Magdolna pszichológus és családterapeuta, az adai Szociális Gondozói Központ igazgatónője Építő, leépítő kritika címmel tartott előadást. A témát a pedagógus-pedagógus, az iskolavezető-pedagógus, a pedagógus-gyermek vonatkozásában taglalta. Második előadásának címe ez volt: Asszertivitás, asszertív magatartás. Nagyon aktuális témát választott, a nyári akadémia résztvevői alaposan megvitatták a hallottakat.

Nagy élmény volt a negyedik napra beiktatott félnapos kirándulás a Fruska gora hegységbe. Az utazás során autóbuszból meg lehetett figyelni a hegység lankáit, vadregényes tájait, sűrű erdeit. Pecze Rózsa tanárnő volt az útvezető, aki az autóbuszban lévő hangosításnak köszönve mindenki számára hallható előadást tartott: felhívta a figyelmet az éppen aktuális látnivalókra, a természeti és történelmi jellegű nevezetességekre, a magyar jellegű kulturális és egyéb vonatkozásokra. Az útvonal a következő volt: Újvidék-Kamenica-Ledinci-Rakovac-Beočin-Crveni Čot-Letenka-Popov Čot-Sviloš-Koruška-Banoštor-Čerević-Beočin-Rakovac-Ledinci-Kamenica-Újvidék. A kirándulás során mindenki nagyon élvezte a kb. 3 km hosszú gyalogtúrát az erdőben. Az úti cél a szentgergelyi (Grgurevci) cseppkőbarlang volt, mely a 444 magas Popov Čoton található.

A negyedik nap délutánján Dr. med. Sági Zoltán, szabadkai neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus két előadást tartott: Érzelmi zsarolás – manipulálás az érzelmeinkkel, illetve Túláradó szeretet és felnőtté válás – az érzelmi incesztus. Mindezt egy csoportanalitikus ülés követett Verbalizáljuk érzelmeinket címmel. Az előadó rendszeres vendége ennek a tanári továbbképzésnek, termékeny szakíró, a hetilapokban megjelenő írásai és szakkönyvei igen népszerűek a pedagógusok és a szülők körében egyaránt.

Az ötödik munkanapon Dr. Pásztor Kicsi Mária, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék professzora volt a vendég. A magyar nyelv változatai az otthon és az iskola között címmel szociolingvisztikai témát dolgozott fel. Felhívta a figyelmet a család és az iskola szerepére az anyanyelv megőrzésében.

Samu Erika becsei tanítónő volt az utolsó előadó. Az inklúzió gyakorlati vonatkozásai című előadásban több aktuális oktatási témát is érintett, amit élénk tapasztalatcsere követett.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az ANyÁ-t ez alkalommal is meglátogatta Király Annamária főtanácsos, az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője. A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek elsajátítása terén a részvevők számára igen hasznos volt ez a rendezvény. Mintegy 35 látogatója volt a rendezvénynek. A Vajdasági Magyar Pedagó¬gusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult, az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki eszközökkel segítette ezt a hagyományos rendezvényt.
Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatás nélkül, és ebben mindenek előtt köszönet illet meg a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumát.

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor