Tudta-e?
A rágógumit egy fogorvos, bizonyos William Semple találta fel állkapocs erősítési céllal.

46. - 47. szám - 2008. július 7.

Legendák

Elsinore

Koppenhágától északra, egy mélyen a tengerbe nyúló kiszögellésen áll Kronborg hatalmas vára. Évszázadok során szolgált erõdként, királyi palotaként, volt kaszárnya, az utóbbi idõben múzeum. Hírneve azonban fõleg két nagy mondabeli alakkal való kapcsolatán nyugszik.

Egyikük Hamlet (Amled), a dán királyfi, William Shakespeare (1564-1616) tragédiájának címadó hõse. Kronborg volt a dráma helyszíne, de a drámaíró Elsinore-ra keresztelte Helsinger, a várfal lábánál fekvõ város nevének angolos változata nyomán. A másik legendás hõs Dán Holger, Nagy Károly (742-814), a "Nyugat császára" 12 elõkelõ lovagtársának egyike, és állítólag 100 évig élt Avalon-on a varázslónõ Morgan le Fay-jel, mielõtt visszatért volna az udvarba. Ez lehet az alapja Andersen meséjének is.

A hagyomány szerint Holger is alszik, akárcsak Arthur, a brit király, addig az óráig, míg országának szüksége nem lesz rá. Akkor felkel, hogy megvédje hazáját…

Krogen erõdítményét Pomerániai Erik, Dánia, Svédország és Norvégia királya építette Helsingor legkiugróbb pontján 1420 körül. Az erõd védte az Qtresund-szorost (amelynek 1660-ig mindkét partja dán terület volt), és érvényt szerzett a vámfizetési kötelezettségnek, amely a Balti-tengerre tartó valamennyi hajóra vonatkozott. (1670-1699) erõs új sáncot építettek Kronborg várának állt szárazföld felõli oldalán, amint az a kb. 1696-ból származó metszeten látható. Dánia kisebb-nagyobb megszakításokkal ekkor már egy évszázada állt hadban Svédországgal.II. Frigyes király 1574-ben, amikor országa hadat üzent a svédeknek, úgy döntött, hogy átépítteti az erõdöt. A kor legdivatosabb stílusát, a holland reneszánszot választotta. A Kronborg névre keresztelt új vár 1585-re készült el, s négy évvel késõbb VI. (skóciai) Jakab (késõbb I. Jakab néven Anglia királya) mézesheteinek romantikus színteréül szolgált, aki Frigyes lányával, Dániai Annával kötött politikai szempontból elõnyös házasságot. Mivel az angolok a várat általában Dánia legismertebb építményének tartották, nem meglepõ, hogy Shakespeare ebbe a környezetbe helyezte 1600 és 1601 között írt Hamlet című tragédiáját.

Shakespeare, szokásához hűen, valóságos történetre alapozta tragédiáját. A XII. század végén Saxo Grammaticus dán történetíró latin nyelven megörökítette Dánia történelmét. Művében leírta Amled dán királyfi viharos életútját, akinek apját Amled nagybátyja gyilkolta meg. A nagybáty azután feleségül vette az özvegy Gerudát és elfoglalta a trónt. A történet helyszíne Grammaticusnál Jütland, de Shakespeare Kronborg várába helyezte át. Talán részletes leírást is kapott a várról azoktól a színészektõl, akik itt léptek fel a dán udvar elõtt…

Bár Frigyes király lenyűgözõ építményt emeltetett, amely félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett a külhoni látogatókban, a várkastély sorsa az alapos újjáépítés után is viszontagságos maradt. 1629-ben, IV. Keresztély király uralkodása alatt egy tűzvészben súlyosan megrongálódott, de az eredeti stílust megtartva, aprólékos gondossággal helyreállították. (A kápolnában, amelyet elkerült a tűz, még ma is láthatók a korabeli aranyozott tölgyfa berendezési tárgyak.) 1658-1660 között Kronborgot a svédek foglalták el, s amikor végül távoztak, számos festményt és több szoboralakot is magukkal vittek a vár udvarának reneszánsz szökõkútjáról.

A XVIII. század végén a vár egy része Matilda, a fiatal angol hercegnõ börtönévé vált, akit az õrült VII. Keresztély dán királyhoz kényszeríttetek feleségül. A hercegnõt - ártatlanul - hűtlenséggel vádolták, s rövid élete hátralévõ részére bebörtönözték, elõször Kronborgban, majd Hannoverben, ahol 1785-ben, 23 éves korában meghalt. Ugyanebben az évben a várat katonai célokra használták, és egészen 1922-ig kaszárnya volt.Kronborg rengeteg turistát vonzott az elmúlt 200 évben. A XVIII. század vége felé különös kertet hoztak itt létre, amelyben a látogatók elsétálhattak a Mennybéli királysághoz, útközben egy remetelak és egy törött oszloppal jelölt jelképes sír mellett haladva el. A kert Hamlet kertje, a sír pedig Hamlet sírja néven vált ismertté. 1857- ben egy vállalkozó szellemű helybéli férfiú engedélyt kapott arra, hogy "Hamlet sírját a legendának megfelelõ környezetbe helyezze". Tette abból állt, hogy az oszlopot máshová helyezte, és 32 shillinget kért a megtekintéséért… Bár a kert ma már nincs nyitva a látogatók elõtt, a legtöbb útikalauz továbbra is ajánlja a "Hamlet-sétát"…

A turisták változatlanul özönlenek a várhoz, amely most kereskedelmi és hajózási múzeumnak is otthont ad, hogy sétálgassanak a régi erõdítménybõl maradt várfalon és kedvükre csatangoljanak Helsingor hangulatos tengeri kikötõjének macskaköves utcáin az ódon házak között. Stílusos fõhajtás Shakespeare és Kronborg elõtt), hogy a Hamletet, (folytatva a 280 éves hagyományt), mind a mai napig elõadják a kastélyudvaron...
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor