Tudta-e?
...évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégeztetni, mert a berendezések gomba- és baktérium- tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben?

59. szám - 2008. október 6.

A konzulens és más latin melléknevek

A konzulens melléknév a ’tanácsadó, szakértő’ jelentésű konzultáns ritkább változata.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1
A konzulens szó azóta vált nálunk ismertté, hogy a budapesti Kertészeti Egyetem kihelyezett tagozatot nyitott Zentán. Az órák jó részét nem magyarországi egyetemi tanárok tartják, hanem olyan itteni szakemberek, akiket a Kertészeti Egyetem professzorai erre alkalmasnak minősítettek és ezzel megbíztak. Az így tanító szakembereket konzulens tanárnak nevezik.

A konzulens melléknév a ’tanácsadó, szakértő’ jelentésű konzultáns ritkább változata. Azok a többnyire latin eredetű idegen szavak, amelyek az indoeurópai nyelvekben –nt végződéssel szerepelnek, a magyarban –ns-re végződő alakban bukkannak fel (elegant - elegáns, variant - variáns stb.).

A konzulens szóhoz hasonló alakú még a divergens, a koherens, a kompetens, a konkurens, a kontinens, a kontingens, a konvergens, a konzekvens, a konzumens, a korpulens, a pátens, a pendens, a reagens, a régens, a referens, a tangens, a virulens stb. Az efféle szavaknak egy másik csoportja –áns végű: debütáns, deviáns, dilettáns, extravagáns, gáláns, koszekáns, kovariáns, markáns, mediáns, militáns, optáns, oktáns, penetráns, pikáns, szextáns, szekundáns, szimuláns, toleráns, vágáns stb.

Az –ns végződésű szavak némelyike kevésbé közkeletű. A korpulens testes, kövér személyre utal, a pendens szót régen ’függő, függőben levő’ értelemben használták, a pediáns valamely hangsor harmadik fokát jelöli, a penetráns átható, mindent betöltő, orrfacsaró szagra, kábító bűzre, illetve éles, metsző, szúrós tekintetre, hidegre vonatkozik, az optáns olyan személy, akinek joga van két állampolgárság között választani, a vagáns középkori vándordiák, vándor énekes, az ilyenekről nevezték el a pajzán és egyházellenes hangú vágánsköltészetet.

A kongruens melléknév általában megegyezőt, megfelelőt, összeillőt jelent, a matematikában egyrészt egybevágóra utalnak vele, másrészt kongruenciás kapcsolatokban állóra. A koherens elsősorban ’összefüggő, összetartozó’ értelemben fordul elő, a fizikában sajátos jelentést hordoz, állandó vagy szabályszerűen változó fáziskülönbségű, és így egymással interferálni képes hullámokra, sugárzásra vonatkozik. Az oktáns a kör nyolcadrészét jelöli, régen hajózási szakszó volt, olyan műszert neveztek meg vele, amely az égitestek látszólagos szögtávolságának meghatározására szolgált, és ezáltal lehetővé tette a tengeren való tájékozódást. A szekundáns főnév régen párbajsegédet jelentett, ma pedig bizonyos sportágakban edzőpartnert. A kovariáns matematikai fogalom, olyan mennyiséggel kapcsolatos, amely egy bizonyos átalakítás során ugyanolyan marad, az eredeti értékeket, viszonyokat változatlanul hagyja.

Bizonyos esetekben mind –ns, mind –nt végű alakban él a szó nyelvünkben. A latin eredetű ágens és a franciából való agent is ügynököt, közvetítőt jelöl, azzal, hogy az ágens régen titkos politikai ügynökre vonatkozott, ezenkívül a filozófiában ’hatóerő, mozgató erő’, a fizikában és a kémiában ’hatást kiváltó tényező’ jelentést hordoz. Ilyen párt alkot még a pátens és a patent is. A pátens régen több jelentést is hordozott: nyílt parancs, a kormányhatalom törvényerejű rendelete, kiváltságlevél, kinevezési okirat, szabadalmi okirat, az egyházi elöljáróknak a legátus támogatását kérő nyílt levele a hívekhez. A patent egyrészt szabadalomlevére utalt a régi nyelvben, a divat szóhasználatában pedig nyomásra működő ruhakapocsra vonatkozik, másrészt pedig nagyon hasznos vagy alkalmas, kiváló, pompás dolgot jelöl a bizalmas stílusban, utalhat továbbá szinte magától adódóra, mintegy gombnyomásra működőre, illetőleg különleges szerkezetűre.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor