Tudta-e?
...hogy a hazánkban és Európában honos denevér senkinek sem szívja ki a vérét, és nem kapaszkodik bele a hajába sem. A denevérek egyetlen vérszívó faja délamerikában él, tehenek vérét szívja és nem okoz halálos sebet. A hiedelem középkori, amikor is a bőregérről úgy gondolták, hogy az ördöggel paktál ezért sok helyen írtották sőt fákra szögezték őket.

51. szám - 2008. augusztus 11.

A fizet rokonértelmű szavai

“Nem sokat teketóriázott, hanem leperkálta a kért összeget” – mondja egy riportalany a tévében. „A családok a segély napján leperkálják az adósságot, és kedden ismét hitelre kérik a pakli dohányt, a vekni kenyeret és a tejet.” – olvashatjuk egy riportban.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1

Aki még nem is hallotta volna a leperkál igét, az is sejtheti, hogy mit jelent: ’kifizet’. Ez a viszonylag újabb keletű szó csupán egyike a fizet ige szinonimáinak. Hozzá hasonlóan bizalmas stílusminősítésűnek számít a leguberál, a leszurkol, valamint a leszúr is. A leguberál jelentése ’pénzt apránként összeszedve, kelletlenül kifizet’. ’Összeget kelletlenül kifizet’ az értelme a leszurkol igének. A leszúr azt fejezi ki, hogy valaki ímmel-ámmal fizet ki valamit.

 Az argóban (vagy ahogyan manapság mondják, a szlengben) a fizet megfelelőjeként több szó is használatos: tejel, blehol, bremmol, pörköl, potovál, gubál. A potovál alapszava, a potova csúszópénzre vonatkozik, a guba pedig nem más, mint pénz.                 

A leguberál igétől eltérően a kiguberál inkább tréfás szónak minősül, noha a jelentése hasonló, mint az előbbié: ’pénzt előkotorva kelletlenül leszámlál, lefizet’. Ez a szó az argóban más értelmet hordoz: ’valahonnan, különösen szemétből előkotor, kikeresgél’. Maga a guberál ige elsősorban a szemétben való keresgélésre utal, de azt is jelenti, hogy valaki pénzt, aprópénzt egyenként szed elő (és úgy fizet). A fizet igének egyes szinonimái több hasonló jelentést is kifejeznek. A kifizet nemcsak arra vonatkozik, hogy ’valamely összeget, tartozást teljesen megfizet’, hanem arra is, hogy ’járandóságot kiad’. A megfizet jelentése többféle lehet, mégpedig: ’pénzbeli tartozást megad, kiegyenlít’, ’valamiért kellő fizetséget ad’, ’megveszteget, lepénzel valakit’ stb. A lefizet értelme egyrészt ’követelt összeget lefizet’, másrészt ’pénzzel megveszteget’. Olykor a szónak csak az alapjelentése van pénzzel kapcsolatban. Ezt az esetet példázza a leró, amely nemcsak azt jelenti, hogy ’tartozást, kötelezettséget kiegyenlít’, hanem azt is, hogy ’erkölcsi kötelezettséget tettre vált’. 

Bizonyos esetekben a ’fizet’, ’kifizet’, ’megfizet’ csupán egyik mellékjelentése egy-egy szónak. A rendez értelme lehet `rendbe rak, csoportosít`, `rendessé tesz`, `megold`, `valaminek a lebonyolítását szervezi`, `feltűnő cselekvést hajt végre`, `a viszonyoknak megfelelően szabályoz árakat, béreket’, de azt is, hogy `tartozást kifizet`. A fedez elsősorban arra utal hogy ’támadástól közbelépésével véd, óv’, ilyen értelemben él vele a katonai szóhasználat is. A sportnyelvben azt fejezik ki vele, amikor a védőjátékos az ellenfelet szorosan követi, hogy akadályozza a labdának vagy a korongnak az átvételében. Mind a katonai, mind a sportnyelvben arra is mondják, ha valaki sorban pontosan az előtte levő mögött helyezkedik el. A régi irodalmi szóhasználat ’takar’, ’takargat’ értelemben élt vele, ma választékos formája a ’leplez, titkol’ jelentésnek. Az állattenyésztésben a megtermékenyít rokon értelmű szavaként használatos. A sajtónyelvben akkor említik, ha valamely összeg vagy készlet elegendő valamire. Végezetül azt is jelentheti, hogy ’költséget vállal, visel, megtérít’. A térít elsősorban azt fejezi ki, hogy ’valakit, valamit valamely irányba fordít, valamerre irányít’. Más értelemben is előfordul: ’valamely magatartást fölvenni késztet’, ’valamilyen állapotba juttat’, ’vallásnak a követőjévé tesz’. A hivatali nyelv ’ellenszolgáltatásként fizet valamit valamiért’ jelentésben használja.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor