Tudta-e?
...hogy melyik a legnagyobb állat a világon? A kék, vagy óriás bálna, amely megnõhet 30 méter hosszúra is, súlya pedig 135 ezer kg lehet. Ezt úgy képzeljék el, mintha egy óriási mérleg egyik serpenyõjében ülne a bálna, a másikban pedig 22 nagy elefántbika kuporogna. Így lenne a mérleg egyensúlyban. A bálnák emlõsállatok, a tengerek lakói. Kicsinyeik is óriások, a kék bálna születésekor 7 méter hosszú és 7 ezer kg súlyú.

87. szám - 2011. augusztus 01.

Szükséges-e a személyes jelenlét a munkavégzéshez?

A foglalkoztatottak hagyományosan eljárnak dolgozni. Manapság a munkahelyen való személyes jelenlét már nem magától értetődő dolog...
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1
Megtörténik, hogy a munkavállaló nem a munkahelyen, hanem tőle távol végzi munkáját, és munkájának eredményét eljuttatja munkaadójához. Ennek a fajta tevékenységnek távmunka a neve.

A távmunka ott folyik, ahol a dolgozó számára a legmegfelelőbb (otthon, közlekedési eszközön, teleházban stb.). Végezhető minden nap, vagy heti néhány alkalommal, önállóan és rendszeresen, a munkáltatóval való közös megegyezés alapján. A távmunkát végző személy elektronikus úton tart kapcsolatot munkaadójával, leginkább a kommunikációs és az információs technológiák alkalmazásával ad számot munkájáról.

Mint újszerű munkavégzési forma a távmunka Amerikában alakult ki. Az Amerikai Egyesült Államok lakosságából jó néhány millióan dolgoznak ezen a módon, és némelyik európai országban számarányuk eléri a foglalkoztatottaknak a negyedét. Amerikában két alapvető kategóriát különböztetnek meg egymástól, az egyik a telecommuting (amikor valamely vállalat, szervezet alkalmazásában van az ember), a másik pedig a telework (ebben az esetben pedig egyéni vállalkozóról vagy szabadfoglalkozású alkotóról van szó). Európában nincs ilyen különbségtétel, egységes megnevezések használatosak: télétravail (francia), Telearbeit (német), telelavoro (olasz), телеработа (orosz) stb. Magyar megfelelőjük a távmunka. Lehetett volna a bedolgozás szót is alkalmazni ebben az új értelemben, hiszen hasonló tevékenységre vonatkozik (azzal, hogy nem kapcsolódik az elektronikához).

A távmunkának különböző formái terjedtek el eddig. Az egyik lehetőség, amikor a távmunkás még csak be sem jár a céghez, ugyanis az informatikai és kommunikációs eszközök széles skálájának segítségével lakásában minden nemű feladatot képes elvégezni. A másik, amikor az alkalmazott a lakásában is és munkahelyén is dolgozik, azaz bizonyos időközönként meglátogatja kollégáit, koordinál főnökével. További megoldást képviselnek az úgynevezett szatellit irodák. A cég alkalmazottai úgy állnak összeköttetésben az anyavállalattal, hogy vagy az adathordozó lemezeket küldik el futárral, esetleg saját kezűleg kézbesítik, vagy a telekommunikációs lehetőségeket veszik igénybe. Nem otthonról távdolgoznak, hanem kiszállnak ügyfeleikhez, s laptopjukon tartják a kapcsolatot munkaadójukkal, az ügyfeleikkel és munkatársaikkal. Ez a távmunka és a mobilszámítógép használatának ötvözése.

A legtöbb funkciót tömörítő távmunkaforma a telecentrum vagy teleiroda. Mivel a távmunka a dolgozók között bizonyos fokú elszigetelődést okozhat, másrészt az otthonok interaktív csatlakoztatása viszonylag költséges, több nagyvállalat karöltve létrehozta a kirendeltségszerűen működő távmunka-központjait. Az egy régióban vagy városban dolgozók ezekbe az irodákba tömörülnek, interaktív kapcsolatot tartanak egymással, a távmunka-központ által pedig munkaadójukkal.

A távmunka főnév a táv- előtagú összetett szavaknak abba a csoportjába tartozik, amelyek nagyobb távolságot átfogó tevékenységgel vannak kapcsolatban, mint a sportnyelvi távgyaloglás (hosszú távú gyaloglás mint sportág, ill. versenyszám), a műszaki nyelvi távközlés (közleményeknek telefon, távíró, rádió stb. útján való továbbítása), а katonanyelvi távfelderítés (az ellenség arcvonala mögött levő távolabbi vagy hátországbeli területnek a földerítése repülőgéppel), a nyomdaipari távszedőgép (amelynek működtetése programozott adathordozóval vagy távirányítással történik), valamint a kiveszőben levő távházasság (olyan házasság, amelyet a fronton levő férfi írásbeli nyilatkozata és az otthon levő nő kijelentése alapján kötnek meg).

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor