Tudta-e?
...hogy a legújabb számítások szerint a globális felmelegedés következtében a tengerszint 1,5 méterrel emelkedik majd a 21. század folyamán?

54. szám - 2008. szeptember 1.

Mire hajlamos a romladékony?

Annak ellenére, hogy a romladékony ma szokatlanul hangzik, egy-másfél évszázaddal ezelőtt még használatos volt, olyasmire vonatkozott, ami természeténél fogva romlásra hajlamos, könnyen romló, romlásnak indult.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1

A Magyar Televízióban hangzott el egy alkalommal a romladékony szó, amikor a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a „romladékony naranccsal” példálózott. Lehet, hogy az olyan melléknevek analógiájára élt vele, mint a sértődékeny, engedékeny, fáradékony, feledékeny, olvadékony stb. Annyi különbség megfigyelhető köztük, hogy ezeknek az alapszavuk közismert ige (sértődik, enged, fárad, feled, olvad), a romladékony alapszava viszont (a romlad) nem él a mai szóhasználatban

Annak ellenére, hogy a romladékony ma szokatlanul hangzik, egy-másfél évszázaddal ezelőtt még használatos volt, olyasmire vonatkozott, ami természeténél fogva romlásra hajlamos, könnyen romló, romlásnak indult. Ma csak a romlékony fordul elő a választékos beszédben mint a romlandó szinonimája (’könnyen, hamar megromló’ jelentést fejez ki).

A romladékony melléknévnek egy olyan ige az alapszava, amelyet már a XIX. században is alig használtak önállóan. A romlad jelentése ’romló állapotúvá lesz’. Ezt a szót a romlik ige kiszorította a használatból. A romlad párja a romlaszt volt, ’romlóvá tesz valamit’ értelemben fordult elő. A romlad származékai közé tartozik a romladék, a romladozik és a romladékos. Calepinusnak XVI. századi szótárában a kőromladék szó található. A romladék százötven évvel ezelőtt romló testnek darabjaira, részeire vonatkozott, amelyek fokozatosan váltak el egymástól. Ma romot, romhalmazt, illetve roncsot jelölő régies szónak számít. A romladozik ma is él a választékos szóhasználatban ’/építmény, használati tárgy’/ egyre rongáltabbá válik’ értelemben. Régen ’fokozatosan romlad vagy romlik’ volt a jelentése. A romladékos hajdan romladékokkal rakottra, födöttre, bővelkedőre utalt. Romladékosnak mondták például annak a városnak az utcáit, amelyet földindulás sújtott.

A romladékony melléknévnek rokon értelmű szava a romlatag. Régen omladékosra, rosszra mondták, később ’könnyen romló, pusztuló’ jelentést kezdett felvenni; ebben az értelemben ritkán előfordul a mai választékos szóhasználatban. A romlatagnak a romlat főnév az alapszava, amely a középkorban a romlás szó jelentését hordozta (például a Tatrosi Kódexben: „Ime ez vettetett Izraelben sokaknak romlatjokra és sokaknak felkeletekre”.)

A romladékony szóhoz hasonlóan az omladékony melléknév is háttérbe szorult a használatban. Olyasmire vonatkozik, ami természeténél fogva könnyen omlik, elválik, leszakad, romlékony. Manapság inkább az omlékony helyettesíti az omladékonyt. Alapszava az omlad ige. Ezt általában olyan testre vonatkoztatták a régiek, amelynek részei között meglazul az összetartó erő, enged, és ezek a részek elválnak egymástól. Azt is jelentette, hogy ’leesik, leszalad valami’. Az omlaszt az omlad párja, ’valaminek az omlását előidézi’ jelentésben szerepelt. Az omlik gyakorító alakjaként fordult elő az omladoz vagy omladozik, amely azt fejezi ki, hogy valaminek a részei folytonosan vagy egymás után lehullnak, leszakadnak, szétoszlanak. Az omlatag az omladékony rokon értelmű szava. Arra utal, ami természetes tulajdonságainál fogva omladásra hajlamos, ami könnyen omlad. Az omlik, vagy választékos alakjában omol ige ma is használatos különféle jelentésekben (’anyagában lazává válva darabjai sorra leválnak, illetve szétválnak’; a választékos beszédben: haj, ruha ’tetszetősen szétterülve lóg, lelóg’; ’valakire vagy valamire borul, roskad’). Régen nem csupán szilárd testek vonatkozásában éltek vele, hanem cseppfolyós anyagokra is mondták, amikor tartályukból, medrükből nagy erővel kifolynak. Ilyen értelemben az omlik az ömlik igének a jelentését is hordozta.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor