Tudta-e?
A madárhang sokkal több információt rejt mint gondolnánk, például a foltos nádiposzáta énekét legalább ötven különböző hangelemből tetszés szerint állítja össze, az énekes nádiposzáta más madarak énekét úgy utánozza, hogy akár negyven idegen faj énekét is vegyítheti.

6. rész

Labormunka

Fejezetünkben a laborgyakorlatok elméleti háttéranyagát tekintjük át. A gyakorlatok során minden hallgatónak feladata lesz filmet előhívni, és különféle módon nagyítani. Megismerkedünk a színes képek kidolgozásának módszereivel is.

2
A filmhívás eszközei

A filmek előhívása történhet kézi hívással, vagy előhívógéppel. Itt a kézi előhívás eszközeit és menetét mutatjuk be.

A filmhívás eszközei:

* vegyszertartó flakon
* előhívó tank
* tölcsér
* hőmérő
* csipeszek
* víztelenítő
* mérőhenger

A fekete-fehér előhívás két fő vegyszere az előhívó és a fixírsó oldat. Kiegészítő vegyszerek a stopfürdő és a csepptelenítő. A vegyszereket por, vagy törzsoldat formájában hozzák forgalomba. A porokat vízben feloldva kapjuk a használható oldatot. A törzsoldatokat a használat előtt a megadott térfogatra fel kell hígítani.

A hívási folyamat gyors leállítására a fixálás előtt stopfürdőt célszerű használni. Erre a célra megfelel a 100%-os ecetsav (jégecet) vizes oldata. Egyes gyártók készítenek saját nyersanyagaikhoz külön stopfürdő koncentrátumot is. Ezt használat előtt az előírásnak megfelelően kell felhígítani.

A kidolgozási folyamat végén a szárítás előtt célszerű a filmet csepptelenítő oldatban megfürdetni. Ez csökkenti a vízcseppek tapadását a film felületéhez. Így elkerülhetőek a vízben oldott anyagok lerakódásából eredő foltok.

Az előhívás során szigorúan be kell tartani az adott filmre és vegyszerre vonatkozó technológiai előírásokat. Minden filmet a gyárilag hozzá készített előhívóban lehet a legjobb eredménnyel kidolgozni.

A filmek házi kidolgozásának eszköze az előhívó tank. Ez egy fénymentesen záródó tartály. A filmek a filmtartó spirálba vannak befűzve, így a film teljes felületét egyenletesen érik a vegyszerek és a mosó víz.

Hívási művelet

A film előhívásához az eszközökön és a vegyszereken kívül egy sötét helyiség és folyó víz szükséges. A filmet sötétben kell a tankba betölteni. A hívási művelet többi része világosban végezhető.Be kell állítani a hívó hőmérsékletét, majd az előhívót be kell tölteni a tankba. Lezárás után, előhívás közben gondoskodni kell a vegyszer mozgatásáról.

A hívási folyamatot a stopfürdő állítja le (30 mp.). Vízzel való öblítés után a fixálás következik. Ezt állandó mozgatás mellett 10 percig kell végezni. Végezetül folyóvizes mosással zárjuk a folyamatot (15 perc).

A mosás és csepptelenítés után a filmet pormentes helyen meg kell szárítani.

Az előhívás befolyásolja a film fedettségét, kontrasztját, szemcsézetét. Az előhívás eredménye szempontjából a legfontosabb az előhívó kémiai összetétele, állapota, az előhívó hőmérséklete, a hívás időtartama. Az előhívás ideje alatt az ezüstszemcsék folyamatosan nőnek, ezért az előhívás időtartama a hőmérséklethez hasonlóan befolyásolja a kialakuló kép tulajdonságait.

Hibák az előhívott filmen:

* Túl világos, vagy kis fedettségű negatív
* Túl sötét, vagy erős fedettségű negatív
* Sötét foltok, sávok (a film fényt kapott)
* Világos, vagy átlátszó foltok (légbuborékoktól)
* Szárazanyag lerakódás a filmen (szárításkor alakulhat ki túl kemény víz miatt)

Fekete-fehér nagyítás

A papírnagyítás készítésének legfontosabb eszköze a nagyítógép. Ez tulajdonképpen egy vetítő szerkezet, amely a negatívon levő képet a fotópapírra vetíti.

A pozitív labor eszközei:

* tálhőmérő
* tölcsér
* vegyszertálak
* csipesz
* vegyszertartó flakonok
* mérőhenger
* sötétkamra lámpa
* nagyítókeret
* exponáló óra

A pozitív laboratórium (sötétkamra) egy sötét helyiség, amelyben villanyáram, és folyóvíz van. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről is.

Papírnagyítás készítése


A negatívot meg kell tisztítani, és így kell elhelyezni a negatívtartó keretben. A kép akkor lesz oldalhelyes, ha a negatív emulziós oldal lefelé fordul. A nagyító magasságának változtatásával lehet beállítani a megfelelő képméretet. Ha a nagyító nem autófókuszos, a kivetített kép élességét kézzel kell beállítani.

A papírkép fedettsége (sötétsége) annál erősebb, minél több fényt kap. A kép tónusát a nagyításnál a megvilágítási idő változtatásával szokásos szabályozni.

A tiszta ezüstsók fényérzékenysége nem terjed ki a látható tartomány teljes egészére. A fehér fényből csak a kék tartományra érzékenyek. Így azokat az emulziókat, amelyek csak tiszta ezüsthalogenideket tartalmaznak, kékérzékeny emulzióknak nevezzük. A mai fekete-fehér negatívok már mind színérzékenyítettek. Az érzékenység mértékétől függően a fekete-fehér emulziókat három csoportba osztjuk: kékérzékeny, orto- és pánkromatikus emulziók.

A kékérzékeny film a zöld és vörös fényre, ill. a sárgára nem érzékeny, ezért ilyen színű sötétkamrai világítás mellett kidolgozható.

Az ortokromatikus film csak vörös fénynél dolgozható ki.

A pánkromatikus emulziókat csak sötétben lehet kidolgozni, mert a teljes színspektrumra érzékenyek.

A papír kidolgozásához három oldat szükséges: előhívó, stopfürdő, fixír. A megvilágított fotópapírt emulzióval felfelé az előhívóba csúsztatjuk. A hívás ideje alatt a papírt mozgatni kell. A sötétkamralámpa fényében ellenőrizhető a kialakuló kép tónusa. A fotópapír akkor tekinthető jól exponáltnak, ha körülbelül másfél perc alatt hívódik elő.

Ezután a papírt fél percre a stopfürdőbe helyezzük át. Ez leállítja a hívási folyamatot, és kémiailag semlegesíti a rétegben maradt előhívót. A stopfürdőből a fixírsó oldatba tesszük át a képet. Itt mozgatás mellett 10-15 percig kell tartani. Fixálás után mosás következik áramló vízben. Ennek ideje barit papíron lévő kópiánál 15 perc, műanyag bevonatú papírnál (RC) 4 perc. Mosás után a papírkópiákat meg kell szárítani.

Színes filmek előhívása


A színes filmek ma elterjedt kidolgozási eljárása a C-41-es előhívás, a színes, fordítós filmek kidolgozására pedig a E-6-os előhívást használják. Ezt a két eljárást a géppel történő előhíváshoz dolgozták ki. A megadott hőmérséklet és a műveleti idők pontos betartása elsősorban előhívógéppel oldható meg.

Színes nagyítás


A színes papírkép készülhet printerrel, vagy nagyítógéppel.

A papírnagyítás nem lesz automatikusan színhelyes. A kép fedettségét és színegyensúlyát a pozitív laboratóriumban alakítják ki.

A nagy mennyiségben készülő színes amatőr felvételek kidolgozását főként minilaborok végzik. Ebben a képeket ún. printerekkel nagyítják. A printer papírképek készítésére szolgáló automata berendezés. Egy készüléken belül történik a kép exponálása és teljes kidolgozása.A színes papírképek kidolgozása ma az RA 4 eljárással történik.

Összefoglalás


A labormunka elméleti anyagában részletesen foglalkoztunk a fekete-fehér filmhívás és nagyítás eszközeivel, módszerével. Megismertük a színes filmkidolgozás, nagyítás technikáját is.

Kulcsszavak


* előhívás,
* nagyítás,
* papírkép,
* fixír,
* stoppfürdő,
* előhívó.

Feladatok


* Készítsen csíkmásolatot negatívról!
* Exponáljon különböző időkkel � és vele fordítottan arányos rekeszértékkel fotópapírra. Vizsgálja meg az elkészült nagyításokat, hogy mennyiben térnek el egymástól!
* Próbálja ki a fényvisszatartás módszerét. Nagyításkor sötét részletek felé helyezzen rövidebb ideig fekete kartonlapot, így ezek a részletek világosabbak lesznek.

Önellenőrző kérdések


1. Mik a filmhívás eszközei?
2. Milyen oldatok szükségesek a nagyításhoz?
3. Milyen hibák fordulhatnak elő egy előhívott filmen?
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2017 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor