Tudta-e?
Hogy mekkora a Kheposz-piramis? Körülbelül egy kilométer a kerülete. Alapjának egy oldala 227 m hosszú, csúcsának magassága a földtől 146,5 m. Ha belépünk a piramis belsejébe kamrákat találunk, melyek részben a föld felszíne fölött, részben alatta helyezkednek el. Itt helyezték el a fáraónak szánt élelmet, edényeket, ruhákat, dísztárgyait, bútorait, azokat a dolgokat, amire a halál után szüksége lehet az uralkodónak. A legutolsó kamrában találjuk kőszarkofágba zárt fakoporsóban a fáraó bebalzsamozott testét - a múmiát.

19. szám - 2007. október 8.

Cyborgok és mesterséges intelligencia

Ipari robotok, androidok, mesterséges intelligenciával rendelkező szerkezetek. Az ember további rendületlen felemelkedése ez, vagy félelmetes teremtmények megalkotása következik?
MUHI Béla

2
A robot kezdetben mechanikus, ma inkább elektromechanikai szerkezetet jelent, mely megfelelő szabályzás, programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Lehet közvetlen emberi irányítás alatt, mint pl. egy manipulátor, robotkar, vagy önállóan végzi a feladatát, melyet nagy bonyolultságú integrált áramkör, komputer felügyel.
A robotok ma rendszerint olyan munkákat végeznek, melyek veszélyesek az ember számára (pl. nukleáris erőművekben a radioaktív sugárzást kibocsátó anyagok mozgatása, a világűrben szerelési munkák, mérgező anyagokat felhasználó technológiák során), vagy egyhangú, gyakran ismétlődő mozgássorok esetén futószalagnál, de a nagy pontossággal végrehajtandó, gyors lefutási idejű feladatoknál is jobban teljesítenek az embernél. A robot nagyobb biztonsággal és hatékonyabban képes elvégezni egyes munkafeladatokat, mint a munkavállalók, így alkalmazásuk mindinkább teret hódít az iparban (ipari robotok az autógyártásban). Ma már vannak humanoid, az emberi testhez hasonló robotok is. A japán Honda konszern 1986 óta foglalkozik mozgásában a lehető legjobban emberre hasonlító humanoid robot megalkotásával. A sikeres próbálkozások eredményeként létrejött robotok nyilvános bemutatókon óriási feltűnést keltenek, és osztatlan sikereket aratnak. Íme az android, az embert mintázó robot…
Biotechnológia és nanotechnológia

A biotechnológia élő szervezetek és azok termékeinek felhasználása meghatározott célok elérésére. A felhasználási cél lehet humán- vagy állategészségügyi, mezőgazdasági, vagy ipari. Az ipari biotechnológia ma még az egyik legkockázatosabb iparág, bár egyre népszerűbb a kutatók, a gyártók, a vállalkozók körében.
A nanotechnológia olyan tervezési és építkezési elvek és módszerek összessége, amelyekre az atomi szinten történő építkezés a jellemző. A méter egymilliárdod része a nanométer, ebben a nagyságrendben készülnek alkatrészek, szerkezetek, melyek talán már a közeljövőben működő mechanizmusok, önjáró eszközök, sokoldalú parányok lesznek.


Cyborg

A biotechnológia és a nanotechnológia fejlődésével, egyesítésével új távlatok nyílhatnak meg az emberiség előtt. Elképzelhető a kibernetikus organizmus, a cyborg megépítése. A gép-ember a tudományos fantasztikum szülöttje, organikus-mechanikus teremtmény, mely évtizedek óta borzolgatja a képregények, a sci-fi irodalom, a tudományos-fantasztikus filmek kedvelőinek idegeit. A műfogak, a pacemaker nevű szívritmus-szabályzó, a műszív beépítésével kezdetét vette egy olyan fejlődési folyamat, mely az élő és az élettelen mesterséges összeépítésével különleges teremtményeket hozhat létre. És itt nem csak Frankensteinre, terminátorokra gondolunk…Bionika

A bionika a biológia tudománya által inspirált információs technológia, mely az élővilág „találmányainak” tudatos felhasználására törekszik. Ennek keretében a hosszú biológiai fejlődés eredményeként létrejött „mechanizmusok” működésének felismerése, mesterséges reprodukálása, célzott alkalmazása az egyik legfontosabb cél.
Az élővilág találmányainak tudatos felhasználását jelentette például a csapkodó szárnyú repülőgép megépítése, mely sehogyan sem akart a levegőben maradni, és más irányban kellett megoldás után kutatni. Viszont teljes sikerrel járt a denevérek ultrahangot használó tájékozódási mechanizmusa elvének alkalmazása elektromágneses hullámokkal a radar esetében. Az elmúlt századok mechanikus irányzatával szemben, amely az élőlények szervezetét a gépekhez tartotta hasonlatosnak, vagyis a gépek működése alapján magyarázta az élőlények mozgását, korunkban szemléletváltásra kerül sor. Míg az első generációs bionikus eszközök pl. az orvostudományban a tönkrement testrészeket igyekeztek pótolni, addig ma már a távlati cél nemcsak a működésképtelen szervek tökéletes pótlása, hanem az ember képességeinek, alkalmazkodásának kiterjesztése eddig sohasem látott mértékben és területeken.


Genetika távlatai

Talán a jövőben nem is kell bonyolult operációk során pacemakert, műszemet, chipet ültetni emberekbe, mert mindez genetikai tervezéssel is elérhető. Nanotechnológiai módszerekkel előállított parányok juttathatók be majd a szervezetbe, melyek elvégzik a szükséges javításokat, vagy maguk is beépülnek a célzott szervekbe, és feljavítják az ember képességeit. A genetika megoldhatja mindezeknek a biológiai feltételeit.

Mesterséges intelligencia

Egy gép, számítógépes program, vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló értelmi képességeket, bizonyos fokú intelligenciát nevezzük mesterséges intelligenciának. Jelenleg a számítógépek ötödik generációjával kapcsolatos kutatások jelentős ágazatát képviseli az intelligens viselkedéssel, a gépi tanulással, a gépek adaptációjával foglalkozó fejlesztés. Ezek a gépek már komplex problémákat tudnának alkotó módon megoldani. Attól még messze vagyunk, hogy érzelmeket, valódi emberi gondolkodást utánozzanak „teremtményeink”, de ki tudja, mit hoz a jövő.
Ez már nemcsak fejlődés, az ember további rendületlen felemelkedése, hanem kockázatos kaland félelmetes távlatokkal…
A következő írás is ehhez a témakörhöz fűződik, ahol bemutatjuk a mesterségesen előállított emberi testrészeket.
A bionikus ember
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor